Melkprijs

Melkprijzen juli – augustus 2015

Dit is de eerste vergelijking die volgens het nieuwe, aangepaste standaardbedrijf is berekend. Voor het nieuwe standaardbedrijf is de jaarproductie verhoogd van 600.000 naar 800.000 kg melk, het afleverpatroon is vlakker geworden en de vet- en eiwitgehaltes zijn aangepast naar de gemiddelde gehaltes over 2013 en 2014. Een tabel met de gegevens van dit nieuwe standaardbedrijf is toegevoegd.
De gemiddelde voorschotmelkprijs is in augustus 2015 € 63,75 per 100 kg standaardmelk. Vergeleken met dezelfde maand vorig jaar is dat een lichte toename van € 0,40 per 100 kg, ofwel een plus van 0,6 procent. Ten opzichte van de vorige publicatie in juni is de gemiddelde melkprijs gedaald met € 1,40 per 100 kg. Dit komt door lagere vet- en eiwitgehaltes in de standaardmelk en door een enkele prijsverlaging.
In de afgelopen twee maanden hebben 2 melkinzamelaars de vet- en eiwitprijzen aangepast. BGNN is de enige onderneming die de prijzen verhoogde; per augustus met € 1,08 per 100 kg standaardmelk. HGM liet daarentegen de vet- en eiwitprijzen in augustus dalen met € 1,50 per 100 kg melk.
In juli en augustus kregen leveranciers van Amalthea weer te maken met de seizoensheffing van respectievelijk € 3,60 en € 2,65 per 100 kg melk. In juli en augustus houdt BGNN een seizoensheffing van € 2,00 per 100 kg melk in.
HGM deed in augustus een tussentijdse betaling aan haar leveranciers. Het gaat om een verhoging van de melkprijs over het eerste halfjaar met terugwerkende kracht van € 0,59 per 100 kg melk. Dit is verwerkt als incidentele betaling.

Basisprijs

Nieuw in deze vergelijking is ook de berekening van een basisprijs; een prijs bij een vast vet- en eiwitpercentage van 7,50%. In juli komt de basisprijs uit op € 67,45 en in augustus op € 67,52.

Nieuw standaardbedrijf

Standaard

Naamloos00

Naamloos000

Nabetalingen 2014

Nabetalingen die na mei 2015 zijn gedaan worden niet meer in de geitenmelkprijsvergelijking meegenomen. Maar per abuis was in de vorige vergelijking het saldo zomerheffing en wintertoeslag van De Jong Cheese dat in december 2014 is ingehouden, niet meegenomen. Daardoor is de voorschotmelkprijs van De Jong Cheese naar beneden bijgesteld ten opzichte van de vorige publicatie.

Melkprijs 2014

Tabel Melkprijs 2014 inclusief nabetalingen t/m mei 2015, volgens oude standaardbedrijf.
Naamloos
Om een vergelijking mogelijk te maken plaatsen we nu ook de prijzen berekend volgens het nieuwe standaardbedrijf voor de maanden januari tot en met juni 2015.

Naamloos01
Naamloos02
Naamloos03
Naamloos04
Naamloos05
Naamloos06

In English – Comparison of producer prices for goat milk

Bimonthly a comparison of monthly producer prices for goat milk is calculated and published by AgriMedia bv. It is done at the request of the Milk Goat Farmers Committee of the Dutch Federation of Agriculture and Horticulture (LTO Nederland). This milk price comparison is published on the internet site of AgriMedia. (www.vakbladgeitenhouderij.nl/melkprijzen).
The aim of the milk comparison is to achieve more transparency in the prices paid to the farmers. This is done by comparing with each other the prices paid to producers by the main buyers and/or processors of goat milk operating in the Netherlands.
The method chosen for the calculations shows the price a goat farmer would receive if raw goat milk of specific standard composition, quality and quantity were delivered to different buyers. The standards are an annual production of 800,000 kg milk delivered according to a monthly production pattern and monthly varying fat and protein contents and 1st class quality The annual average fat and protein contents are 4,044% respectively 3,45%. The calculated milk prices are in Euros per 100 kg, ex farm end exclusive of VAT.
The calculations are based on copies of monthly milk statements collected from producers and additional information about the payment systems received from producers and/or buyers.
After each calendar year has ended a report is presented with the calculated milk prices for that year. This report is published when all the supplementary payments [1] of the preceding calendar year are known and can, thus, be incorporated into the annual milk prices.

Development monthly milk prices until August 2015 [2]

The average monthly milk price in August 2015 is €63,75  per 100 kg standard milk. Compared with the same month in 2014 an increase of € 0,40 per 100 kg. Due to lower fat and protein percentages in the milk and to price decreases, the average calculated milk price in August 2015 decreased with €1,40 per 100 kg compared to the previous publication of the June 2015 milk price.
[1] For many buyers the monthly milk price is not the final milk price. Depending on the distribution of end of the year profits member suppliers of coops receive supplementary payments after the calendar/financial year. Also supplementary payments are made by private buyers for example when there definitive milk price is based on the (average) milk prices paid by other buyers.
[2] Published 24th September 2015 at www.vakbladgeitenhouderij.nl
Deze prijsvergelijking is mogelijk gemaakt door LTO Melkgeitenhouderij en vakblad Geitenhouderij.
Copyright en aansprakelijkheid

In opdracht van LTO vakgroep Melkgeitenhouderij wordt deze geitenmelkprijsvergelijking uitgevoerd door AgriMedia Wageningen bv, vakblad Geitenhouderij. De basis voor de vergelijking vormen de melkgeldafrekeningen en eventuele aanvullende informatie die beschikbaar worden gesteld door geitenhouders. Overname van gegevens uit deze vergelijking is uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van AgriMedia Wageningen met bronvermelding LTO Melkgeitenhouderij en vakblad Geitenhouderij.
Aan deze geitenmelkprijsvergelijking kunnen geen rechten worden ontleend. Deze vergelijking wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, maar de opdrachtgever en samensteller zijn niet aansprakelijk voor onjuistheid of onvolledigheid en aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de gepubliceerde gegevens.

Over de auteur: Jasper Lentz
Jasper Lentz (1989) is geboren in Hardenberg (Ov.) en is opgegroeid in het Drentse dorp Dalen. Na de studie Journalistiek is hij in 2013 aan...
Meer over:
Melkprijs
Deel dit bericht: Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn

Melkprijzen

NieuwsbriefGeitenmelkprijsvergelijking uitgevoerd door AgriMedia bv.
Bekijk de melkprijzen

Nieuwsbrief Geitenhouderij

Nieuwsbrief