Melkprijs

Geitenmelkprijzen mei en juni 2018

De gewogen gemiddelde voorschotmelkprijs is in mei 2018 € 56,44 en in juni 2018 € 54,71 per 100 kg standaardmelk. Vergeleken met juni vorig jaar is er sprake van een daling van € 4,37 per 100 kg melk. Sinds april is de gewogen gemiddelde melkprijs gedaald met € 3,31 per 100 kg. Deze daling wordt veroorzaakt door lagere vet- en eiwitgehalten van de standaardmelk, en door een enkele prijsverlaging.

Alleen BGNN liet de vet- en eiwitprijzen dalen in de afgelopen twee maanden. Amalthea, CBM, Henri Willig en  Milkconnect lieten de prijzen stijgen. Bettinhoeve, HGM en DeJong Cheese pasten de prijzen niet aan. BGNN legt vanaf mei de seizoensheffing op van € 2,00 per 100 kg melk. Amalthea begint dit jaar een maand eerder met een seizoensheffing dan voorgaande jaren. In mei bedraagt die € 0,89 per 100 kg melk. In juni is de heffing € 2,72 per 100 kg melk. CBM biedt in juni een kwaliteitstoeslag van € 0,1182 per 100 kg melk. HGM betaalde in juni weer de kwartaaltoeslag van € 0,20 per 100 kg melk uit. Ook deed HGM in juni een tussentijdse voorschotmelk betaling.

Nabetalingen

Vier ondernemingen keerden in mei een nabetaling uit; Amalthea, CBM, HGM en Henri Willig. Daarmee hebben de 8 zuivelondernemingen tot nu toe een gemiddelde nabetaling gedaan van € 1,10 per 100 kg standaardmelk. De gemiddelde (rekenkundige) melkprijs over 2017 (inclusief nabetalingen tot en met mei 2018) komt daarmee op € 62,78. De gewogen melkprijs 2017 komt uit op € 62,81.

Basisprijs

De basisprijs is de prijs bij een vast vet- en eiwitpercentage van 7,50%. In mei 2018 is de basisprijs € 57,31 en in juni 2018 komt de basisprijs uit op € 57,63.

Basisprijs (gemiddelde melkprijs bij 7,5% vet en eiwit), in euro’s per 100 kg standaardmelk.

Deze prijsvergelijking is mogelijk gemaakt door LTO Melkgeitenhouderij en vakblad Geitenhouderij.

Copyright en aansprakelijkheid

In opdracht van LTO vakgroep Melkgeitenhouderij wordt deze geitenmelkprijsvergelijking uitgevoerd door AgriMedia Wageningen bv, vakblad Geitenhouderij. De basis voor de vergelijking vormen de melkgeldafrekeningen en eventuele aanvullende informatie die beschikbaar worden gesteld door geitenhouders. Overname van gegevens uit deze vergelijking is uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van AgriMedia Wageningen met bronvermelding LTO Melkgeitenhouderij en vakblad Geitenhouderij.
Aan deze geitenmelkprijsvergelijking kunnen geen rechten worden ontleend. Deze vergelijking wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, maar de opdrachtgever en samensteller zijn niet aansprakelijk voor onjuistheid of onvolledigheid en aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de gepubliceerde gegevens.

Over de auteur: Jasper Lentz
Jasper Lentz (1989) is geboren in Hardenberg (Ov.) en is opgegroeid in het Drentse dorp Dalen. Na de studie Journalistiek is hij in 2013 aan...
Meer over:
Melkprijs
Deel dit bericht: Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn

Melkprijzen

NieuwsbriefGeitenmelkprijsvergelijking uitgevoerd door AgriMedia bv.
Bekijk de melkprijzen

Nieuwsbrief Geitenhouderij

Nieuwsbrief