Management

Nieuwe CAO dierhouderij (nog) niet geldig voor geitenhouderij

Eind 2016 hebben LTO Nederland, FNV Agrarisch en Groen en CNV Vakmensen een principe-akkoord bereikt over de cao ‘Productiegerichte dierhouderij’. Deze cao geldt voor de melkveehouderij, varkenshouderij, pluimveehouderij en kuikenbroederij. Dus niet voor de geitenhouderij, en dat heeft te maken met representativiteit, meldt LLTB.

 

Er was bijna 3 jaar geen cao voor de dierhouderij. Nu die er wel lijkt te komen, is nog niet bekend of het lukt om deze algemeen verbindend te verklaren voor de geitenhouderij. Om deze verbindend-verklaring te krijgen, moet van alle werknemers meer dan 65 procent werken bij een werkgever die LTO lid is. Is het percentage lager, dan zijn LTO-leden gehouden aan de nieuwe cao en de niet-leden hoeven dat niet, en dat vindt LTO niet wenselijk. Voor de geitenhouderij is op dit moment niet bekend of dat representativiteitspercentage wordt gehaald. Het onderzoek hierna is bijna afgerond. Indien de representativiteit meer dan 65% bedraagt, kan LTO de cao algemeen verbindend verklaren voor de geitenhouderij en is het dus mogelijk om alsnog aan te sluiten bij de afgesloten cao.

Over de auteur: Wilma Wolters
Wilma groeide op tussen koeien en paarden, en vond dat geweldig. Ze volgde de Hogere Agrarische School in Dronten, studeerde nog 2 jaar aan de...
Meer over:
Management
Deel dit bericht: WhatsApp Facebook

Melkprijzen

NieuwsbriefGeitenmelkprijsvergelijking uitgevoerd door AgriMedia bv.
Bekijk de melkprijzen

Nieuwsbrief Geitenhouderij

Nieuwsbrief