Gezondheid

Start taxeren en ruimen bokken

Aankomende donderdag wordt er gestart met het taxeren en ruimen van de bokken. Voor de dekbokken wordt gebruik gemaakt van een richtlijn waardebepaling. Deze richtlijn is in overleg tussen LNV-Dienst Regelingen en taxateurs tot stand gekomen. De richtlijn werkt met vaste bedragen die via leeftijdsopbouw variëren en daarnaast met opslagen voor gezondheidscertificaten en biologisch gehouden. Voor meer details zie de richtlijn en het onderliggend rekenblad 
De taxateurs maken gebruik van de richtlijn en eventueel bij de houder aanwezige aanvullende informatie over de betreffende dieren. Indien uw bokken een marktwaarde hebben die de waarde in de tabel overstijgt, zorg dan dat u deze aanvullende informatie paraat heeft en hebt doorgesproken met uw adviseur.
De slachtbokken zullen niet gewaardeerd worden naar een marktwaarde, maar de houders krijgen voor deze dieren een daggeldvergoeding uitgekeerd.
LTO is door LNV niet bij de totstandkoming van de richtlijn betrokken. LTO inventariseert de komende weken hoe de taxaties verlopen. Mochten er zaken niet goed verlopen en veel veehouders bezwaar maken, dan brengt LTO dit punt in tijdens het eerstvolgende bestuurlijk overleg met LNV. Reacties over de taxatie en ruiming van de bokken kunt u sturen naar Mark Paauw: mark.paauw@zlto.nl .
Testen bokken
Mocht u de bokken gaan testen op Q-koorts en zijn deze eerder nog niet gevaccineerd, zorg er dan voor dat uw dierenarts deze bokken tijdens de vaccinatieronde van uw veestapel in eerste instantie overslaat. De kosten voor de bloedtest bij ongevaccineerde bokken zijn lager dan de kosten voor de spermatest die bij gevaccineerde bokken gebruikt wordt. Bij een gunstige uitslag en behoud voor de fokkerij kunnen de bokken alsnog gevaccineerd worden.
Bokken die ongunstig testen, worden niet alsnog op kosten van de overheid geruimd. LTO heeft er deze week voor gepleit dat LNV ook voor de besmet geteste bokken de gebruikelijke vergoeding uitkeert. LNV gaat hier niet in mee.

Over de auteur: Wilma Wolters
Wilma groeide op tussen koeien en paarden, en vond dat geweldig. Ze volgde de Hogere Agrarische School in Dronten, studeerde nog 2 jaar aan de...
Meer over:
Gezondheid
Deel dit bericht: Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn

Melkprijzen

NieuwsbriefGeitenmelkprijsvergelijking uitgevoerd door AgriMedia bv.
Bekijk de melkprijzen

Nieuwsbrief Geitenhouderij

Nieuwsbrief