Management

Platform KSG vraagt om 'redelijke' I&R tarieven

Het Platform Kleinschalige Schapen- en Geitenhouders roept het ministerie van EZ op om tot een redelijke en billijke regeling te komen wat betreft de nieuwe I&R tarieven. Binnenkort neemt het ministerie hierover een besluit.
Op dit moment betaalt iedere houder van schapen of geiten een vast bedrag van 33,50 euro per jaar, ongeacht het aantal dieren of mutaties. Platform KSG heeft uitgerekend dat op deze manier de kleinschalige houders, die gezamenlijk voor minder dan 10 procent van het aantal vervoersbewegingen zorgen, meer dan 80 procent van de I&R kosten betalen.
Omdat de overheidssubsidie wegvalt moet er vanaf 2014 een hoger bedrag worden opgebracht met de I&R. In totaal ongeveer 1,8 miljoen euro per jaar. Het meest recente voorstel voor een nieuwe tarievenheffing van het ministerie van EZ is een vast bedrag van 19 euro per UBN en 0,25 euro per geboorte-, aanvoer- of importmelding. Slachthuizen en verzamelcentra zouden 0,05 euro per aanvoermelding gaan betalen.
Gebruiker betaalt
Platform KSG noemt dit voorstel ‘nog steeds onvoldoende, maar wel een stap in de goede richting’. Het laatste voorstel van het Platform is om een gelijk tarief van 0,25 euro voor alle aanvoermeldingen te hanteren en de vaste heffing per UBN op 15 euro te zetten.
Het Platform zegt in te zetten op het principe ‘de gebruiker betaalt’. “Het doel van het I&R systeem is tracering van dierbewegingen ten einde risico’s voor de verspreiding van dierziekten en zoönosen zo veel mogelijk te beperken. Mutaties in het I&R systeem zijn gerelateerd aan vervoersbewegingen en daarmee ook aan de risico’s van verspreiding van ziekten. Toepassing van het principe ‘de gebruiker betaalt’ zou dus neerkomen op betaling per mutatie”, aldus het Platform. In hun voorstel zou de vaste heffing dichter in de buurt van de werkelijke kosten per UBN komen te liggen.
Weinig mutaties
Het Platform heeft de gegevens bekeken die in de afgelopen 4 jaar in het I&R systeem zijn verzameld. Zij concludeert dat die overtuigend bevestigen dat een groot deel van de kleinschalige houders nauwelijks gebruik maakt van het systeem, terwijl zij net zo’n groot vast bedrag per houder betalen als grote houders en verzamelcentra met vele duizenden mutaties per jaar. Zo blijkt dat ieder jaar ruim 15.000 houders, die wel dieren in het systeem hebben geregistreerd, geen enkele mutatie hoeven door te voeren. Het Platform KSG heeft op basis van de door Dienst Regelingen verstrekte cijfers over de exploitatiekosten berekend dat de vaste kosten niet meer dan 10 euro per jaar bedragen.

Over de auteur: Wilma Wolters
Wilma groeide op tussen koeien en paarden, en vond dat geweldig. Ze volgde de Hogere Agrarische School in Dronten, studeerde nog 2 jaar aan de...
Meer over:
Management
Deel dit bericht: Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn

Melkprijzen

NieuwsbriefGeitenmelkprijsvergelijking uitgevoerd door AgriMedia bv.
Bekijk de melkprijzen

Nieuwsbrief Geitenhouderij

Nieuwsbrief