Melkprijs

Melkprijzen november-december 2014

De geitenhouder transparantie en inzicht bieden in de melkprijs van het erf af, gedurende een langere periode. Dat is het doel van de geitenmelkprijsvergelijking. Tweemaandelijks stelt AgriMedia bv deze vergelijking samen, in opdracht van LTO Melkgeitenhouderij. De prijzen zijn berekende prijzen, en omgerekend naar een aantal standaarden (een jaarlijkse melkproductie van 600.000 kg melk volgens een maandelijks productiepatroon met maandelijks variërende vet- en eiwitgehalten en eersteklas melk).
Voorschotmelkprijzen
De gemiddelde voorschotmelkprijs is in december 2014 € 76,23 per 100 kg standaardmelk. Vergeleken met dezelfde maand vorig jaar is dat een toename van € 8,74 per 100 kg, ofwel een plus van 12,9 procent. Ten opzichte van de vorige publicatie in oktober is de gemiddelde melkprijs gestegen met € 7,07 per 100 kg. Dit komt zowel door seizoensinvloeden (hogere vet- en eiwitgehaltes in de geitenmelk in de afgelopen twee maanden) als door prijsverhogingen.
Drie verwerkers verhoogden de vet- en eiwitprijzen in de afgelopen twee maanden, de overige ondernemingen lieten de prijzen onveranderd. Milkconnect verhoogde de prijzen het meest in november en december met in totaal € 3,00 per 100 kg melk. CBM en Amalthea verhoogden ook in zowel november als december hun vet- en eiwitprijzen, respectievelijk met € 2,93 en € 1,62 per 100 kg melk.
De leveranciers van CBM kregen in december ook weer de kwaliteitstoeslag uitbetaald. Over het laatste kwartaal van 2014 bedroeg deze € 0,0399 per 100 kg melk. Dit is als incidentele betaling meegenomen en komt dus tot uitdrukking in de voortschrijdende melkprijs over de laatste 12 maanden.
Ook in november kregen leveranciers van Amalthea, net als in oktober, € 0,0461 per kg vet en € 0,1016 per kg eiwit uitbetaald over de maanden januari tot en met oktober. Deze prijscorrectie komt overeen met € 0,53 per 100 kg melk en dit is als incidentele betaling verwerkt in de berekende gemiddelde melkprijs van de afgelopen 12 maanden.
Verder betaalde Amalthea in december weer de seizoenstoeslag uit van € 0,48 per kg vet en eiwit, overeenkomend met € 3,936 per 100 kg melk.
BGNN voerde ook in december de seizoenstoeslag weer in. Die bedraagt € 4,73 per 100 kg melk.
In december keerde HGM weer de gebruikelijke kwartaaltoeslag uit van € 0,20 per 100 kg melk. Dit is meegenomen in de voortschrijdende melkprijs over de laatste 12 maanden.
De cijfers waarop deze vergelijking is gebaseerd komen van verschillende bronnen.
dec14-2

nov14-2

Nabetaling 2013

HGM betaalde haar leveranciers op 30 december 2014 een nabetaling over de melk geleverd in 2013 van € 0,14 per 100 kg melk. Hierdoor betaalde HGM op dit moment de hoogste melkprijs over 2013.

Melkprijs 2013 inclusief nabetalingen t/m december 2014 melkprijs voorschot nabetaling
Amalthea 60,08 55,48 4,60
BGNN 59,84 57,48 2,37
CBM 60,10 57,18 2,93
Bettinehoeve 59,01 57,90 1,11
HGM 60,18 59,59 0,59
Henri Willig 60,14 56,04 4,10
De Jong Cheese 59,90 57,74 2,16
Milkconnect 59,27 59,27
Gemiddeld (rekenkundig) 59,82 57,58 2,23

 Melkprijzen bij andere jaarleveranties

De melkprijs wordt standaard berekend bij een jaarproductie van 600.000 kg melk. Omdat niet alle bedrijven hiermee goed te vergelijken zijn, worden de prijzen ook berekend bij jaarleveranties van 400.000 en bij 800.000 kg melk.

Melkprijzen dec2014 en januari2014-december2014 december 2014 voortschrijdend gemiddelde melkprijs laatste 12 maanden
jaarleverantie 400.000 800.000 400.000 800.000
Amalthea 75,87 76,74 64,63 65,43
BGNN 77,78 78,32 65,62 66,05
CBM 74,01 74,40 66,05 66,35
Bettinehoeve 73,20 74,88 66,51 68,03
HGM 76,25 77,16 70,52 71,36
Henri Willig 73,48 73,85 66,15 66,48
De Jong Cheese 74,21 74,83 67,20 67,75
Milkconnect 81,42 81,71 71,42 71,65
Gemiddeld 75,78 76,49 67,26 67,89

In English – Comparison of producer prices for goat milk

Bimonthly a comparison of monthly producer prices for goat milk is calculated and published by AgriMedia bv. It is done at the request of the Milk Goat Farmers Committee of the Dutch Federation of Agriculture and Horticulture (LTO Nederland). This milk price comparison is published on the internet site of AgriMedia. (www.vakbladgeitenhouderij.nl/melkprijzen).
The aim of the milk comparison is to achieve more transparency in the prices paid to the farmers. This is done by comparing with each other the prices paid to producers by the main buyers and/or processors of goat milk operating in the Netherlands.
The method chosen for the calculations shows the price a goat farmer would receive if raw goat milk of specific standard composition, quality and quantity were delivered to different buyers. The standards are an annual production of 600,000 kg milk delivered according to a monthly production pattern and monthly varying fat and protein contents and 1st class quality The annual average fat and protein contents are 4,108% respectively 3,404%. The calculated milk prices are in Euros per 100 kg, ex farm end exclusive of VAT.
The calculations are based on copies of monthly milk statements collected from producers and additional information about the payment systems received from producers and/or buyers.
After each calendar year has ended a report is presented with the calculated milk prices for that year. This report is published when all the supplementary payments [1] of the preceding calendar year are known and can, thus, be incorporated into the annual milk prices.

Development monthly milk prices until December 2014 [2]

The average monthly milk price in December 2014 is € 76,23 per 100 kg standard milk. Compared with the same month in 2013 an increase of € 8,74 per 100 kg or plus 12,9%. Due to higher fat and protein percentages in the milk and to price increases, the average calculated milk price in December 2014 increased with € 7,07 per 100 kg compared to the previous publication of the October 2014 milk price.

 


[1] For many buyers the monthly milk price is not the final milk price. Depending on the distribution of end of the year profits member suppliers of coops receive supplementary payments after the calendar/financial year. Also supplementary payments are made by private buyers for example when there definitive milk price is based on the (average) milk prices paid by other buyers.
[2] Published 6 February 2015 at www.vakbladgeitenhouderij.nl

Deze melkprijsvergelijking is mogelijk gemaakt door LTO Melkgeitenhouderij en vakblad Geitenhouderij.
Copyright en aansprakelijkheid
In opdracht van LTO vakgroep Melkgeitenhouderij wordt deze geitenmelkprijsvergelijking uitgevoerd door AgriMedia Wageningen bv, vakblad Geitenhouderij. De basis voor de vergelijking vormen de melkgeldafrekeningen die beschikbaar worden gesteld door geitenhouders. Overname van gegevens uit deze vergelijking is uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van AgriMedia Wageningen met bronvermelding LTO Melkgeitenhouderij en vakblad Geitenhouderij.
Aan deze geitenmelkprijsvergelijking kunnen geen rechten worden ontleend. Deze vergelijking wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, maar de opdrachtgever en samensteller zijn niet aansprakelijk voor onjuistheid of onvolledigheid en aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de gepubliceerde gegevens.

 

Over de auteur: Wilma Wolters
Wilma groeide op tussen koeien en paarden, en vond dat geweldig. Ze volgde de Hogere Agrarische School in Dronten, studeerde nog 2 jaar aan de...
Meer over:
Melkprijs
Deel dit bericht: Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn

Melkprijzen

NieuwsbriefGeitenmelkprijsvergelijking uitgevoerd door AgriMedia bv.
Bekijk de melkprijzen

Nieuwsbrief Geitenhouderij

Nieuwsbrief