Melkprijs

Melkprijzen juli – augustus 2016

De gemiddelde voorschotmelkprijs is in augustus 2016 € 60,59 per 100 kg standaardmelk. Vergeleken met dezelfde maand vorig jaar is er sprake van een daling van € 3,16 per 100 kg, ofwel een min van 4,9 procent. Ten opzichte van de vorige publicatie in juni is de gemiddelde melkprijs gedaald met € 2,60 per 100 kg. Dit komt door prijsverlagingen en door lagere vet- en eiwitgehaltes in de standaardmelk

NB: In de voortschrijdende 12-maandenprijs zijn zowel de voorschotmelkprijs en de incidentele betalingen meegenomen, alsook de nabetalingen.

Geitenmelkprijs_juli

Geitenmelkprijs_augustus

CBM en HGM lieten als enige ondernemingen de vet- en eiwitprijzen de afgelopen twee maanden ongemoeid. De overige bedrijven verlaagden ze. De grootste daling van vet- en eiwitprijzen vond plaats bij Henri Willig; in juli daalden de prijzen met € 2,40 per 100 kg melk. BGNN (in juli) en Bettinehoeve (in augustus) lieten de prijzen dalen met € 2,15. De Jong Cheese en Amalthea verlaagden in augustus de prijzen met respectievelijk € 2,00 en € 0,81 per 100 kg melk. Milkconnect bracht in juli € 1,50 in mindering op de vet- en eiwitprijzen. Amalthea past in juli en augustus de seizoensheffing toe van respectievelijk € 3,60 en € 2,65 per 100 kg melk. Ook BGNN hanteert in juli en augustus weer de
seizoensheffing van € 2,00.

Basisprijs

De basisprijs is de prijs bij een vast vet- en eiwitpercentage van 7,50%. In augustus komt de basisprijs uit op € 65,41.

Melkprijzen 2015

Melkprijs 2015 inclusief nabetalingen tot en met mei 2016.

Melkprijs

In English – Comparison of producer prices for goat milk

Bimonthly a comparison of monthly producer prices for goat milk is calculated and published by AgriMedia bv. It is done at the request of the Milk Goat Farmers Committee of the Dutch Federation of Agriculture and Horticulture (LTO Nederland). This milk price comparison is published on the internet site of AgriMedia. (www.vakbladgeitenhouderij.nl/melkprijzen).

The aim of the milk comparison is to achieve more transparency in the prices paid to the farmers. This is done by comparing with each other the prices paid to producers by the main buyers and/or processors of goat milk operating in the Netherlands.

The method chosen for the calculations shows the price a goat farmer would receive if raw goat milk of specific standard composition, quality and quantity were delivered to different buyers. The standards are an annual production of 800,000 kg milk delivered according to a monthly production pattern and monthly varying fat and protein contents and 1st class quality The annual average fat and protein contents are 4,044% respectively 3,45%. The calculated milk prices are in Euros per 100 kg, ex farm end exclusive of VAT.
The calculations are based on copies of monthly milk statements collected from producers and additional information about the payment systems received from producers and/or buyers.

After each calendar year has ended a report is presented with the calculated milk prices for that year. This report is published when all the supplementary payments [1] of the preceding calendar year are known and can, thus, be incorporated into the annual milk prices.

Development monthly milk prices until August 2016 [2]

The average monthly milk price in August 2016 is € 60,59 per 100 kg standard milk. Compared with the same month in 2015 a decrease of € 3,16 per 100 kg. Due to lower fat and protein percentages in the milk and to price decreases, the average calculated milk price in August 2016 decreased with €2,60 per 100 kg compared to the previous publication of the June  2016 milk price.

[1] For many buyers the monthly milk price is not the final milk price. Depending on the distribution of end of the year profits member suppliers of coops receive supplementary payments after the calendar/financial year. Also supplementary payments are made by private buyers for example when there definitive milk price is based on the (average) milk prices paid by other buyers.

[2] Published 22th September 2016 at www.vakbladgeitenhouderij.nl

Deze prijsvergelijking is mogelijk gemaakt door LTO Melkgeitenhouderij en vakblad Geitenhouderij.

Copyright en aansprakelijkheid
In opdracht van LTO vakgroep Melkgeitenhouderij wordt deze geitenmelkprijsvergelijking uitgevoerd door AgriMedia Wageningen bv, vakblad Geitenhouderij. De basis voor de vergelijking vormen de melkgeldafrekeningen en eventuele aanvullende informatie die beschikbaar worden gesteld door geitenhouders. Overname van gegevens uit deze vergelijking is uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van AgriMedia Wageningen met bronvermelding LTO Melkgeitenhouderij en vakblad Geitenhouderij.
Aan deze geitenmelkprijsvergelijking kunnen geen rechten worden ontleend. Deze vergelijking wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, maar de opdrachtgever en samensteller zijn niet aansprakelijk voor onjuistheid of onvolledigheid en aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de gepubliceerde gegevens.

Over de auteur: Jasper Lentz
Jasper Lentz (1989) is geboren in Hardenberg (Ov.) en is opgegroeid in het Drentse dorp Dalen. Na de studie Journalistiek is hij in 2013 aan...
Meer over:
Melkprijs
Deel dit bericht: Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn

Melkprijzen

NieuwsbriefGeitenmelkprijsvergelijking uitgevoerd door AgriMedia bv.
Bekijk de melkprijzen

Nieuwsbrief Geitenhouderij

Nieuwsbrief