Melkprijs

Melkprijzen september – oktober 2016

De gemiddelde voorschotmelkprijs is in oktober 2016 € 64,29 per 100 kg standaardmelk. Vergeleken met dezelfde maand vorig jaar is er sprake van een daling van € 4,62 per 100 kg, ofwel een min van 6,7 procent. Ten opzichte van de vorige publicatie in augustus is de gemiddelde melkprijs gestegen met € 3,70 per 100 kg. Dit komt door hogere vet- en eiwitgehaltes in de standaardmelk.

Vergelijking-september

Vergelijking-oktober

Henri Willig, De Jong Cheese en Milkconnect veranderden de vet- en eiwitprijzen de afgelopen twee maanden niet. De overige bedrijven verlaagden ze. HGM liet de prijzen het sterkst dalen; in september met € 2,58 per 100 kg melk. CBM liet de vet- en eiwitprijzen in zowel september als oktober dalen met € 0,97 per 100 kg melk (totaal dus € 1,94). Ook Amalthea liet in beide maanden de prijzen dalen; elke maand met € 0,81 per 100 kg melk (€ 1,62). Bettinehoeve verlaagde de prijzen in september met € 1,92 per 100 kg melk. In oktober daalden de vet- en eiwitprijzen van BGNN met € 1,08 per 100 kg melk.

In september betaalde HGM de kwartaaltoeslag van € 0,20 per 100 kg melk uit. Dit is verwerkt als incidentele betaling en komt tot uitdrukking in de voortschrijdende gemiddelde melkprijs over de laatste 12 maanden.  BGNN paste in september nog de seizoensheffing toe van € 2,00 per 100 kg melk. CBM betaalde in september de kwaliteitstoeslag uit. Deze bedroeg ditmaal € 0,1004 per 100 kg melk. Dit geldt als incidentele betaling en komt derhalve terug in de voortschrijdende 12-maandenprijs.

Basisprijs

De basisprijs is de prijs bij een vast vet- en eiwitpercentage van 7,50%. In oktober komt de basisprijs uit op € 64,27.Basisprijs (gemiddelde melkprijs bij 7,5% vet en eiwit) in de afgelopen 12 maanden, in euro’s per 100 kg standaardmelk).

Basisprijs

Bimonthly a comparison of monthly producer prices for goat milk is calculated and published by AgriMedia bv. It is done at the request of the Milk Goat Farmers Committee of the Dutch Federation of Agriculture and Horticulture (LTO Nederland). This milk price comparison is published on the internet site of AgriMedia. (www.vakbladgeitenhouderij.nl/melkprijzen).

The aim of the milk comparison is to achieve more transparency in the prices paid to the farmers. This is done by comparing with each other the prices paid to producers by the main buyers and/or processors of goat milk operating in the Netherlands.

The method chosen for the calculations shows the price a goat farmer would receive if raw goat milk of specific standard composition, quality and quantity were delivered to different buyers. The standards are an annual production of 800,000 kg milk delivered according to a monthly production pattern and monthly varying fat and protein contents and 1st class quality The annual average fat and protein contents are 4,044% respectively 3,45%. The calculated milk prices are in Euros per 100 kg, ex farm end exclusive of VAT.
The calculations are based on copies of monthly milk statements collected from producers and additional information about the payment systems received from producers and/or buyers.

After each calendar year has ended a report is presented with the calculated milk prices for that year. This report is published when all the supplementary payments [1] of the preceding calendar year are known and can, thus, be incorporated into the annual milk prices.

Development monthly milk prices until October 2016 [2]

The average monthly milk price in October 2016 is € 64,29 per 100 kg standard milk. Compared with the same month in 2015 a decrease of € 4,62 per 100 kg. Due to higher fat- and protein percentages in the milk, the average calculated milk price in October 2016 increased with €3,70 per 100 kg compared to the August 2016 milk price.

[1] For many buyers the monthly milk price is not the final milk price. Depending on the distribution of end of the year profits member suppliers of coops receive supplementary payments after the calendar/financial year. Also supplementary payments are made by private buyers for example when there definitive milk price is based on the (average) milk prices paid by other buyers.

[2] Published 24th November 2016 at www.vakbladgeitenhouderij.nl

Deze prijsvergelijking is mogelijk gemaakt door LTO Melkgeitenhouderij en vakblad Geitenhouderij.

Copyright en aansprakelijkheid
In opdracht van LTO vakgroep Melkgeitenhouderij wordt deze geitenmelkprijsvergelijking uitgevoerd door AgriMedia Wageningen bv, vakblad Geitenhouderij. De basis voor de vergelijking vormen de melkgeldafrekeningen en eventuele aanvullende informatie die beschikbaar worden gesteld door geitenhouders. Overname van gegevens uit deze vergelijking is uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van AgriMedia Wageningen met bronvermelding LTO Melkgeitenhouderij en vakblad Geitenhouderij.
Aan deze geitenmelkprijsvergelijking kunnen geen rechten worden ontleend. Deze vergelijking wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, maar de opdrachtgever en samensteller zijn niet aansprakelijk voor onjuistheid of onvolledigheid en aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de gepubliceerde gegevens.

Over de auteur: Jasper Lentz
Jasper Lentz (1989) is geboren in Hardenberg (Ov.) en is opgegroeid in het Drentse dorp Dalen. Na de studie Journalistiek is hij in 2013 aan...
Meer over:
Melkprijs
Deel dit bericht: Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn

Melkprijzen

NieuwsbriefGeitenmelkprijsvergelijking uitgevoerd door AgriMedia bv.
Bekijk de melkprijzen

Nieuwsbrief Geitenhouderij

Nieuwsbrief