Melkprijs

Geitenmelkprijzen september en oktober 2018

De gewogen gemiddelde voorschotmelkprijs is in september 2018 € 55,98 en in oktober € 58,55 per 100 kg standaardmelk. Vergeleken met het gewogen gemiddelde in oktober vorig jaar is er sprake van een daling van
€ 1,38 per 100 kg. Ten opzichte van de vorige publicatie in augustus is de gewogen melkprijs gestegen met € 4,69 per 100 kg. Dit wordt veroorzaakt door een enkele prijsverhoging, en door hogere vet- en eiwitgehalten in de standaardmelk.

De meeste zuivelondernemingen lieten de prijzen deze twee maanden onveranderd, maar Milkconnect valt op door in oktober een flinke verhoging van de vet- en eiwitprijs te doen. Ook Bettinehoeve en Amalthea verhoogden, in september, de prijzen.
CBM biedt in september een kwaliteitstoeslag van € 0,0897 per 100 kg melk. HGM betaalde in september de kwartaaltoeslag van € 0,20 per 100 kg melk uit. Beide komen tot uiting in de gemiddelde melkprijs over de laatste 12 maanden.
Per oktober vervalt de seizoensheffing die BGNN toepast, bij Amalthea is dat per september.

Basisprijs
De basisprijs is de prijs bij een vast vet- en eiwitpercentage van 7,50%. In september 2018 is de basisprijs € 58,20 en in oktober 2018 komt de basisprijs uit op € 58,58.

Melkprijsvergelijking-september-en-oktober-2018
Basisprijs (gemiddelde melkprijs bij 7,5% vet en eiwit), in euro’s per 100 kg standaardmelk.

Deze prijsvergelijking is mogelijk gemaakt door LTO Melkgeitenhouderij en vakblad Geitenhouderij.

© Copyright en aansprakelijkheid
In opdracht van LTO vakgroep Melkgeitenhouderij wordt deze geitenmelkprijsvergelijking uitgevoerd door AgriMedia Wageningen bv, vakblad Geitenhouderij. De basis voor de vergelijking vormen de melkgeldafrekeningen en eventuele aanvullende informatie die beschikbaar worden gesteld door geitenhouders. Overname van gegevens uit deze vergelijking is uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van AgriMedia Wageningen met bronvermelding LTO Melkgeitenhouderij en vakblad Geitenhouderij.
Aan deze geitenmelkprijsvergelijking kunnen geen rechten worden ontleend. Deze vergelijking wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, maar de opdrachtgever en samensteller zijn niet aansprakelijk voor onjuistheid of onvolledigheid en aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de gepubliceerde gegevens.

Over de auteur: Wilma Wolters
Wilma groeide op tussen koeien en paarden, en vond dat geweldig. Ze volgde de Hogere Agrarische School in Dronten, studeerde nog 2 jaar aan de...
Meer over:
Melkprijs
Deel dit bericht: Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn

Melkprijzen

NieuwsbriefGeitenmelkprijsvergelijking uitgevoerd door AgriMedia bv.
Bekijk de melkprijzen

Nieuwsbrief Geitenhouderij

Nieuwsbrief