Gezondheid | Management | Melken | Melkprijs

Nieuwe ketenvisie in de maak

In de tweede helft van dit jaar hopen LTO-vakgroep Melkgeitenhouderij en de NGZO een ketenvisie voor de melkgeiten-/geitenzuivelketen te kunnen presenteren. De geitenzuivelketen neemt daarmee zelf verantwoordelijkheid om goede ontwikkelrichtingen te vinden.

De verschillende stakeholders rondom de geitenzuivelketen worden nadrukkelijk bij de totstandkoming van de ketenvisie betrokken. Een aantal melkgeitenhouders en zuivelverwerkers zijn inmiddels samen begonnen met werken aan de ketenvisie, onder begeleiding van een gespecialiseerd adviesbureau. Er is gestart met het interviewen van externe partijen over het toekomstbeeld van de geitenzuivelsector.
Met de ketenvisie willen de LTO-vakgroep melkgeitenhouderij en NGZO richtinggevend zijn op in ieder geval de onderwerpen dierenwelzijn, gezonde dieren gezonde mensen, bedrijfsomvang in relatie tot de omgeving.

Kritisch gevolgd
Belangrijkste aanleiding voor de ketenvisie is dat de melkgeitenhouderij een groeiende sector is die door de maatschappij kritisch wordt gevolgd. Actualiteiten van de afgelopen maanden rond fosfaat en de blijvende aandacht vanuit de humane gezondheid onderschrijven voor LTO en NGZO de noodzaak om tot een ketenvisie te komen, aldus de betrokken bestuurders Jeannette van de Ven (LTO) en Nico Verduin (NGZO).

Melkprijzen

NieuwsbriefGeitenmelkprijsvergelijking uitgevoerd door AgriMedia bv.
Bekijk de melkprijzen

Nieuwsbrief Geitenhouderij

Nieuwsbrief