Melkprijs

Melkprijzen september – oktober 2017

De gemiddelde voorschotmelkprijs is in oktober 2017 € 60,43 per 100 kg standaardmelk. Vergeleken met dezelfde maand vorig jaar is er sprake van een daling van € 3,86 per 100 kg, ofwel een min van 6 procent. Ten opzichte van de vorige publicatie in augustus is de gemiddelde melkprijs gestegen met € 3,45 per 100 kg. Dit komt door hogere vet- en eiwitgehaltes in de standaardmelk.

September2017Oktober2017

De grootste prijsaanpassing werd gedaan door CBM. Die liet in september de vet- en eiwitprijzen dalen met € 0,97 en in oktober met € 3,90 per 100 kg standaardmelk, wat neerkomt op totaal € 4,87. Amalthea voerde ook in beide maanden een prijsdaling door; in september ging er € 1,07 en in oktober € 1,10 per 100 kg standaardmelk van de prijs af. BGNN liet de vet- en eiwitprijzen in oktober dalen met € 2,15 per 100 kg standaardmelk. HGM, Henri Willig, Milkconnect, De Jong Cheese en Bettinehoeve lieten de vet- en eiwitprijzen in de afgelopen 2 maanden onveranderd

In september betaalde HGM de kwartaaltoeslag van € 0,20 per 100 kg melk uit. CBM betaalde in september de kwaliteitstoeslag uit. Die bedroeg ditmaal €0,092 per 100 kg melk. Beide toeslagen zijn verwerkt als incidentele betaling en komen tot uitdrukking in de voortschrijdende gemiddelde melkprijs over de laatste 12 maanden. BGNN paste in september nog de seizoensheffing toe van € 2,00 per 100 kg melk.

Basisprijs

De basisprijs is de prijs bij een vast vet- en eiwitpercentage van 7,50%. In oktober komt de basisprijs uit op € 60,40.

Basisprijsoktober2017

Deze prijsvergelijking is mogelijk gemaakt door LTO Melkgeitenhouderij en vakblad Geitenhouderij.

The aim of the milk comparison is to achieve more transparency in the prices paid to the farmers. This is done by comparing with each other the prices paid to producers by the main buyers and/or processors of goat milk operating in the Netherlands.

The method chosen for the calculations shows the price a goat farmer would receive if raw goat milk of specific standard composition, quality and quantity were delivered to different buyers. The standards are an annual production of 800,000 kg milk delivered according to a monthly production pattern and monthly varying fat and protein contents and 1st class quality The annual average fat and protein contents are 4,044% respectively 3,45%. The calculated milk prices are in Euros per 100 kg, ex farm end exclusive of VAT.
The calculations are based on copies of monthly milk statements collected from producers and additional information about the payment systems received from producers and/or buyers.

Development monthly milk prices until October 2017 [2]

The average monthly milk price in October 2017 is € 60,43 per 100 kg standard milk. Compared with the same month in 2016 a decrease of € 3,86 per 100 kg. Due to lower fat- and protein percentages in the milk and price decreases, the average calculated milk price in October 2017 decreased with € 3,45 per 100 kg compared to the August 2017 milk price.

[1] For many buyers the monthly milk price is not the final milk price. Depending on the distribution of end of the year profits member suppliers of coops receive supplementary payments after the calendar/financial year. Also supplementary payments are made by private buyers for example when there definitive milk price is based on the (average) milk prices paid by other buyers.

Copyright en aansprakelijkheid
In opdracht van LTO vakgroep Melkgeitenhouderij wordt deze geitenmelkprijsvergelijking uitgevoerd door AgriMedia Wageningen bv, vakblad Geitenhouderij. De basis voor de vergelijking vormen de melkgeldafrekeningen en eventuele aanvullende informatie die beschikbaar worden gesteld door geitenhouders. Overname van gegevens uit deze vergelijking is uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van AgriMedia Wageningen met bronvermelding LTO Melkgeitenhouderij en vakblad Geitenhouderij.
Aan deze geitenmelkprijsvergelijking kunnen geen rechten worden ontleend. Deze vergelijking wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, maar de opdrachtgever en samensteller zijn niet aansprakelijk voor onjuistheid of onvolledigheid en aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de gepubliceerde gegevens.

Over de auteur: Jasper Lentz
Jasper Lentz (1989) is geboren in Hardenberg (Ov.) en is opgegroeid in het Drentse dorp Dalen. Na de studie Journalistiek is hij in 2013 aan...
Meer over:
Melkprijs
Deel dit bericht: Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn

Melkprijzen

NieuwsbriefGeitenmelkprijsvergelijking uitgevoerd door AgriMedia bv.
Bekijk de melkprijzen

Nieuwsbrief Geitenhouderij

Nieuwsbrief