Melkprijs

Melkprijzen november – december 2016

De gemiddelde voorschotmelkprijs is in december 2016 € 68,95 per 100 kg standaardmelk. Vergeleken met dezelfde maand vorig jaar is er sprake van een daling van € 5,12 per 100 kg, ofwel een min van 6,9 procent. Ten opzichte van de vorige publicatie in oktober is de gemiddelde melkprijs gestegen met € 4,66 per 100 kg. Dit komt door hogere vet- en eiwitgehaltes in de standaardmelk.

Vergelijking-november-2016

Vergelijking-december-2016

Drie melkondernemingen lieten de vet- en eiwitprijzen in de afgelopen twee maanden dalen. HGM en BGNN verlaagden ze in november met respectievelijk € 1,72 en € 1,08 per 100 kg melk. De vet- en eiwitprijzen van Amalthea zakten in zowel november als december met € 0,01. CBM, Bettinehoeve, Henri Willig, De Jong Cheese en Milkconnect veranderden de prijzen niet.

Amalthea betaalde in december de seizoenstoeslag van € 3,83 per 100 kg melk uit.
BGNN keerde met het melkgeld van november een voorschot nabetaling uit van € 1,00 per 100 kg melk. Dit komt tot uitdrukking in de gemiddelde melkprijs van de laatste 12 maanden. In december betaalde BGNN de seizoenstoeslag uit van € 5,00 per 100 kg melk.
CBM betaalde in december de kwaliteitstoeslag uit die ditmaal € 0,1209 per 100 kg melk bedroeg. In december betaalde HGM de kwartaaltoeslag van € 0,20 per 100 kg melk uit. Beide uitbetalingen gelden als incidentele betaling en komen derhalve terug in de voortschrijdende 12-maandenprijs. De Jong Cheese betaalde met het melkgeld van december weer het saldo uit van de wintertoeslagen en de zomerheffingen. Dit komt neer op een bedrag van € 1.840,58 voor het standaardbedrijf. Dit is meegenomen als incidentele betaling en komt tot uiting in de voortschrijdende melkprijs over de laatste 12 maanden.

Vanaf maart dit jaar wordt de voortschrijdende 12-maandenprijs (gem. melkprijs laatste 12 maanden) op een andere manier berekend dan daarvoor. Vanaf dat moment zijn in deze prijs niet alleen de voorschotmelkprijs + incidentele betalingen meegenomen, maar ook de nabetalingen. (Een nabetaling is melkgeld dat per definitie betrekking heeft op een voorgaand jaar). De voortschrijdende 12-maandenprijs die nu in december wordt gepubliceerd, geeft het totaal ontvangen melkgeld in het afgelopen kalenderjaar 2016 weer, en hierin zit dus ook geld dat is uitbetaald voor melk die in 2015 geleverd is.

De voorschotmelkprijs 2016 die hieronder in een tabel is weergegeven, geeft het melkgeld weer dat in 2016 is uitbetaald voor melk die in 2016 is geleverd. Het gaat hier dus om de voorschotmelkprijs + incidentele betalingen. Bij BGNN bestaat die incidentele betaling uit een voorschot nabetaling van € 1,00 per 100 kg melk die in november 2016 is uitgekeerd.

Voorschotmelkprijs 2016

Voorschotmelkprijs 2016, in euro’s per 100 kg standaardmelk.

Voorschotmelkprijs-2016

Basisprijs

De basisprijs is de prijs bij een vast vet- en eiwitpercentage van 7,50%. In december komt de basisprijs uit op € 63,91.

Basisprijs (gemiddelde melkprijs bij 7,5% vet en eiwit) in de afgelopen 12 maanden, in euro’s per 100 kg standaardmelk.

Basisprijs-2016

Bimonthly a comparison of monthly producer prices for goat milk is calculated and published by AgriMedia bv. It is done at the request of the Milk Goat Farmers Committee of the Dutch Federation of Agriculture and Horticulture (LTO Nederland). This milk price comparison is published on the internet site of AgriMedia. (www.vakbladgeitenhouderij.nl/melkprijzen).

The aim of the milk comparison is to achieve more transparency in the prices paid to the farmers. This is done by comparing with each other the prices paid to producers by the main buyers and/or processors of goat milk operating in the Netherlands.

The method chosen for the calculations shows the price a goat farmer would receive if raw goat milk of specific standard composition, quality and quantity were delivered to different buyers. The standards are an annual production of 800,000 kg milk delivered according to a monthly production pattern and monthly varying fat and protein contents and 1st class quality The annual average fat and protein contents are 4,044% respectively 3,45%. The calculated milk prices are in Euros per 100 kg, ex farm end exclusive of VAT.
The calculations are based on copies of monthly milk statements collected from producers and additional information about the payment systems received from producers and/or buyers.

After each calendar year has ended a report is presented with the calculated milk prices for that year. This report is published when all the supplementary payments [1] of the preceding calendar year are known and can, thus, be incorporated into the annual milk prices.

Development monthly milk prices until December 2016 [2]

The average monthly milk price in December 2016 is € 68,95 per 100 kg standard milk. Compared with the same month in 2015 a decrease of € 5,12 per 100 kg. Due to higher fat- and protein percentages in the milk, the average calculated milk price in December 2016 increased with €4,66 per 100 kg compared to the October 2016 milk price.

[1] For many buyers the monthly milk price is not the final milk price. Depending on the distribution of end of the year profits member suppliers of coops receive supplementary payments after the calendar/financial year. Also supplementary payments are made by private buyers for example when there definitive milk price is based on the (average) milk prices paid by other buyers.

[2] Published 24th November 2016 at www.vakbladgeitenhouderij.nl

Deze prijsvergelijking is mogelijk gemaakt door LTO Melkgeitenhouderij en vakblad Geitenhouderij.

Copyright en aansprakelijkheid
In opdracht van LTO vakgroep Melkgeitenhouderij wordt deze geitenmelkprijsvergelijking uitgevoerd door AgriMedia Wageningen bv, vakblad Geitenhouderij. De basis voor de vergelijking vormen de melkgeldafrekeningen en eventuele aanvullende informatie die beschikbaar worden gesteld door geitenhouders. Overname van gegevens uit deze vergelijking is uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van AgriMedia Wageningen met bronvermelding LTO Melkgeitenhouderij en vakblad Geitenhouderij.
Aan deze geitenmelkprijsvergelijking kunnen geen rechten worden ontleend. Deze vergelijking wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, maar de opdrachtgever en samensteller zijn niet aansprakelijk voor onjuistheid of onvolledigheid en aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de gepubliceerde gegevens.

Over de auteur: Jasper Lentz
Jasper Lentz (1989) is geboren in Hardenberg (Ov.) en is opgegroeid in het Drentse dorp Dalen. Na de studie Journalistiek is hij in 2013 aan...
Meer over:
Melkprijs
Deel dit bericht: Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn

Melkprijzen

NieuwsbriefGeitenmelkprijsvergelijking uitgevoerd door AgriMedia bv.
Bekijk de melkprijzen

Nieuwsbrief Geitenhouderij

Nieuwsbrief