Lammeren | Management

Minister onderzoekt aanscherpen I&R-eisen

De komende periode bekijkt minister Carola Schouten van LNV of het aanscherpen van de I&R-eisen van geiten kan bijdragen aan het beter monitoren van de uitval op melkgeitenbedrijven. Dit schrijft zij in een brief aan de Tweede Kamer als reactie op het Plan van Aanpak welzijn geitenbokjes.

Het Plan van Aanpak dat LTO en NGZO schreven voor het verbeteren van het welzijn van geitenbokjes streeft ernaar de uitval van lammeren op alle bedrijven naar 9,3 procent te brengen. Om dit te kunnen monitoren wordt er gekeken naar de I&R-registratie. Alle dieren dienen binnen zes maanden na de geboorte te worden geregistreerd in dit systeem of zoveel eerder als dat ze worden afgevoerd van het geboortebedrijf. Het kan voorkomen dat lammeren die op het geboortebedrijf sterven voordat ze zes maanden oud zijn, zonder dat ze geregistreerd zijn in het I&R-systeem naar de destructie worden afgevoerd. De uitval van lammeren op het geboortebedrijf is daarmee niet volledig in kaart te brengen. Bovendien hoeft het geslacht van het lammetje niet ingevuld te worden in I&R, waardoor de uitval niet is uit te splitsen naar bokjes en geitjes.

Nu wil de minister gaan verkennen of het aanscherpen van de eisen voor I&R van geiten een beter beeld oplevert van de uitval onder geitenbokjes. Ook kijkt zij of er dan een voldoende rechtvaardiging gevonden kan worden om bij uitzondering een nationale kop op een bestaande Europese verplichting te plaatsen.

Over de auteur: Wilma Wolters
Wilma groeide op tussen koeien en paarden, en vond dat geweldig. Ze volgde de Hogere Agrarische School in Dronten, studeerde nog 2 jaar aan de...
Deel dit bericht: WhatsApp Facebook

Melkprijzen

NieuwsbriefGeitenmelkprijsvergelijking uitgevoerd door AgriMedia bv.
Bekijk de melkprijzen

Nieuwsbrief Geitenhouderij

Nieuwsbrief