Melkprijs

Melkprijzen mei–juni 2016

De gemiddelde voorschotmelkprijs is in juni 2016 € 63,19 per 100 kg standaardmelk. Vergeleken met dezelfde maand vorig jaar is er sprake van een daling van € 1,96 per 100 kg, ofwel een min van 3,0 procent. Ten opzichte van de vorige publicatie in april is de gemiddelde melkprijs gedaald met € 6,15 per 100 kg. Dit komt door prijsverlagingen en door lagere vet- en eiwitgehaltes in de standaardmelk.

BGNN, Bettinehoeve, Henri Willig en De Jong Cheese lieten de vet- en eiwitprijzen in de afgelopen twee maanden ongemoeid. De overige vier melkontvangers verlaagden ze. Amalthea, CBM en Milkconnect lieten de vet- en eiwitprijzen in mei en juni dalen met respectievelijk € 2,15, € 3,90 en € 4,50 per 100 kg melk. HGM bracht in mei € 2,76 per 100 kg in mindering op de vet- en eiwitprijzen. In juni betaalde CBM weer de kwaliteitstoeslag uit, dit keer ter grootte van € 0,0623 per 100 kg melk. HGM deed haar leveranciers in juni de kwartaaltoeslag van € 0,20 per 100 kg melk toekomen. Beide toeslagen zijn verwerkt als incidentele betaling, en komen dus tot uitdrukking in de voortschrijdende melkprijs over de laatste 12 maanden.

NB: In de voortschrijdende 12-maandenprijs zijn zowel de voorschotmelkprijs en de incidentele betalingen meegenomen, alsook de nabetalingen.

In juni past Amalthea weer de seizoensheffing toe van € 2,72 per 100 kg melk. Ook BGNN hanteert in mei en juni weer de seizoensheffing van € 2,00.

Mei_geitenmelkprijs

Juni_geitenmelkprijs

Nabetalingen

Amalthea keerde in mei een slotnabetaling uit van € 0,154 per kg vet en € 0,339 per kg eiwit, wat overeenkomt met € 1,79 per 100 kg melk. De totale nabetaling van Amalthea komt daarmee op € 2,94. Met deze slotnabetaling ontvangt elk lid voor elke geleverde kg vet en eiwit in 2015 eenzelfde vergoeding.
CBM deed in mei een nabetaling over vet en eiwit dat in 2015 is geleverd. De betaling bedroeg € 0,21617 per kg vet en eiwit, wat overeenkomt met € 1,62 per 100 kg melk. Totale nabetaling van CBM komt daarmee op € 2,59. Henri Willig deed in mei een nabetaling over 2015 van € 0,90 per 100 kg melk. De totale nabetaling die Henri Willig over 2015 doet, komt dan op € 3,00. HGM betaalde in mei € 0,09 per 100 kg melk na.

Basisprijs

De basisprijs is de prijs bij een vast vet- en eiwitpercentage van 7,50%. In juni komt de basisprijs uit op € 66,79.

Melkprijzen 2015

Melkprijs 2015 inclusief nabetalingen tot en met mei 2016.

 

Melkprijs

In English – Comparison of producer prices for goat milk

Bimonthly a comparison of monthly producer prices for goat milk is calculated and published by AgriMedia bv. It is done at the request of the Milk Goat Farmers Committee of the Dutch Federation of Agriculture and Horticulture (LTO Nederland). This milk price comparison is published on the internet site of AgriMedia. (www.vakbladgeitenhouderij.nl/melkprijzen).

The aim of the milk comparison is to achieve more transparency in the prices paid to the farmers. This is done by comparing with each other the prices paid to producers by the main buyers and/or processors of goat milk operating in the Netherlands.

The method chosen for the calculations shows the price a goat farmer would receive if raw goat milk of specific standard composition, quality and quantity were delivered to different buyers. The standards are an annual production of 800,000 kg milk delivered according to a monthly production pattern and monthly varying fat and protein contents and 1st class quality The annual average fat and protein contents are 4,044% respectively 3,45%. The calculated milk prices are in Euros per 100 kg, ex farm end exclusive of VAT.
The calculations are based on copies of monthly milk statements collected from producers and additional information about the payment systems received from producers and/or buyers.

After each calendar year has ended a report is presented with the calculated milk prices for that year. This report is published when all the supplementary payments [1] of the preceding calendar year are known and can, thus, be incorporated into the annual milk prices.

Development monthly milk prices until June 2016 [2]

The average monthly milk price in June 2016 is € 63,19 per 100 kg standard milk. Compared with the same month in 2015 a decrease of € 1,96 per 100 kg. Due to lower fat and protein percentages in the milk and to price decreases, the average calculated milk price in June 2016 decreased with €6,15 per 100 kg compared to the previous publication of the April 2016 milk price.

[1] For many buyers the monthly milk price is not the final milk price. Depending on the distribution of end of the year profits member suppliers of coops receive supplementary payments after the calendar/financial year. Also supplementary payments are made by private buyers for example when there definitive milk price is based on the (average) milk prices paid by other buyers.

[2] Published 28th July 2016 at www.vakbladgeitenhouderij.nl

Deze prijsvergelijking is mogelijk gemaakt door LTO Melkgeitenhouderij en vakblad Geitenhouderij.

Copyright en aansprakelijkheid
In opdracht van LTO vakgroep Melkgeitenhouderij wordt deze geitenmelkprijsvergelijking uitgevoerd door AgriMedia Wageningen bv, vakblad Geitenhouderij. De basis voor de vergelijking vormen de melkgeldafrekeningen en eventuele aanvullende informatie die beschikbaar worden gesteld door geitenhouders. Overname van gegevens uit deze vergelijking is uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van AgriMedia Wageningen met bronvermelding LTO Melkgeitenhouderij en vakblad Geitenhouderij.
Aan deze geitenmelkprijsvergelijking kunnen geen rechten worden ontleend. Deze vergelijking wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, maar de opdrachtgever en samensteller zijn niet aansprakelijk voor onjuistheid of onvolledigheid en aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de gepubliceerde gegevens.

Over de auteur: Jasper Lentz
Jasper Lentz (1989) is geboren in Hardenberg (Ov.) en is opgegroeid in het Drentse dorp Dalen. Na de studie Journalistiek is hij in 2013 aan...
Meer over:
Melkprijs
Deel dit bericht: Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn

Melkprijzen

NieuwsbriefGeitenmelkprijsvergelijking uitgevoerd door AgriMedia bv.
Bekijk de melkprijzen

Nieuwsbrief Geitenhouderij

Nieuwsbrief