Management | Melken | Melkprijs

Toekomstig saldo 246 euro bij melkprijs van 52 euro

Bij een gemiddelde melkproductie van 1.100 kg per geit per jaar, bedraagt het verwachte saldo € 246 per geit per jaar. Dat kwam uit het overleg ‘Langetermijnprognoses melkgeitenhouderij’, dat nieuwe uitgangspunten en normen voor de bedrijfsbegrotingen voor de lange termijn heeft vastgesteld. De gemiddelde melkprijs tot en met 2027 wordt geschat op € 52,00 per 100 kg melk (excl. btw).

Deze normen worden gebruikt bij bedrijfsbegrotingen voor de komende periode van 5 tot 10 jaar en bij aanvragen voor de Garantstelling Landbouw en BBZ. Aan dit overleg nemen deskundigen van banken, LTO, accountantsbureaus, ZuivelNL, RVO, DLV en WUR deel. De prognose is gebaseerd op de door het deskundigenpanel verwachte prijsontwikkeling. Volgens de voorspellingen en verwachtingen zal de melkprijs licht dalen en worden de voerprijzen hoger.

Saldo afhankelijk van productieniveau
De saldoberekeningen onderscheiden drie melkproductieniveaus, te weten 900, 1.100 en 1.300 kg melk per melkgeit per jaar. Bij een gemiddelde melkproductie van 1.100 kg per geit per jaar, bedraagt het verwachte saldo € 246 per geit per jaar.
Het verschil in saldo tussen 900 en 1.300 kg melk bedraagt meer dan € 6,00 per 100 kg melk. Het grootste verschil zit daarbij in de voerkosten. Het saldo bij 1.300 kg melk is per geit maar liefst dubbel zo hoog als bij een productieniveau van 900 kg.

Voerkosten
De voerkosten per 100 geiten bij een productieniveau van 1.100 kg per geit per jaar worden gesteld op € 27.787. Dit zijn de kosten van 385 kg kunstmelk à € 1,75, 38.650 kVEM ruwvoer à € 0,177 en 72.400 kg mengvoer à € 0,28 bij elkaar opgeteld.

KWIN-Veehouderij
De normen en de uitwerking van de normen worden gepubliceerd in ‘Kwantitatieve Informatie Veehouderij’, een uitgave van Wageningen Livestock Research. In de digitale versie worden de nieuwste cijfers opgenomen. De complete saldoberekening is nu reeds (voor abonnees) te vinden op www.kwin.nl. Hier kunnen gebruikers tevens met een rekentool bedrijfsspecifieke saldo’s voor elk gewenst productie- en prijsniveau berekenen.

Over de auteur: Wilma Wolters
Wilma groeide op tussen koeien en paarden, en vond dat geweldig. Ze volgde de Hogere Agrarische School in Dronten, studeerde nog 2 jaar aan de...
Deel dit bericht: Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn

Melkprijzen

NieuwsbriefGeitenmelkprijsvergelijking uitgevoerd door AgriMedia bv.
Bekijk de melkprijzen

Nieuwsbrief Geitenhouderij

Nieuwsbrief