Gezondheid

Netwerk zoekt door Q-koorts getroffen geitenhouders

Het netwerk Minder koorts van Q-koorts is op zoek naar geitenhouders die getroffen zijn door Q-koorts en willen doorstarten. De insteek van het netwerk is kennis te verzamelen over het voorkomen van zoönosen op het bedrijf. “We praten niet alleen over Q-koorts, maar ook over andere zoönosen”, vult begeleidster Judith Mulder van DLV aan.
Het doel van het netwerk is om alle beschikbare kennis over Q-koorts te verzamelen die van toepassing is op Nederlandse geiten- en schapenhouders. Dit betreft kennis over maatregelen die veehouders en erfbetreders kunnen nemen om Q-koorts besmetting te voorkomen als persoon en bedrijf èn maatregelen om Q-koorts negatief te worden als persoon en bedrijf. Ook wil het netwerk hulp bieden aan geiten- en schapenhouders die door de Q-koortsproblematiek emotioneel in de problemen zijn gekomen.
Het netwerk bestaat inmiddels uit 4 geitenhouders, maar aanvulling naar 7 tot 8 is gewenst. “We zijn al gestart met het netwerk voordat er maatregelen genomen werden tegen Q-koorts”, vertelt Judith. “Alhoewel er al erg veel informatie beschikbaar is, blijven geitenhouders met heel veel vragen zitten.” De vaste locatie voor de bijeenkomst is Hoogland, nabij Amersfoort, geeft Judith nog aan. “Dat ligt centraal en we hopen dan ook dat de nieuwe netwerkdeelnemers daar naartoe willen komen.
Het netwerk gaat gebruik maken van de kennis die er is bij veeartsen, GD, GGD, RIVM, ziekenhuizen en specialisten. Ook wordt contact gelegd met andere praktijknetwerken in de geitenhouderij (kengetallen en bedrijfsdraaiboek geitenhouderij, automatisering geitenhouderij) en het kennisontwikkelingsproject ‘Biogeit’ om van de ervaringen te leren. Daarnaast worden gesprekken gevoerd met partijen die ervaring hebben met het ondersteunen van ‘slachtoffers’ zoals Stichting Korrelatie, Slachtofferhulp, etc. Alles kennis wordt verspreid richting sector en periferie en het streven is om ook maatregelenkaarten voor bedrijven en personen te maken en lesmateriaal voor studenten.
Voor meer informatie: www.verantwoordeveehouderij.nl onder Praktijknetwerken 2010 en bij Judith Mulder: j.mulder@dlv.nl

Over de auteur: Wilma Wolters
Wilma groeide op tussen koeien en paarden, en vond dat geweldig. Ze volgde de Hogere Agrarische School in Dronten, studeerde nog 2 jaar aan de...
Meer over:
Gezondheid
Deel dit bericht: Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn

Melkprijzen

NieuwsbriefGeitenmelkprijsvergelijking uitgevoerd door AgriMedia bv.
Bekijk de melkprijzen

Nieuwsbrief Geitenhouderij

Nieuwsbrief