Melkprijs

Melkprijzen januari-februari 2017

De gemiddelde voorschotmelkprijs is in februari 2017 € 69,62 per 100 kg standaardmelk. Vergeleken met dezelfde maand vorig jaar is er sprake van een daling van € 5,27 per 100 kg, ofwel een min van 7,0 procent. Ten opzichte van de vorige publicatie in december is de gemiddelde melkprijs gestegen met € 0,67 per 100 kg. Dit komt door hogere vet- en eiwitgehaltes in de standaardmelk, en een enkele prijsverhoging en een enkele prijsverlaging.

Januari17-geit

Februari17-geit

CBM, BGNN en Milkconnect lieten de vet- en eiwitprijzen in januari en februari ongemoeid. HGM en Bettinehoeve verhoogden de prijzen in januari. In verhouding betaalt HGM nu minder uit voor vet en meer voor eiwit dan voorheen, en de stijging komt neer op € 1,21 per 100 kg standaardmelk. Bettinehoeve liet de vet- en eiwitprijzen met € 1,00 per 100 kg melk stijgen. Bij Amalthea kwam er in februari € 0,01 per 100 kg melk bij de vet- en eiwitprijzen op. De Jong Cheese verlaagde de vet- en eiwitprijzen in januari met € 3,01 per 100 kg melk. Henri Willig liet deze prijzen in februari dalen met € 2,47 per 100 kg melk. Verder betaalde Amalthea in januari en februari weer de seizoenstoeslag uit van respectievelijk € 0,65 en € 0,48 per kg vet en eiwit, wat overeenkomt met  € 5,21 en € 3,90 per 100 kg melk. BGNN betaalde ook in januari en februari de seizoenstoeslag weer uit. Die bedraagt € 5,00 per 100 kg melk.

Nabetalingen

Met het melkgeld van februari keerde Henri Willig haar leveranciers een nabetaling over 2016 uit. Deze bedroeg € 1,74 per 100 kg standaardmelk. CBM keerde met het melkgeld van januari een voorschot nabetaling uit van € 0,10 per geleverde kilogrammen vet en eiwit in 2016, wat overeenkomt met € 0,75 per 100 kg melk. De Jong Cheese betaalde in februari een nabetaling uit ter grootte van € 0,1055 per kilogrammen vet en eiwit. Dat komt overeen met € 0,79 per 100 kg standaardmelk. Amalthea deed met het melkgeld van januari haar leveranciers een nabetaling toekomen die bestond uit een kwaliteitsbonus over de melk geleverd in 2016 van € 0,01115 per 100 kg melk en een voorschot nabetaling van € 0,1520 per kg eiwit en € 0,0690 per kg vet. Omgerekend is dat respectievelijk € 0,524 en
€ 0,279 per 100 kg melk. In totaal komt de nabetaling die Amalthea deed daarmee dus op € 0,81 per 100 kg standaardmelk.  Bettinehoeve deed met het melkgeld van januari haar leveranciers een kwaliteitsbonus toekomen over de eerste klas melk geleverd in 2016. Deze bedroeg  € 0,12 per 100 kg melk. HGM betaalde met het melkgeld van februari een voorschot nabetaling uit over melk geleverd in 2016 ten bedrage van € 0,64 per 100 kg standaardmelk.

Al deze nabetalingen komen tot uitdrukking in de hieronder geplaatste tabel Melkprijs 2016, en in de voortschrijdende 12-maandenprijs.

Melkprijs 2016

Melkprijs 2016 inclusief nabetalingen tot en met februari 2017, in euro’s per 100 kg standaardmelk.

Melkprijs

N.B. De voorschotmelkprijs van BGNN is inclusief een ‘voorschot nabetaling’ die al in november 2016 is uitgekeerd. Omdat een nabetaling die gedurende het lopende jaar wordt gedaan, per definitie niet als nabetaling wordt gezien, is deze betaling niet terug te vinden in het rijtje ‘nabetalingen’.

Basisprijs

De basisprijs is de prijs bij een vast vet- en eiwitpercentage van 7,50%. In februari 2017 komt de basisprijs uit op € 63,51.

Basisprijs (gemiddelde melkprijs bij 7,5% vet en eiwit) in de afgelopen 12 maanden, in euro’s per 100 kg standaardmelk.

Basisprijs-geit

Bimonthly a comparison of monthly producer prices for goat milk is calculated and published by AgriMedia bv. It is done at the request of the Milk Goat Farmers Committee of the Dutch Federation of Agriculture and Horticulture (LTO Nederland). This milk price comparison is published on the internet site of AgriMedia. (www.vakbladgeitenhouderij.nl/melkprijzen).

The aim of the milk comparison is to achieve more transparency in the prices paid to the farmers. This is done by comparing with each other the prices paid to producers by the main buyers and/or processors of goat milk operating in the Netherlands.

The method chosen for the calculations shows the price a goat farmer would receive if raw goat milk of specific standard composition, quality and quantity were delivered to different buyers. The standards are an annual production of 800,000 kg milk delivered according to a monthly production pattern and monthly varying fat and protein contents and 1st class quality The annual average fat and protein contents are 4,044% respectively 3,45%. The calculated milk prices are in Euros per 100 kg, ex farm end exclusive of VAT.
The calculations are based on copies of monthly milk statements collected from producers and additional information about the payment systems received from producers and/or buyers.

After each calendar year has ended a report is presented with the calculated milk prices for that year. This report is published when all the supplementary payments [1] of the preceding calendar year are known and can, thus, be incorporated into the annual milk prices.

Development monthly milk prices until February 2017 [2]

The average monthly milk price in February 2017 is € 69,62 per 100 kg standard milk. Compared with the same month in 2016 a decrease of € 5,27 per 100 kg. Due to higher fat- and protein percentages in the milk and some price changes, the average calculated milk price in February 2017 increased with €0,67 per 100 kg compared to the December 2016 milk price.

[1] For many buyers the monthly milk price is not the final milk price. Depending on the distribution of end of the year profits member suppliers of coops receive supplementary payments after the calendar/financial year. Also supplementary payments are made by private buyers for example when there definitive milk price is based on the (average) milk prices paid by other buyers.

[2] Published 30 March 2017 at www.vakbladgeitenhouderij.nl

Deze prijsvergelijking is mogelijk gemaakt door LTO Melkgeitenhouderij en vakblad Geitenhouderij.

Copyright en aansprakelijkheid
In opdracht van LTO vakgroep Melkgeitenhouderij wordt deze geitenmelkprijsvergelijking uitgevoerd door AgriMedia Wageningen bv, vakblad Geitenhouderij. De basis voor de vergelijking vormen de melkgeldafrekeningen en eventuele aanvullende informatie die beschikbaar worden gesteld door geitenhouders. Overname van gegevens uit deze vergelijking is uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van AgriMedia Wageningen met bronvermelding LTO Melkgeitenhouderij en vakblad Geitenhouderij.
Aan deze geitenmelkprijsvergelijking kunnen geen rechten worden ontleend. Deze vergelijking wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, maar de opdrachtgever en samensteller zijn niet aansprakelijk voor onjuistheid of onvolledigheid en aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de gepubliceerde gegevens.

Over de auteur: Jasper Lentz
Jasper Lentz (1989) is geboren in Hardenberg (Ov.) en is opgegroeid in het Drentse dorp Dalen. Na de studie Journalistiek is hij in 2013 aan...
Meer over:
Melkprijs
Deel dit bericht: Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn

Melkprijzen

NieuwsbriefGeitenmelkprijsvergelijking uitgevoerd door AgriMedia bv.
Bekijk de melkprijzen

Nieuwsbrief Geitenhouderij

Nieuwsbrief