Melkprijs

Melkprijzen mei – juni 2015

De geitenhouder transparantie en inzicht bieden in de melkprijs van het erf af, gedurende een langere periode. Dat is het doel van de geitenmelkprijsvergelijking. Tweemaandelijks stelt AgriMedia bv deze vergelijking samen, in opdracht van LTO Melkgeitenhouderij. De prijzen zijn berekende prijzen, en omgerekend naar een aantal standaarden (een jaarlijkse melkproductie van 600.000 kg melk volgens een maandelijks productiepatroon met maandelijks variërende vet- en eiwitgehalten en eersteklas melk).

Voorschotmelkprijzen

DSC_0014De gemiddelde voorschotmelkprijs is in juni 2015 € 64,11 per 100 kg standaardmelk. Vergeleken met dezelfde maand vorig jaar is dat een lichte toename van € 0,30 per 100 kg, ofwel een plus van 0,5 procent. Ten opzichte van de vorige publicatie in april is de gemiddelde melkprijs gedaald met € 5,17 per 100 kg. Dit komt door lagere vet- en eiwitgehaltes in de standaardmelk en door een enkele prijsverlaging.
Het valt op dat de prijzen steeds dichter bij die van 12 maanden geleden komen te liggen. In de afgelopen twee maanden hebben slechts 2 melkinzamelaars de vet- en eiwitprijzen aangepast. Milkconnect verlaagde in juni de prijzen met € 1,50 per 100 kg melk. Amalthea verlaagde per mei de vet- en eiwitprijzen met omgerekend € 0,28 per 100 kg melk.
In juni past Amalthea weer de seizoensheffing toe van € 2,70 per 100 kg melk. Ook BGNN hanteert in mei en juni weer de seizoensheffing van € 2,00.
HGM betaalde in juni weer de kwartaaltoeslag van € 0,20 per 100 kg melk. Dit is als incidentele betaling meegenomen.
CBM deed haar leden in juni een kwaliteitstoeslag toekomen van € 0,066 per 100 kg melk. Dit is als incidentele betaling meegenomen en komt dus tot uitdrukking in de voortschrijdende melkprijs over de laatste 12 maanden.

Extra toelichting: voortschrijdende 12 maanden melkprijs

Omdat er in de afgelopen periode geregeld vragen werden gesteld over de voortschrijdend gemiddelde melkprijs van de laatste 12 maanden (ook wel 12-maandenprijs genoemd), hierbij een korte uitleg: de voortschrijdend gemiddelde melkprijs van de laatste 12 maanden wordt berekend door de som van het melkgeld van de laatste 12 maanden (voorschotmelkgeld én incidentele betalingen) te delen door de jaarlijkse melkproductie (=productie laatste 12 maanden). Nabetalingen zijn hierin dus niet opgenomen. NB: Een nabetaling wordt uitgekeerd na afloop van het kalenderjaar waarin de melk is geleverd, terwijl een incidentele betaling wordt uitgekeerd en betrekking heeft op melk geleverd in het betreffende kalenderjaar.

Nabetalingen 2014

Drie afnemers deden in de afgelopen twee maanden een nabetaling over de melk die in 2014 werd geleverd. In mei betaalde CBM haar leden een slotuitkering over 2014 uit van
€ 0,3448 per kg vet en eiwit. Dat komt overeen met € 2,59 per 100 kg melk. De totale nabetaling van CBM komt daarmee op € 3,57.
De Jong Cheese keerde in mei een nabetaling uit van € 0,164 per kg vet en eiwit, wat neerkomt op € 1,23 per 100 kg melk. De Jong Cheese betaalt hiermee in totaal € 2,48 aan nabetaling over het jaar 2014 uit.
Amalthea keerde in mei een nabetaling uit van € 0,201 per kg vet en € 0,443 per kg eiwit, wat overeenkomt met € 2,33 per 100 kg melk. De totale nabetaling van Amalthea komt daarmee op € 4,33. Met deze slotnabetaling met terugwerkende kracht ontvangt elk lid voor elke geleverde kg vet en eiwit in 2014 eenzelfde vergoeding.
NB: de voorschotmelkprijs van De Jong Cheese is naar beneden bijgesteld. Per abuis was hierin het saldo zomerheffing en wintertoeslag dat in december 2014 is ingehouden, niet meegenomen.

Melkprijzen bij andere jaarleveranties

De melkprijs wordt standaard berekend bij een jaarproductie van 600.000 kg melk. Omdat niet alle bedrijven hiermee goed te vergelijken zijn, worden de prijzen ook berekend bij jaarleveranties van 400.000 en bij 800.000 kg melk.

In English – Comparison of producer prices for goat milk

Bimonthly a comparison of monthly producer prices for goat milk is calculated and published by AgriMedia bv. It is done at the request of the Milk Goat Farmers Committee of the Dutch Federation of Agriculture and Horticulture (LTO Nederland). This milk price comparison is published on the internet site of AgriMedia. (www.vakbladgeitenhouderij.nl/melkprijzen).
The aim of the milk comparison is to achieve more transparency in the prices paid to the farmers. This is done by comparing with each other the prices paid to producers by the main buyers and/or processors of goat milk operating in the Netherlands.
The method chosen for the calculations shows the price a goat farmer would receive if raw goat milk of specific standard composition, quality and quantity were delivered to different buyers. The standards are an annual production of 600,000 kg milk delivered according to a monthly production pattern and monthly varying fat and protein contents and 1st class quality The annual average fat and protein contents are 4,108% respectively 3,404%. The calculated milk prices are in Euros per 100 kg, ex farm end exclusive of VAT.
The calculations are based on copies of monthly milk statements collected from producers and additional information about the payment systems received from producers and/or buyers.
After each calendar year has ended a report is presented with the calculated milk prices for that year. This report is published when all the supplementary payments [1] of the preceding calendar year are known and can, thus, be incorporated into the annual milk prices.

Development monthly milk prices until June 2015 [2]

The average monthly milk price in June 2015 is € 64,11 per 100 kg standard milk. Compared with the same month in 2014 an increase of € 0,30 per 100 kg. Due to lower fat and protein percentages in the milk and to price decreases, the average calculated milk price in June 2015 decreased with € 5,17 per 100 kg compared to the previous publication of the April 2015 milk price.

 [1] For many buyers the monthly milk price is not the final milk price. Depending on the distribution of end of the year profits member suppliers of coops receive supplementary payments after the calendar/financial year. Also supplementary payments are made by private buyers for example when there definitive milk price is based on the (average) milk prices paid by other buyers.

[2] Published 30th July 2015 at www.vakbladgeitenhouderij.nl

Deze prijsvergelijking is mogelijk gemaakt door LTO Melkgeitenhouderij en vakblad Geitenhouderij.
Copyright en aansprakelijkheid
In opdracht van LTO vakgroep Melkgeitenhouderij wordt deze geitenmelkprijsvergelijking uitgevoerd door AgriMedia Wageningen bv, vakblad Geitenhouderij. De basis voor de vergelijking vormen de melkgeldafrekeningen en eventuele aanvullende informatie die beschikbaar worden gesteld door geitenhouders. Overname van gegevens uit deze vergelijking is uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van AgriMedia Wageningen met bronvermelding LTO Melkgeitenhouderij en vakblad Geitenhouderij.
Aan deze geitenmelkprijsvergelijking kunnen geen rechten worden ontleend. Deze vergelijking wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, maar de opdrachtgever en samensteller zijn niet aansprakelijk voor onjuistheid of onvolledigheid en aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de gepubliceerde gegevens.

Over de auteur: Wilma Wolters
Wilma groeide op tussen koeien en paarden, en vond dat geweldig. Ze volgde de Hogere Agrarische School in Dronten, studeerde nog 2 jaar aan de...
Meer over:
Melkprijs
Deel dit bericht: Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn

Melkprijzen

NieuwsbriefGeitenmelkprijsvergelijking uitgevoerd door AgriMedia bv.
Bekijk de melkprijzen

Nieuwsbrief Geitenhouderij

Nieuwsbrief