Gezondheid | Melkprijs

Enquête over ‘slimme systemen’

Met middelen van het Europese 4D4F project (www.4d4f.eu) zijn Jef Aernouts van Lactis en Wim Govaerts van Wim Govearts en co een studie gestart om inzichten omtrent data- en technologie-gebruik in de geitenhouderij te verzamelen en te verspreiden. Zo aan het begin van dit traject krijgen zij graag in beeld hoe geitenhouders hier tegenaan kijken, en zij hebben een enquête opgesteld.

De initiatiefnemers tot de studie hebben al een eerste studiedag georganiseerd, waarin een overzicht werd gegeven van bestaande ‘slimme systemen’ in de veehouderij. Denk bijvoorbeeld aan selectiepoorten, voerrobots, stalklimaat-sturing, maar ook e-oormerken en individuele melkmeting. Ook legde Govaerts uit hoe slimme systemen zouden kunnen helpen om het melkgeitenbedrijf efficiënter en winstgevender te kunnen bedrijven. Tot slot werd onder de aanwezige geitenhouders met behulp van stembakjes gepeild welke systemen volgens hen zinvol zijn in de sector.

Maar Govaerts en Aernouts willen graag onder meer geitenhouders peilen waar zij kansen zien voor slimme systemen. Hier vind je de enquête. Op basis van de enquête willen de projectleiders in vervolgsessies verder ingaan op de thema’s die geitenhouders belangrijk vinden.

Over de auteur: Wilma Wolters
Wilma groeide op tussen koeien en paarden, en vond dat geweldig. Ze volgde de Hogere Agrarische School in Dronten, studeerde nog 2 jaar aan de...
Deel dit bericht: Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn

Melkprijzen

NieuwsbriefGeitenmelkprijsvergelijking uitgevoerd door AgriMedia bv.
Bekijk de melkprijzen

Nieuwsbrief Geitenhouderij

Nieuwsbrief