Melkprijs

Melkprijzen maart–april 2016

De gemiddelde voorschotmelkprijs is in april 2016 € 69,34 per 100 kg standaardmelk. Vergeleken met dezelfde maand vorig jaar is er sprake van een zeer geringe daling van € 0,62 per 100 kg, ofwel een min van 0,9 procent. Ten opzichte van de vorige publicatie in februari is de gemiddelde melkprijs gedaald met € 5,55 per 100 kg. Dit komt door lagere vet- en eiwitgehaltes in de standaardmelk.

NB: met ingang van deze vergelijking wordt de voortschrijdende 12-maandenprijs op een andere manier berekend. Vanaf nu zijn daarin niet alleen de voorschotmelkprijs en de incidentele betalingen meegenomen, maar ook de nabetalingen. Deze keuze is gemaakt, omdat een voortschrijdende 12-maandenprijs een beeld zou moeten geven van het ontvangen melkgeld in de afgelopen 12 maanden. Ook een nabetaling is melkgeld dat in die periode is uitbetaald.

Eén onderneming verhoogde de vet- en eiwitprijzen en één onderneming verlaagde ze in de afgelopen twee maanden. HGM verhoogde in maart de vet- en eiwitprijzen met € 2,76 per 100 kg melk. BGNN verlaagde in april de vet- en eiwitprijzen met € 2,15 per 100 kg melk. In maart verhoogde Amalthea de vet- en eiwitprijzen met € 0,02 en in april verlaagde Amalthea die met € 0,02 per 100 kg melk. De overige melkontvangers veranderden de vet- en eiwitprijzen in de afgelopen 2 maanden niet.
CBM deed in maart haar leden weer de kwaliteitstoeslag toekomen. Dit keer bedroeg die € 0,1067 per 100 kg melk. Dit is als incidentele betaling verwerkt, en komt dus terug in de voortschrijdende melkprijs over de laatste 12 maanden. HGM betaalde in maart weer de gebruikelijke kwartaaltoeslag uit van € 0,20 per 100 kg melk. Ook dit is als incidentele betaling meegenomen.

April

Maart

Nabetalingen

Amalthea betaalde in maart een voorschotnabetaling uit van € 0,0479 per kg vet en € 0,1056 per kg eiwit over melk geleverd in 2015. Dit komt overeen met € 0,56 per 100 kg melk.
BGNN deed in april een slotnabetaling over melk geleverd in 2015. Deze bedroeg € 0,12514 per kg vet en € 0,3479 per kg eiwit, wat overeenkomt met € 1,71 per 100 kg melk. De voorschotbetaling van € 1,00 per 100 kg melk die BGNN in november 2015 heeft gedaan (toen meegenomen als incidentele betaling), is hierop weer ingehouden. Dit betekent dat er nu een daadwerkelijke nabetaling is gedaan van € 0,71 per 100 kg melk.

Basisprijs

De basisprijs is de prijs bij een vast vet- en eiwitpercentage van 7,50%. In april komt de basisprijs uit op € 68,45.

Melkprijzen 2015

Melkprijs 2015 inclusief nabetalingen tot en met april 2016.

Melkprijs

In English – Comparison of producer prices for goat milk

Bimonthly a comparison of monthly producer prices for goat milk is calculated and published by AgriMedia bv. It is done at the request of the Milk Goat Farmers Committee of the Dutch Federation of Agriculture and Horticulture (LTO Nederland). This milk price comparison is published on the internet site of AgriMedia. (www.vakbladgeitenhouderij.nl/melkprijzen).

The aim of the milk comparison is to achieve more transparency in the prices paid to the farmers. This is done by comparing with each other the prices paid to producers by the main buyers and/or processors of goat milk operating in the Netherlands.

The method chosen for the calculations shows the price a goat farmer would receive if raw goat milk of specific standard composition, quality and quantity were delivered to different buyers. The standards are an annual production of 800,000 kg milk delivered according to a monthly production pattern and monthly varying fat and protein contents and 1st class quality The annual average fat and protein contents are 4,044% respectively 3,45%. The calculated milk prices are in Euros per 100 kg, ex farm end exclusive of VAT.
The calculations are based on copies of monthly milk statements collected from producers and additional information about the payment systems received from producers and/or buyers.

After each calendar year has ended a report is presented with the calculated milk prices for that year. This report is published when all the supplementary payments [1] of the preceding calendar year are known and can, thus, be incorporated into the annual milk prices.

Development monthly milk prices until October 2015 [2]

The average monthly milk price in April 2016 is € 69,34 per 100 kg standard milk. Compared with the same month in 2015 a decrease of € 0,62 per 100 kg. Due to lower fat and protein percentages in the milk and to price increases, the average calculated milk price in April 2016 decreased with €5,55 per 100 kg compared to the previous publication of the December 2015 milk price.

[1] For many buyers the monthly milk price is not the final milk price. Depending on the distribution of end of the year profits member suppliers of coops receive supplementary payments after the calendar/financial year. Also supplementary payments are made by private buyers for example when there definitive milk price is based on the (average) milk prices paid by other buyers.

[2] Published 31st March 2016 at www.vakbladgeitenhouderij.nl

Deze prijsvergelijking is mogelijk gemaakt door LTO Melkgeitenhouderij en vakblad Geitenhouderij.

Copyright en aansprakelijkheid
In opdracht van LTO vakgroep Melkgeitenhouderij wordt deze geitenmelkprijsvergelijking uitgevoerd door AgriMedia Wageningen bv, vakblad Geitenhouderij. De basis voor de vergelijking vormen de melkgeldafrekeningen en eventuele aanvullende informatie die beschikbaar worden gesteld door geitenhouders. Overname van gegevens uit deze vergelijking is uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van AgriMedia Wageningen met bronvermelding LTO Melkgeitenhouderij en vakblad Geitenhouderij.
Aan deze geitenmelkprijsvergelijking kunnen geen rechten worden ontleend. Deze vergelijking wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, maar de opdrachtgever en samensteller zijn niet aansprakelijk voor onjuistheid of onvolledigheid en aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de gepubliceerde gegevens.

Over de auteur: Jasper Lentz
Jasper Lentz (1989) is geboren in Hardenberg (Ov.) en is opgegroeid in het Drentse dorp Dalen. Na de studie Journalistiek is hij in 2013 aan...
Meer over:
Melkprijs
Deel dit bericht: Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn

Melkprijzen

NieuwsbriefGeitenmelkprijsvergelijking uitgevoerd door AgriMedia bv.
Bekijk de melkprijzen

Nieuwsbrief Geitenhouderij

Nieuwsbrief