Management

Meedenken over Strategische Agenda

In drie regiobijeenkomsten die Platform Melkgeitenhouderij de afgelopen maanden organiseerde, hebben geitenhouders hun mening kunnen geven over mogelijke projecten die invulling geven aan de strategische uitvoeringsagenda van de sector. “Geitenhouders willen duidelijk vooruit en begrijpen dat de maatschappij meekijkt over hun schouder”, merkten Jos Tolboom van LTO Melkgeitenhouderij en Nico Verduin van NGZO.

De onderwerpen die het platform voorstelt om als eerste ten uitvoer te brengen, zijn:
– Onderzoek naar mogelijkheden van 100% regionale voeding op basis van reststromen. Dan zal bekeken moeten worden wat regionaal is; binnen Nederland of misschien binnen Europa?
– Ontwikkeling van een gedragscode. Daarin staat welke houding en gedrag je van elkaar mag verwachten in de sector.
– Inventarisatie naar de behoefte aan ondersteuning bij lopende acties voor geitenvlees. Er zijn veel initiatieven, misschien gaat geitenvlees met een klein beetje promotie wel lopen.

Verantwoorde Groei Melkgeitenhouderij
Geitenhouders geven aan dat de sector zelf de regie moet nemen in de discussie omtrent verantwoorde groei. Het platform stelde hiervoor tot nu toe drie denkrichtingen op: wil je provinciaal afspraken maken omtrent omgevingseisen, is een landelijk rechtensysteem uitvoerbaar of zou je groei willen koppelen aan grondgebondenheid? Het platform zoekt nu naar aanvullende en nieuwe ideeën omdat elke denkrichting voor- en nadelen heeft.

Het platform nodigt geitenhouders uit  mee te denken over de invulling van de Strategische Agenda of Verantwoorde Groei Melkgeitenhouderij. Opgeven kan bij Caroline Schakel, info@platformmelkgeitenhouderij.nl.

Over de auteur: Wilma Wolters
Wilma groeide op tussen koeien en paarden, en vond dat geweldig. Ze volgde de Hogere Agrarische School in Dronten, studeerde nog 2 jaar aan de...
Meer over:
Management
Deel dit bericht: Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn

Melkprijzen

NieuwsbriefGeitenmelkprijsvergelijking uitgevoerd door AgriMedia bv.
Bekijk de melkprijzen

Nieuwsbrief Geitenhouderij

Nieuwsbrief