Gezondheid

Vertrouwensloket Welzijn Landbouwhuisdieren: minder meldingen over geiten

In 2017 kreeg het Vertrouwensloket 114 meldingen van (mogelijke) verwaarlozing, waarvan 25 procent situaties betreft die eerder zijn gemeld. Het aantal meldingen uit de schapen- en geitenhouderij is met zes procent afgenomen. Over het algemeen is het aantal meldingen ook licht afgenomen.

Van het aantal meldingen is 70 procent door het Vertrouwensloket in behandeling genomen en 30 procent door anderen uit het regulier zorgcircuit opgepakt. Hoewel het aantal meldingen ten opzichte van 2016 gedaald is, lag het aantal in 2017 nog altijd bijna twee keer zo hoog als in 2016. Een verklaring daarvoor is volgens het loket tweeledig. Meerdere sectoren kampen met zorgelijke economische ontwikkelingen of onzekerheid over wet- en regelgeving, waardoor veehouders in de problemen komen. Soms met verminderde zorg voor de dieren tot gevolg. De andere oorzaak is positiever van aard: de erfbetreders pakken steeds beter hun rol op en deden vaker dan voorheen een melding.

Net als voorgaande jaren gingen de meeste meldingen, 75 procent, over rundveebedrijven. Het aantal meldingen over runderen nam ten opzichte van 2016 met 5 procent af. Het aantal meldingen over de schapen- en geitenhouderij nam dit jaar met 6 procent af. Het aantal meldingen over varkensbedrijven was beperkt, maar nam ten opzichte van 2016 met 2 procent toe. Het aantal meldingen over pluimvee was evenals voorgaande jaren nihil.

Over de auteur: Jasper Lentz
Jasper Lentz (1989) is geboren in Hardenberg (Ov.) en is opgegroeid in het Drentse dorp Dalen. Na de studie Journalistiek is hij in 2013 aan...
Meer over:
Gezondheid
Deel dit bericht: Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn

Melkprijzen

NieuwsbriefGeitenmelkprijsvergelijking uitgevoerd door AgriMedia bv.
Bekijk de melkprijzen

Nieuwsbrief Geitenhouderij

Nieuwsbrief