Melken | Melkprijs

2013 recordjaar geitenmelkprijzen

De gemiddelde voorschotmelkprijs is in december 2013 € 67,49 per 100 kg standaardmelk. Vergeleken met dezelfde maand vorig jaar een toename van € 9,20  per 100 kg ofwel plus 15,8 procent. Ten opzichte van de vorige publicatie is de gemiddelde melkprijs opnieuw sterk gestegen met € 7,50 per 100 kg. Dit komt door een combinatie van hogere standaardgehalten, de vele vet- en eiwitprijsverhogingen en de wintertoeslagen van Amalthea en BGNN in december.
Niet eerder waren de berekende gemiddelde melkprijzen zo hoog als in de afgelopen twee maanden. Het vorige record was € 60,08 in januari 2013.
HGM heeft in de afgelopen twee maanden de vet- en eiwitprijzen het meest verhoogd met omgerekend € 5,00 per 100 kg standaardmelk. De kwaliteitstoeslag van € 0,20 per 100 kg melk voor het laatste kwartaal is als incidentele betaling verwerkt in de voortschrijdend gemiddelde melkprijs van de laatste twaalf maanden.
CBM, Milkconnect en Amalthea hebben de vet- en eiwitprijzen in zowel november als december verhoogd met in totaal € 3,90, € 3,00 respectievelijk € 1,81 per 100 kg melk. Daarnaast heeft Amalthea met terugwerkende kracht vanaf januari tot en met oktober 2013 de prijzen per kg vet en eiwit verhoogd met € 0,071 respectievelijk € 0,157 inclusief BTW.
Deze prijsverhogingen zijn als incidentele betaling verwerkt in de voortschrijdend gemiddelde melkprijs.
CBM heeft met het melkgeld van december een kwaliteitstoeslag van €  0,011 uitbetaald over de in het laatste kwartaal van 2013 geleverde hoeveelheid melk.
Ook Bettinehoeve en De Jong Cheese hebben de vet- en eiwitprijzen verhoogd met omgerekend € 1,08 respectievelijk € 1,00 per 100 kg melk. Met de melkgeldafrekening van december heeft De Jong Cheese ook het saldo van de zomerheffingen en wintertoeslagen uitgekeerd. Voor het standaardbedrijf komt dit overeen met een negatief saldo van € 688,81. Dit bedrag is als incidentele betaling verwerkt in de voortschrijdend gemiddelde melkprijs.
Henri Willig en BGNN hebben de vet- en eiwitprijzen niet gewijzigd. Wel hebben de BGNN melkgeitenhouders een voorschotnabetaling over 2013 ontvangen van € 1,00 (incl. BTW) per 100 kg over de in 2013 geleverde hoeveelheid melk. Deze is als incidentele betaling verwerkt in de voortschrijdend gemiddelde melkprijs van de laatste 12 maanden. Tegelijkertijd is de voortschrijdend gemiddelde melkprijs van BGNN gecorrigeerd. De voorschotnabetaling 2012 van € 1,25 (incl BTW), die BGNN met het melkgeld van januari 2013 heeft uitgekeerd was ten onrechte verwerkt als incidentele betaling en daardoor meegenomen in de berekening van het voortschrijdend gemiddelde. De voortschrijdend gemiddelde melkprijs van BGNN is nu exclusief deze nabetaling.
De berekende gemiddelde  voorschotmelkprijs komt in 2013 uit op € 57,58. Dit is € 9,19 meer dan in 2012. Hoewel de melkprijzen van 2013 pas definitief zijn als ook alle nabetalingen bekend zijn, is het duidelijk dat de melkprijzen nog nimmer zo hoog geweest zijn als in 2013.
Geitenmelkprijzen

Voorschotmelkprijzen 2013

De berekende gemiddelde  voorschotmelkprijs komt in 2013 uit op € 57,58. Dit is € 9,19 meer dan in 2012. Hoewel de melkprijzen van 2013 pas definitief zijn als ook alle nabetalingen bekend zijn, is het duidelijk dat de melkprijzen nog nimmer zo hoog geweest zijn als in 2013.
Grafiek_geitenmelkprijzen

Over de auteur: Jasper Lentz
Jasper Lentz (1989) is geboren in Hardenberg (Ov.) en is opgegroeid in het Drentse dorp Dalen. Na de studie Journalistiek is hij in 2013 aan...
Meer over:
MelkenMelkprijs
Deel dit bericht: Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn

Melkprijzen

NieuwsbriefGeitenmelkprijsvergelijking uitgevoerd door AgriMedia bv.
Bekijk de melkprijzen

Nieuwsbrief Geitenhouderij

Nieuwsbrief