Melkprijs

Melkprijzen maart-april 2015

De geitenhouder transparantie en inzicht bieden in de melkprijs van het erf af, gedurende een langere periode. Dat is het doel van de geitenmelkprijsvergelijking. Tweemaandelijks stelt AgriMedia bv deze vergelijking samen, in opdracht van LTO Melkgeitenhouderij. De prijzen zijn berekende prijzen, en omgerekend naar een aantal standaarden (een jaarlijkse melkproductie van 600.000 kg melk volgens een maandelijks productiepatroon met maandelijks variërende vet- en eiwitgehalten en eersteklas melk).

Voorschotmelkprijzen

De gemiddelde voorschotmelkprijs is in april 2015 € 69,28 per 100 kg standaardmelk. Vergeleken met dezelfde maand vorig jaar is dat een toename van € 1,20 per 100 kg, ofwel een plus van 1,8 procent. Ten opzichte van de vorige publicatie in februari is de gemiddelde melkprijs gedaald met € 6,59 per 100 kg. Dit komt door lagere vet- en eiwitgehaltes in de standaardmelk en door een paar prijsverlagingen.
Amalthea verhoogde in maart de vet- en eiwitprijzen licht met € 0,03 per 100 kg melk. Milkconnect verlaagde in april de vet- en eiwitprijzen met € 3,00 per 100 kg melk. CBM verlaagde de vet- en eiwitprijzen in april met € 0,98 per 100 kg melk. In maart keerde CBM ook weer de kwaliteitstoeslag uit. Over het eerste kwartaal van 2015 bedroeg deze € 0,0818 per 100 kg melk. Dit is als incidentele betaling meegenomen en komt dus tot uitdrukking in de voortschrijdende melkprijs over de laatste 12 maanden. HGM, Henri Willig, BGNN, De Jong Cheese en Bettinehoeve lieten de vet- en eiwitprijzen in de afgelopen twee maanden onveranderd. Wel deed HGM in maart haar leveranciers weer de kwartaaltoeslag van € 0,20 per 100 kg melk toekomen. Ook keerde HGM in maart met terugwerkende kracht een verhoging van de melkprijs over het eerste kwartaal van 2015 uit van € 5,20 per 100 kg melk. Beide betalingen zijn meegenomen als incidentele betaling en komen tot uiting in de voortschrijdende melkprijs over de laatste 12 maanden.
Zowel BGNN als Amalthea stopten in maart en april met het betalen van een seizoenstoeslag.

Nabetalingen 2014

Vier afnemers deden in de afgelopen twee maanden een nabetaling over de melk die in 2014 werd geleverd, een ervan was negatief. HGM keerde in maart een negatieve nabetaling uit van € 1,05 per 100 kg melk.  Henri Willig deed in april een nabetaling over 2014 van € 1,20 per 100 kg melk. De totale  nabetaling die Henri Willig over 2014 doet, komt daarmee op  € 3,00.
BGNN betaalde in april een slotuitkering uit over de melk die is geleverd in 2014 van € 0,22438 per kg vet en € 0,6241 per kg eiwit, wat overeenkomt met
€ 3,05 per 100 kg melk. De al ontvangen nabetaling die BGNN in februari deed van € 1,50 per 100 kg melk is met deze slotuitkering verrekend, dus de totale nabetaling die BGNN doet over 2014 komt op € 3,05 per 100 kg melk.
Amalthea keerde de leveranciers in maart een nabetaling uit van € 0,2539 per kg eiwit en € 0,1151 per kg vet, wat overeenkomt met € 1,34 per 100 kg melk. De totale nabetaling die Amalthea doet komt daarmee op € 2,00 per 100 kg melk.

Melkprijzen bij andere jaarleveranties

De melkprijs wordt standaard berekend bij een jaarproductie van 600.000 kg melk. Omdat niet alle bedrijven hiermee goed te vergelijken zijn, worden de prijzen ook berekend bij jaarleveranties van 400.000 en bij 800.000 kg melk.

In English – Comparison of producer prices for goat milk

Bimonthly a comparison of monthly producer prices for goat milk is calculated and published by AgriMedia bv. It is done at the request of the Milk Goat Farmers Committee of the Dutch Federation of Agriculture and Horticulture (LTO Nederland). This milk price comparison is published on the internet site of AgriMedia. (www.vakbladgeitenhouderij.nl/melkprijzen).
The aim of the milk comparison is to achieve more transparency in the prices paid to the farmers. This is done by comparing with each other the prices paid to producers by the main buyers and/or processors of goat milk operating in the Netherlands.
The method chosen for the calculations shows the price a goat farmer would receive if raw goat milk of specific standard composition, quality and quantity were delivered to different buyers. The standards are an annual production of 600,000 kg milk delivered according to a monthly production pattern and monthly varying fat and protein contents and 1st class quality The annual average fat and protein contents are 4,108% respectively 3,404%. The calculated milk prices are in Euros per 100 kg, ex farm end exclusive of VAT.
The calculations are based on copies of monthly milk statements collected from producers and additional information about the payment systems received from producers and/or buyers.
After each calendar year has ended a report is presented with the calculated milk prices for that year. This report is published when all the supplementary payments [1] of the preceding calendar year are known and can, thus, be incorporated into the annual milk prices.

Development monthly milk prices until April 2015 [2]

The average monthly milk price in April 2015 is € 69,28 per 100 kg standard milk. Compared with the same month in 2014 an increase of € 1,20 per 100 kg. Due to lower fat and protein percentages in the milk and to price decreases, the average calculated milk price in April 2015 decreased with € 6,59 per 100 kg compared to the previous publication of the February 2015 milk price.

 [1] For many buyers the monthly milk price is not the final milk price. Depending on the distribution of end of the year profits member suppliers of coops receive supplementary payments after the calendar/financial year. Also supplementary payments are made by private buyers for example when there definitive milk price is based on the (average) milk prices paid by other buyers.

[2] Published 28th May 2015 at www.vakbladgeitenhouderij.nl

Deze prijsvergelijking is mogelijk gemaakt door LTO Melkgeitenhouderij en vakblad Geitenhouderij.
Copyright en aansprakelijkheid
In opdracht van LTO vakgroep Melkgeitenhouderij wordt deze geitenmelkprijsvergelijking uitgevoerd door AgriMedia Wageningen bv, vakblad Geitenhouderij. De basis voor de vergelijking vormen de melkgeldafrekeningen en eventuele aanvullende informatie die beschikbaar worden gesteld door geitenhouders. Overname van gegevens uit deze vergelijking is uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van AgriMedia Wageningen met bronvermelding LTO Melkgeitenhouderij en vakblad Geitenhouderij.
Aan deze geitenmelkprijsvergelijking kunnen geen rechten worden ontleend. Deze vergelijking wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, maar de opdrachtgever en samensteller zijn niet aansprakelijk voor onjuistheid of onvolledigheid en aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de gepubliceerde gegevens.

Over de auteur: Jasper Lentz
Jasper Lentz (1989) is geboren in Hardenberg (Ov.) en is opgegroeid in het Drentse dorp Dalen. Na de studie Journalistiek is hij in 2013 aan...
Meer over:
Melkprijs
Deel dit bericht: Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn

Melkprijzen

NieuwsbriefGeitenmelkprijsvergelijking uitgevoerd door AgriMedia bv.
Bekijk de melkprijzen

Nieuwsbrief Geitenhouderij

Nieuwsbrief