Management

Dijksma publiceert conceptwetsvoorstel ‘Dieraantallen’

Staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken heeft op 16 juni het conceptwetsvoorstel ‘Dieraantallen en volksgezondheid’ gepubliceerd. Daarin staat dat provinciebesturen en gemeenten de bevoegdheid hebben om het aantal dieren op een veebedrijf of in een gebied te reguleren om problemen voor de volksgezondheid te beperken of te voorkomen.
Hoewel er op dit moment nog onvoldoende wetenschappelijke kennis bestaat over de relatie tussen dieraantallen en risico’s voor de volksgezondheid, is het volgens Dijksma wenselijk om met een wet te komen waarmee provincies en gemeenten beperkingen kunnen stellen aan het aantal dieren op een veebedrijf of in een bepaald gebied.
Tot 14 juli 2014 is er een internetconsultatie geopend voor het conceptwetsvoorstel Dieraantallen en volksgezondheid. Doel van de consultatie is om belanghebbenden te informeren en hen de mogelijkheid te bieden om te reageren op het conceptwetsvoorstel. Na de consultatieperiode zal het in de ministerraad worden besproken. Vervolgens gaat het naar de Raad van State voor advies. Daarna zal de Tweede Kamer zich over het wetsvoorstel en het advies van de Raad van State buigen.

Over de auteur: Henk ten Have
Henk ten Have groeide op op een akkerbouwbedrijf in Groningen, maar richtte zich tijdens zijn opleiding aan Van Hall Larenstein in Leeuwarden op de melkveehouderij....
Meer over:
Management
Deel dit bericht: WhatsApp Facebook

Melkprijzen

NieuwsbriefGeitenmelkprijsvergelijking uitgevoerd door AgriMedia bv.
Bekijk de melkprijzen

Nieuwsbrief Geitenhouderij

Nieuwsbrief