Management

MIA- of Vamil-regeling voor investering melkgeitenstallen

Sinds 2013 zijn er MDV-certificatieschema’s voor melkgeiten. In 2013 waren deze stallen nog niet opgenomen in de Milieulijst. Inmiddels is het mogelijk om investeringen in de (ver-)bouw van stallen voor melkgeiten aan te melden voor de MIA- of Vamil-regeling. Dat meldt Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV).
In 2014 is er goedkeuring van de Europese Commissie ontvangen en zijn de codes voor duurzame melkgeitenstallen opgenomen in de Milieulijst. Voor MIA en Vamil kunnen investeringsverplichtingen worden gemeld bij de Rijksdienst voor ondernemend Nederland tot 3 maanden na het aangaan ervan.
MIA en Vamil biedt mogelijkheden voor duurzame stallen. Daarnaast zijn er ook andere mogelijkheden voor de duurzame veehouderij. Wanneer geïnvesteerd wordt in een duurzame en milieuvriendelijke stal, kan iemand in aanmerking komen voor MIA en Vamil. Er moet dan wel geïnvesteerde worden in een van de volgende stallen:

  • een stal die voldoet aan de Maatlat Duurzame Veehouderij;
  • biologische stal (SKAL) met ammoniakemissie reducerende systemen;
  • een proefstal;
  • een Milieukeur stal;
  • een combinatie van de bovengenoemde mogelijkheden.

RVO.nl controleert de aanvragen steekproefsgewijs. Bij controle moet een tekening en (voorlopig) certificaat toegezonden worden. Ter onderbouwing van de kosten dient er een kostenoverzicht verstrekt te worden, waarin per opdracht of factuur de datum verplichting, leverancier, onderdeel en bedrag vermeld worden. Van alle opdrachten en facturen van boven de € 5.000 dient een kopie verstrekt te worden. Een blanco kostenoverzicht voor MDV stallen en een blanco kostenoverzicht voor proefstallen en Milieukeurstallen kunnen gedownload worden op de website uit de bijlagen sectie op de website van RVO.

Over de auteur: Jasper Lentz
Jasper Lentz (1989) is geboren in Hardenberg (Ov.) en is opgegroeid in het Drentse dorp Dalen. Na de studie Journalistiek is hij in 2013 aan...
Meer over:
Management
Deel dit bericht: Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn

Melkprijzen

NieuwsbriefGeitenmelkprijsvergelijking uitgevoerd door AgriMedia bv.
Bekijk de melkprijzen

Nieuwsbrief Geitenhouderij

Nieuwsbrief