Melkprijs

Melkprijzen januari-februari 2015

De geitenhouder transparantie en inzicht bieden in de melkprijs van het erf af, gedurende een langere periode. Dat is het doel van de geitenmelkprijsvergelijking. Tweemaandelijks stelt AgriMedia bv deze vergelijking samen, in opdracht van LTO Melkgeitenhouderij. De prijzen zijn berekende prijzen, en omgerekend naar een aantal standaarden (een jaarlijkse melkproductie van 600.000 kg melk volgens een maandelijks productiepatroon met maandelijks variërende vet- en eiwitgehalten en eersteklas melk).

Voorschotmelkprijzen

De gemiddelde voorschotmelkprijs is in februari 2015 € 75,88 per 100 kg standaardmelk. Vergeleken met dezelfde maand vorig jaar is dat een toename van € 4,25 per 100 kg, ofwel een plus van 5,9 procent. Ten opzichte van de vorige publicatie in december is de gemiddelde melkprijs gedaald met € 0,35 per 100 kg. Dit komt door andere vet- en eiwitgehaltes in de standaardmelk en door een enkele prijsverlaging.
Eén verwerker verhoogde de vet- en eiwitprijzen in de afgelopen twee maanden. BGNN verhoogde ze in januari ten opzichte van december met € 2,11 per 100 kg melk. Wel heeft deze onderneming de kwaliteitspremie laten vervallen. CBM, HGM, Milkconnect, De Jong Cheese, Henri Willig en Bettinehoeve lieten de vet- en eiwitprijzen in de afgelopen twee maanden onveranderd.
Amalthea verlaagde in januari en februari de vet- en eiwitprijzen met omgerekend € 0,05 per 100 kg melk. Verder betaalde Amalthea in die maanden weer de seizoenstoeslag uit van respectievelijk € 0,65 en € 0,48 per kg vet en eiwit uit, wat overeenkomt met € 5,33 en € 3,936 per 100 kg melk.
BGNN betaalde ook in januari en februari de seizoenstoeslag weer uit. Die bedraagt € 5,00 per 100 kg melk.
Prijzen_vergelijking_geit

Nabetalingen 2014

Zeven afnemers deden in de afgelopen twee maanden een nabetaling over de geleverde melk in 2014, van een van hen was die nabetaling negatief.
Bettinehoeve keerde met het melkgeld van januari een kwaliteitsbonus uit van € 0,0502 per 100 kg melk over de eerste klas melk die in 2014 geleverd is. Daarnaast ontvingen de leveranciers van Bettinehoeve in maart een nabetaling van € 0,144 per kg vet en € 0,267 per kg eiwit. Omgerekend is dat € 1,50 per 100 kg standaardmelk. Daarmee deed Bettinehoeve in totaal dus een nabetaling van € 1,55 per 100 kg melk.
CBM deed haar leveranciers met het melkgeld van januari een voorschotnabetaling toekomen over de in 2014 geleverde kilogrammen vet en eiwit van
€ 0,13, wat overeenkomt met € 0,98 per 100 kg melk.
De Jong Cheese betaalde met de melkgeldafrekening van januari een nabetaling uit van € 0,166 per geleverde kilogrammen vet en eiwit in 2014. Dat komt neer op € 1,25 per 100 kg melk.
Amalthea deed een nabetaling die bestond uit een kwaliteitsbonus over de melk geleverd in 2014 van € 0,01692 per 100 kg melk en een voorschot nabetaling van € 0,1219 per kg eiwit en € 0,0553 per kg vet. Omgerekend is dat respectievelijk € 0,415 en € 0,227 per 100 kg melk. In totaal komt de nabetaling die Amalthea deed daarmee dus op € 0,66 per 100 kg standaardmelk.
Henri Willig deed in februari een nabetaling van € 1,80 per 100 kg standaardmelk.
BGNN deed in februari een nabetaling van € 1,50 per 100 kg melk over de melk die geleverd is in 2014.
Milkconnect deed in januari een negatieve nabetaling. Die bedroeg € -3,60 per 100 kg melk die in 2014 geleverd was. Milkconnect deed nooit eerder een nabetaling.
Tabel_prijzen_geit

Melkprijzen bij andere jaarleveranties

De melkprijs wordt standaard berekend bij een jaarproductie van 600.000 kg melk. Omdat niet alle bedrijven hiermee goed te vergelijken zijn, worden de prijzen ook berekend bij jaarleveranties van 400.000 en bij 800.000 kg melk.

feb-14 voortschr. gem. melkprijs laatste 12 maanden
400.000 800.000 400.000 800.000
Amalthea 75,14 76,02 65,09 65,89
BGNN 78,38 79,02 66,39 66,82
CBM 73,89 74,34 66,50 66,80
Bettinehoeve 72,54 74,28 67,06 68,63
HGM 75,43 76,39 70,86 71,70
Henri Willig 73,36 73,76 66,78 67,11
De Jong Cheese 73,06 73,72 67,88 68,43
Milkconnect 81,33 81,67 72,21 72,44
Gemiddeld 75,39 76,15 67,85 68,48

In English – Comparison of producer prices for goat milk

Bimonthly a comparison of monthly producer prices for goat milk is calculated and published by AgriMedia bv. It is done at the request of the Milk Goat Farmers Committee of the Dutch Federation of Agriculture and Horticulture (LTO Nederland). This milk price comparison is published on the internet site of AgriMedia. (www.vakbladgeitenhouderij.nl/melkprijzen).
The aim of the milk comparison is to achieve more transparency in the prices paid to the farmers. This is done by comparing with each other the prices paid to producers by the main buyers and/or processors of goat milk operating in the Netherlands.
The method chosen for the calculations shows the price a goat farmer would receive if raw goat milk of specific standard composition, quality and quantity were delivered to different buyers. The standards are an annual production of 600,000 kg milk delivered according to a monthly production pattern and monthly varying fat and protein contents and 1st class quality The annual average fat and protein contents are 4,108% respectively 3,404%. The calculated milk prices are in Euros per 100 kg, ex farm end exclusive of VAT.
The calculations are based on copies of monthly milk statements collected from producers and additional information about the payment systems received from producers and/or buyers.
After each calendar year has ended a report is presented with the calculated milk prices for that year. This report is published when all the supplementary payments [1] of the preceding calendar year are known and can, thus, be incorporated into the annual milk prices.

Development monthly milk prices until February 2015 [2]

The average monthly milk price in February 2015 is € 75,88 per 100 kg standard milk. Compared with the same month in 2014 an increase of € 4,25 per 100 kg. Due to higher fat and protein percentages in the milk and to price increases, the average calculated milk price in February 2015 decreased with € 0,35 per 100 kg compared to the previous publication of the December 2014 milk price.

 [1] For many buyers the monthly milk price is not the final milk price. Depending on the distribution of end of the year profits member suppliers of coops receive supplementary payments after the calendar/financial year. Also supplementary payments are made by private buyers for example when there definitive milk price is based on the (average) milk prices paid by other buyers.

[2] Published 26 March 2015 at www.vakbladgeitenhouderij.nl

Deze prijsvergelijking is mogelijk gemaakt door LTO Melkgeitenhouderij en vakblad Geitenhouderij.
Copyright en aansprakelijkheid
In opdracht van LTO vakgroep Melkgeitenhouderij wordt deze geitenmelkprijsvergelijking uitgevoerd door AgriMedia Wageningen bv, vakblad Geitenhouderij. De basis voor de vergelijking vormen de melkgeldafrekeningen en eventuele aanvullende informatie die beschikbaar worden gesteld door geitenhouders. Overname van gegevens uit deze vergelijking is uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van AgriMedia Wageningen met bronvermelding LTO Melkgeitenhouderij en vakblad Geitenhouderij.
Aan deze geitenmelkprijsvergelijking kunnen geen rechten worden ontleend. Deze vergelijking wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, maar de opdrachtgever en samensteller zijn niet aansprakelijk voor onjuistheid of onvolledigheid en aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de gepubliceerde gegevens.

Over de auteur: Jasper Lentz
Jasper Lentz (1989) is geboren in Hardenberg (Ov.) en is opgegroeid in het Drentse dorp Dalen. Na de studie Journalistiek is hij in 2013 aan...
Meer over:
Melkprijs
Deel dit bericht: Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn

Melkprijzen

NieuwsbriefGeitenmelkprijsvergelijking uitgevoerd door AgriMedia bv.
Bekijk de melkprijzen

Nieuwsbrief Geitenhouderij

Nieuwsbrief