Melkprijs

Melkprijzen mei – juni 2017

De gemiddelde voorschotmelkprijs is in juni 2017 € 58,81 per 100 kg standaardmelk. Vergeleken met dezelfde maand vorig jaar is er sprake van een daling van € 4,38 per 100 kg, ofwel een min van 6,9 procent. Ten opzichte van de vorige publicatie in april is de gemiddelde melkprijs gedaald met € 5,12 per 100 kg. Dit komt door lagere vet- en eiwitgehaltes in de standaardmelk en door prijsverlagingen.

Per mei verlaagde Milkconnect de vet- en eiwitprijzen met € 3,00 per 100 kg melk. In juni daalden de vet- en eiwitprijzen van Bettinehoeve met € 1,92 per 100 kg melk. BGNN verlaagde in mei de vet- en eiwitprijzen met € 1,08 per 100 kg melk. Ook HGM liet de prijs dalen, met € 0,90 per 100 kg melk in juni. Amalthea bracht de vet- en eiwitprijzen in mei met € 0,52 per 100 kg melk naar beneden.
CBM, De Jong Cheese en Henri Willig veranderden de prijzen niet.
Met het melkgeld van juni betaalde CBM de kwaliteitstoeslag uit die ditmaal € 0,0737 per 100 kg melk bedroeg. HGM betaalde in juni de kwartaaltoeslag uit van € 0,20 per 100 kg melk. Beide komen terug in de gemiddelde melkprijs over de laatste 12 maanden.
In mei en juni past BGNN de seizoensheffing toe van € 2,00 per 100 kg melk. In juni int Amalthea de seizoensheffing van € 2,72 per 100 kg melk.

Nabetalingen
HGM deed op 30 mei een nabetaling ter grootte van € 0,33 per 100 kg melk. Op die dag betaalde Amalthea haar leveranciers een slotnabetaling van € 0,4184 per kg eiwit en € 0,1897 per kg vet. Dat houdt in een slotnabetaling van € 2,21 per 100 kg melk. Met deze slotnabetaling ontvangt elk lid voor elke geleverde kg vet en eiwit in 2016 eenzelfde vergoeding.
CBM deed op 31 mei haar leveranciers de slotnabetaling over 2016 toekomen. Deze bedroeg € 0,27355 per kg vet en eiwit geleverd in 2016, omgerekend is dat € 2,05 per 100 kg melk. Op die dag betaalde ook De Jong Cheese een nabetaling; deze bedroeg € 0,1334 per kg vet en eiwit, wat neerkomt op € 1,00 per 100 kg melk.


Melkprijs 2016

Melkprijs 2016 inclusief nabetalingen tot en met mei 2017, in euro’s per 100 kg standaardmelk.

melkprijs incl. nabetalingen voorschot nabetaling
Amalthea 68,17 64,34 3,83
BGNN 68,48 68,15 0,34
CBM 68,33 65,53 2,80
Bettinehoeve 67,63 67,52 0,12
HGM 68,88 67,91 0,97
Henri Willig 68,15 66,41 1,74
De Jong Cheese 68,30 66,51 1,79
Milkconnect 65,02 65,02
Gemiddeld (rekenkundig) 67,87 66,42 1,45

 

Basisprijs
De basisprijs is de melkprijs bij een vast vet- en eiwitpercentage van 7,50%. In juni 2017 komt de gemiddelde basisprijs van de 8 zuivelondernemingen uit op € 62,20.

Basisprijs (gemiddelde melkprijs bij 7,5% vet en eiwit) in de afgelopen 12 maanden, in euro’s per 100 kg standaardmelk.
basisprijs juli 2017Bimonthly a comparison of monthly producer prices for goat milk is calculated and published by AgriMedia bv. It is done at the request of the Milk Goat Farmers Committee of the Dutch Federation of Agriculture and Horticulture (LTO Nederland). This milk price comparison is published on the internet site of AgriMedia. (www.vakbladgeitenhouderij.nl/melkprijzen).

The aim of the milk comparison is to achieve more transparency in the prices paid to the farmers. This is done by comparing with each other the prices paid to producers by the main buyers and/or processors of goat milk operating in the Netherlands.

The method chosen for the calculations shows the price a goat farmer would receive if raw goat milk of specific standard composition, quality and quantity were delivered to different buyers. The standards are an annual production of 800,000 kg milk delivered according to a monthly production pattern and monthly varying fat and protein contents and 1st class quality The annual average fat and protein contents are 4,044% respectively 3,45%. The calculated milk prices are in Euros per 100 kg, ex farm end exclusive of VAT.
The calculations are based on copies of monthly milk statements collected from producers and additional information about the payment systems received from producers and/or buyers.

Development monthly milk prices until June 2017 [2]

The average monthly milk price in June 2017 is € 58,81 per 100 kg standard milk. Compared with the same month in 2016 a decrease of € 4,38 per 100 kg. Due to lower fat- and protein percentages in the milk and price decreases, the average calculated milk price in June 2017 decreased with €5,12 per 100 kg compared to the April 2017 milk price.

[1] For many buyers the monthly milk price is not the final milk price. Depending on the distribution of end of the year profits member suppliers of coops receive supplementary payments after the calendar/financial year. Also supplementary payments are made by private buyers for example when there definitive milk price is based on the (average) milk prices paid by other buyers.

[2] Published 21 July 2017 at www.vakbladgeitenhouderij.nl

Deze prijsvergelijking is mogelijk gemaakt door LTO Melkgeitenhouderij en vakblad Geitenhouderij.

Copyright en aansprakelijkheid
In opdracht van LTO vakgroep Melkgeitenhouderij wordt deze geitenmelkprijsvergelijking uitgevoerd door AgriMedia Wageningen bv, vakblad Geitenhouderij. De basis voor de vergelijking vormen de melkgeldafrekeningen en eventuele aanvullende informatie die beschikbaar worden gesteld door geitenhouders. Overname van gegevens uit deze vergelijking is uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van AgriMedia Wageningen met bronvermelding LTO Melkgeitenhouderij en vakblad Geitenhouderij.
Aan deze geitenmelkprijsvergelijking kunnen geen rechten worden ontleend. Deze vergelijking wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, maar de opdrachtgever en samensteller zijn niet aansprakelijk voor onjuistheid of onvolledigheid en aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de gepubliceerde gegevens.

Over de auteur: Wilma Wolters
Wilma groeide op tussen koeien en paarden, en vond dat geweldig. Ze volgde de Hogere Agrarische School in Dronten, studeerde nog 2 jaar aan de...
Meer over:
Melkprijs
Deel dit bericht: Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn

Melkprijzen

NieuwsbriefGeitenmelkprijsvergelijking uitgevoerd door AgriMedia bv.
Bekijk de melkprijzen

Nieuwsbrief Geitenhouderij

Nieuwsbrief