Melkprijs

Melkprijzen maart – april 2017

De gemiddelde voorschotmelkprijs is in april 2017 € 63,93 per 100 kg standaardmelk. Vergeleken met dezelfde maand vorig jaar is er sprake van een daling van € 5,41 per 100 kg, ofwel een min van 7,8 procent. Ten opzichte van de vorige publicatie in februari is de gemiddelde melkprijs gedaald met € 5,56 per 100 kg. Dit komt door lagere vet- en eiwitgehaltes in de standaardmelk en een enkele prijsverlaging.

Maart17-geit

April17-geit

De meeste zuivelondernemingen lieten de vet- en eiwitprijzen de afgelopen twee maanden ongemoeid. CBM liet in maart de prijzen dalen met € 0,97 per 100 kg melk. In dezelfde maand daalden de vet- en eiwitprijzen van Amalthea met € 1,08 per 100 kg melk.
Met het melkgeld van maart betaalde CBM de kwaliteitstoeslag uit die ditmaal € 0,1219 per 100 kg melk bedroeg. HGM betaalde met het melkgeld van maart ook weer de kwartaaltoeslag van € 0,20 per 100 kg melk uit.
Per abuis was in de vergelijking van januari-februari nog de kwaliteitsbonus van Bettinehoeve à € 1,00 per 100 kg melk meegenomen. Maar deze is sinds januari 2017 afgeschaft. Als gevolg hiervan heeft Bettinehoeve sinds januari de melkprijs met € 1,00 per 100 kg melk verhoogd. Dit was al wel verwerkt in de vergelijking van januari-februari. 

Nabetalingen
Amalthea betaalde met het melkgeld van maart haar leveranciers een voorschotnabetaling van € 0,1523 per kg eiwit en € 0,0691 per kg vet. Omgerekend is dat respectievelijk € 0,526 en € 0,279 per 100 kg melk.
BGNN betaalde met het melkgeld van april een slotnabetaling over melk geleverd in 2016. Deze bedroeg € 0,09797 per kg vet en € 0,27214 per kg eiwit, wat overeenkomt met € 1,34 per 100 kg melk. De voorschotbetaling van € 1,00 per 100 kg melk die BGNN in november 2016 heeft gedaan (toen meegenomen als incidentele betaling), is hierop weer ingehouden. Dit betekent dat er nu een daadwerkelijke nabetaling is gedaan van € 0,34 per 100 kg melk.
Deze nabetaling komt tot uitdrukking in de hieronder geplaatste tabel Melkprijs 2016, en in de voortschrijdende 12-maandenprijs.


Melkprijs 2016

Melkprijs 2016 inclusief nabetalingen tot en met april 2017, in euro’s per 100 kg standaardmelk.

melkprijs incl. nabetalingen voorschot nabetaling
Amalthea 65,96 64,34 1,62
BGNN 68,48 68,15 0,34
CBM 66,28 65,53 0,75
Bettinehoeve 67,63 67,52 0,12
HGM 68,55 67,91 0,64
Henri Willig 68,15 66,41 1,74
De Jong Cheese 67,30 66,51 0,79
Milkconnect 65,02 65,02
Gemiddeld (rekenkundig) 67,17 66,42 0,75

N.B. De voorschotmelkprijs van BGNN is inclusief een ‘voorschot nabetaling’ die al in november 2016 is uitgekeerd. Omdat een nabetaling die gedurende het lopende jaar wordt gedaan, per definitie niet als nabetaling wordt gezien, is deze betaling niet terug te vinden in het rijtje ‘nabetalingen’.

Basisprijs
De basisprijs is de melkprijs bij een vast vet- en eiwitpercentage van 7,50%. In april 2017 komt de gemiddelde basisprijs van de 8 zuivelondernemingen uit op € 63,13.

Basisprijs (gemiddelde melkprijs bij 7,5% vet en eiwit) in de afgelopen 12 maanden, in euro’s per 100 kg standaardmelk.
basisprijs april17-geit

 

 

 

 

 

 

Bimonthly a comparison of monthly producer prices for goat milk is calculated and published by AgriMedia bv. It is done at the request of the Milk Goat Farmers Committee of the Dutch Federation of Agriculture and Horticulture (LTO Nederland). This milk price comparison is published on the internet site of AgriMedia. (www.vakbladgeitenhouderij.nl/melkprijzen).

The aim of the milk comparison is to achieve more transparency in the prices paid to the farmers. This is done by comparing with each other the prices paid to producers by the main buyers and/or processors of goat milk operating in the Netherlands.

The method chosen for the calculations shows the price a goat farmer would receive if raw goat milk of specific standard composition, quality and quantity were delivered to different buyers. The standards are an annual production of 800,000 kg milk delivered according to a monthly production pattern and monthly varying fat and protein contents and 1st class quality The annual average fat and protein contents are 4,044% respectively 3,45%. The calculated milk prices are in Euros per 100 kg, ex farm end exclusive of VAT.
The calculations are based on copies of monthly milk statements collected from producers and additional information about the payment systems received from producers and/or buyers.

Development monthly milk prices until April 2017 [2]

The average monthly milk price in April 2017 is € 63,93 per 100 kg standard milk. Compared with the same month in 2016 a decrease of € 5,41 per 100 kg. Due to lower fat- and protein percentages in the milk and some price decreases, the average calculated milk price in April 2017 decreased with €5,56 per 100 kg compared to the February 2017 milk price.

[1] For many buyers the monthly milk price is not the final milk price. Depending on the distribution of end of the year profits member suppliers of coops receive supplementary payments after the calendar/financial year. Also supplementary payments are made by private buyers for example when there definitive milk price is based on the (average) milk prices paid by other buyers.

[2] Published 24th May 2017 at www.vakbladgeitenhouderij.nl

Deze prijsvergelijking is mogelijk gemaakt door LTO Melkgeitenhouderij en vakblad Geitenhouderij.

Copyright en aansprakelijkheid
In opdracht van LTO vakgroep Melkgeitenhouderij wordt deze geitenmelkprijsvergelijking uitgevoerd door AgriMedia Wageningen bv, vakblad Geitenhouderij. De basis voor de vergelijking vormen de melkgeldafrekeningen en eventuele aanvullende informatie die beschikbaar worden gesteld door geitenhouders. Overname van gegevens uit deze vergelijking is uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van AgriMedia Wageningen met bronvermelding LTO Melkgeitenhouderij en vakblad Geitenhouderij.
Aan deze geitenmelkprijsvergelijking kunnen geen rechten worden ontleend. Deze vergelijking wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, maar de opdrachtgever en samensteller zijn niet aansprakelijk voor onjuistheid of onvolledigheid en aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de gepubliceerde gegevens.

Over de auteur: Wilma Wolters
Wilma groeide op tussen koeien en paarden, en vond dat geweldig. Ze volgde de Hogere Agrarische School in Dronten, studeerde nog 2 jaar aan de...
Meer over:
Melkprijs
Deel dit bericht: Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn

Melkprijzen

NieuwsbriefGeitenmelkprijsvergelijking uitgevoerd door AgriMedia bv.
Bekijk de melkprijzen

Nieuwsbrief Geitenhouderij

Nieuwsbrief