Algemeen

Eind 2017 advies over VGO

Het tweede rapport Veehouderij en Gezondheid Omwonenden (VGO) meldt dat er meer longontstekingen voorkomen bij mensen die dichtbij geitenhouderijen wonen. De oorzaak daarvoor is onbekend, en dus zal de overheid zelf moeten bepalen hoe ze met dit onderzoeksresultaat omgaan in beleid. De Gezondheidsraad komt eind dit jaar met een advies.

Dat schrijft het Kennisplatform Veehouderij en humane gezondheid, en staat te lezen in de nieuwsbrief van het Platform Melkgeitenhouderij. Uit het eerste VGO-rapport bestond al het vermoeden dat geitenhouderijen voor meer longontstekingen zorgden, het tweede rapport bevestigt dat. Rondom geitenhouderijen worden jaarlijks 89 extra gevallen van longontsteking per 100.000 inwoners gevonden, wat neerkomt op 5,4% extra patiënten. De oorzaak is echter niet bekend. Wel is duidelijk dat de stijging niet verklaard kan worden door Q-koorts.
Het blijft verder onduidelijk of de extra longontstekingen worden veroorzaakt door specifieke ziekteverwekkers die van dieren afkomstig zijn (zoönoseverwekkers), micro-organismen uit de mest, of dat mensen gevoeliger voor longontsteking worden door de blootstelling vaan stoffen die geitenhouderijen uitstoten, zoals fijnstof en endotoxinen. Dit laatste lijkt minder voor de hand liggen, omdat geiten bekend staan om hun lage emissie van fijnstof.

Beleid maken
Omdat de oorzaak voor geitenhouderijen onbekend is, is het voor de onderzoekers op dit moment niet mogelijk om op basis van dit rapport gerichte bedrijfsspecifieke maatregelen te adviseren. Overheden zullen zelf moeten bepalen hoe ze met de resultaten om gaan in beleid. Daarvoor is het onder andere van belang om te weten of er sprake is van algemeen aanvaarde wetenschappelijke inzichten (moet er wel of niet met wetenschappelijke inzichten rekening gehouden worden bij vergunningen en plannen). Eind 2017 komt de Gezondheidsraad met een advies dat onder andere ingaat op algemeen aanvaarde wetenschappelijke inzichten.

Het Platform Melkgeitenhouderij financiert naast andere partijen mede het Kennisplatform Veehouderij en humane gezondheid, omdat zij dit van toegevoegde waarde acht voor de melkgeitenzuivelketen. Zo heeft het Kennisplatform Veehouderij en humane gezondheid bovenstaande kennisbericht geschreven en een belangrijke rol gespeeld in het beantwoorden van vragen over het VGO-2 rapport.

Over de auteur: Wilma Wolters
Wilma groeide op tussen koeien en paarden, en vond dat geweldig. Ze volgde de Hogere Agrarische School in Dronten, studeerde nog 2 jaar aan de...
Meer over:
Algemeen
Deel dit bericht: WhatsApp Facebook

Melkprijzen

NieuwsbriefGeitenmelkprijsvergelijking uitgevoerd door AgriMedia bv.
Bekijk de melkprijzen

Nieuwsbrief Geitenhouderij

Nieuwsbrief