Melkprijs

Melkprijzen september-oktober 2014

Meer transparantie bieden in de melkprijs die geitenhouders krijgen. Dat is het doel van de geitenmelkprijsvergelijking. Tweemaandelijks stelt AgriMedia bv deze vergelijking samen, in opdracht van LTO Melkgeitenhouderij. De prijzen zijn berekende prijzen, en omgerekend naar een aantal standaarden (een jaarlijkse melkproductie van 600.000 kg melk volgens een maandelijks productiepatroon met maandelijks variërende vet- en eiwitgehalten en eersteklas melk).

Voorschotmelkprijzen

De gemiddelde voorschotmelkprijs is in oktober 2014 € 69,16 per 100 kg standaardmelk. Vergeleken met dezelfde maand vorig jaar is dat een toename van € 9,17 per 100 kg, ofwel een plus van 15,3 procent. Ten opzichte van de vorige publicatie in augustus is de gemiddelde melkprijs gestegen met € 6,18 per 100 kg. Dit komt voornamelijk door seizoensinvloeden; de vet- en eiwitgehaltes in de geitenmelk zijn in de afgelopen twee maanden gestegen.
Eén verwerker heeft de vet- en eiwitprijzen verhoogd ten opzichte van de vorige publicatie in augustus. Amalthea verhoogde de vet- en eiwitprijzen met 1,04 ct. De andere 7 verwerkers hebben de vet- en eiwitprijzen niet gewijzigd in de afgelopen twee maanden.
Wel heeft CBM met het melkgeld van september een kwaliteitstoeslag uitbetaald over de melk geleverd in het derde kwartaal van € 0,0614 per 100 kg melk. Amalthea verhoogde met terugwerkende kracht de vet- en eiwitprijzen over januari tot en met september. Leveranciers van Amalthea hebben in oktober € 0,0461 per kg vet en € 0,1016 per kg eiwit uitbetaald gekregen. Deze prijscorrectie komt overeen met € 0,53 per 100 kg melk en dit is als incidentele betaling verwerkt in de berekende gemiddelde melkprijs van de afgelopen 12 maanden.
HGM deed haar leveranciers met het melkgeld van september een betaling toekomen van € 0,077 per kg vet en € 0,176 per kg eiwit over het eerste half jaar. Dit komt overeen met € 0,93 per 100 kg melk en is als incidentele betaling meegenomen en dus te zien in de gemiddelde melkprijs over de afgelopen 12 maanden. Geitenmelkprijsoktober
Geitenmelkprijsseptember

Nabetaling 2013

Henri Willig deed met het melkgeld van september een nabetaling over de melk geleverd in 2013 van 1,6 cent per kg melk. Hierdoor betaalde Henri Willig op dit moment de hoogste melkprijs over 2013.

Melkprijs 2013 inclusief nabetalingen t/m augustus 2014 melkprijs voorschot nabetaling
Amalthea 60,08 55,48 4,60
BGNN 59,84 57,48 2,37
CBM 60,10 57,18 2,93
Bettinehoeve 59,01 57,90 1,11
HGM 60,04 59,59 0,45
Henri Willig 60,14 56,04 4,10
De Jong Cheese 59,90 57,74 2,16
Milkconnect 59,27 59,27
Gemiddeld (rekenkundig) 59,80 57,58 2,21

Vergelijking Franse en Nederlandse melkprijzen

De gemiddelde geitenmelkprijs in Frankrijk ligt in het eerste half jaar van 2014 op € 650,00 per 1.000 liter melk (Bron: FranceAgriMer d’apres Institut de l’élevage). Dat is een stijging van € 35,00 (+5,7%) vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. In de eerste drie maanden was de stijging van de melkprijs het grootst: in die periode lag de stijging op 7 procent. Sinds februari 2014 ligt de berekende gemiddelde melkprijs in Nederland boven de gemiddelde melkprijs in Frankrijk.* Het verschil tussen deze prijzen lijkt zich enigszins te stabiliseren. In juni bedroeg de gemiddelde melkprijs in Nederland € 63,81 terwijl de uitbetaalde prijs in Frankrijk rond de € 58 euro lag.
Prijs_frankrijk

* Mede omdat de gemiddelde vet- en eiwitgehalten in Frankrijk lager zijn dan de gehanteerde Nederlandse standaardgehalten kunnen uit deze grafiek geen conclusies worden getrokken over het absolute prijsverschil. Wel geeft de grafiek een indicatie van het prijsverschil en inzicht in de ontwikkeling van de Franse melkprijzen ten opzichte van de Nederlandse.

Melkprijzen bij andere jaarleveranties

De melkprijs wordt standaard berekend bij een jaarproductie van 600.000 kg melk. Omdat niet alle bedrijven hiermee goed te vergelijken zijn, worden de prijzen ook berekend bij jaarleveranties van 400.000 en bij 800.000 kg melk.

Melkprijzen okt2014 en november2013-oktober2014 oktober 2014 voortschrijdend gemiddelde melkprijs laatste 12 maanden
jaarleverantie 400.000 800.000 400.000 800.000
Amalthea 65,49 66,30 63,62 64,42
BGNN 68,63 69,05 65,25 65,68
CBM 65,76 66,05 65,10 65,40
Bettinehoeve 68,45 70,05 65,39 66,84
HGM 71,35 72,19 69,42 70,26
Henri Willig 68,28 68,60 64,86 65,19
De Jong Cheese 69,61 70,15 65,86 66,40
Milkconnect 72,52 72,74 69,88 70,10
Gemiddeld 68,76 69,39 66,17 66,79

In English – Comparison of producer prices for goat milk

Bimonthly a comparison of monthly producer prices for goat milk is calculated and published by AgriMedia bv. It is done at the request of the Milk Goat Farmers Committee of the Dutch Federation of Agriculture and Horticulture (LTO Nederland). This milk price comparison is published on the internet site of AgriMedia. (www.vakbladgeitenhouderij.nl).
The aim of the milk comparison is to achieve more transparency in the prices paid to the farmers. This is done by comparing with each other the prices paid to producers by the main buyers and/or processors of goat milk operating in the Netherlands.
The method chosen for the calculations shows the price a goat farmer would receive if raw goat milk of specific standard composition, quality and quantity were delivered to different buyers. The standards are an annual production of 600,000 kg milk delivered according to a monthly production pattern and monthly varying fat and protein contents and 1st class quality The annual average fat and protein contents are 4,108% respectively 3,404%. The calculated milk prices are in Euros per 100 kg, ex farm end exclusive of VAT.
The calculations are based on copies of monthly milk statements collected from producers and additional information about the payment systems received from producers and/or buyers.
After each calendar year has ended a report is presented with the calculated milk prices for that year. This report is published when all the supplementary payments [1] of the preceding calendar year are known and can, thus, be incorporated into the annual milk prices.

Development monthly milk prices until October 2014 [2]

The average monthly milk price in October 2014 is € 69,16 per 100 kg standard milk. Compared with the same month in 2013 an increase of € 9,17 per 100 kg or plus 15,3%. Mainly due to lower fat and protein percentages in the milk, the average calculated milk price in October 2014 increased with € 6,18 per 100 kg compared to the previous publication of the August 2014 milk price.

 


[1] For many buyers the monthly milk price is not the final milk price. Depending on the distribution of end of the year profits member suppliers of coops receive supplementary payments after the calendar/financial year. Also supplementary payments are made by private buyers for example when there definitive milk price is based on the (average) milk prices paid by other buyers.
[2] Published 27 November 2014 at www.vakbladgeitenhouderij.nl

Deze melkprijsvergelijking is mogelijk gemaakt door LTO Melkgeitenhouderij en vakblad Geitenhouderij.
Over de auteur: Jasper Lentz
Jasper Lentz (1989) is geboren in Hardenberg (Ov.) en is opgegroeid in het Drentse dorp Dalen. Na de studie Journalistiek is hij in 2013 aan...
Meer over:
Melkprijs
Deel dit bericht: WhatsApp Facebook

Melkprijzen

NieuwsbriefGeitenmelkprijsvergelijking uitgevoerd door AgriMedia bv.
Bekijk de melkprijzen

Nieuwsbrief Geitenhouderij

Nieuwsbrief