Gezondheid | Management | Melken | Melkprijs

Rabobank: Saldoverschil 89 procent

Het geitensaldo van bovengemiddelde bedrijven ligt 89 procent hoger dan dat van gemiddelde bedrijven. Dat concludeert de Rabobank in de thema-update Melkgeiten.

Een bovengemiddeld bedrijf is in de berekening van de Rabobank een bedrijf dat tot de best presterende 20% hoort. Hun kostprijs is beperkt, de marge groot en groeien doen ze geleidelijk. Het geitensaldo (nettowinst minus buitengewone baten en lasten gedeeld door het aantal melkgeiten) van bovengemiddelde bedrijven heeft de Rabobank berekend op 374 euro, dat van gemiddelde bedrijven op 197 euro.
Uit de analyse van de bank blijkt dat bovengemiddelde bedrijven een hogere melkprijs ontvangen dan gemiddelde bedrijven; € 72,10 t.o.v. € 70,50. De omzet en aanwas ligt daarentegen iets lager (een verschil van € 0,60). Bovengemiddelde bedrijven realiseren een hogere melkproductie per geit (+ 9,8%). Bovengemiddelde bedrijven stemmen vaker hun productieomvang af met de beschikbare arbeid binnen de familie. Hierdoor liggen de arbeidskosten lager (€ 0,70 t.o.v. € 2,80). En bovengemiddelde bedrijven hebben veel aandacht voor de gezondheid van de veestapel en de kwaliteit van de voervoorziening. Hierdoor hebben zij lagere voerkosten (€ 20,80 t.o.v. € 24,30) en lagere veekosten (een verschil van € 0,70).

De Rabobank concludeert dat aandacht voor diergezondheid en voervoorziening loont. De bank verwacht voldoende toekomstperspectief voor ondernemers die naast vakmanschap ook omgevingsbewust ondernemen.

Melkprijzen

NieuwsbriefGeitenmelkprijsvergelijking uitgevoerd door AgriMedia bv.
Bekijk de melkprijzen

Nieuwsbrief Geitenhouderij

Nieuwsbrief