Management

Ministerie gaat hogere boetes I&R opleggen

Het ministerie van LNV gaat de I&R-regelingen wijzigen. Met name gaat het om het opleggen van boetes voor overtredingen. Het Platform Kleinschalige Schapen- en Geitenhouders roept dierhouders op te reageren op de internetconsultatie die het ministerie heeft opgesteld aangaande de wijzigingen.

In december 2017 zijn onregelmatigheden geconstateerd in de identificatie en registratie van runderen. Daartoe besloot het ministerie de regeling nader te bekijken, en wil het die nu aanpassen, met name door een boeteregeling toe te voegen. Het ministerie wil met de voorgestelde wijzigingen en boeteregeling vooral bewerkstelligen dat er sneller en correcter wordt gemeld. Daarnaast wil ze door het slechts eenmaal toestaan van het hermerken van geiten (en schapen) met nieuwe merken met een ander nummer, de traceerbaarheid van deze dieren beter borgen.

Boetes
Een overtreding die administratieve verplichtingen betreft, zoals het na 30 dagen doorgeven van een wijziging in gegevens, een tatoeage die niet is aangebracht in de kleur zwart of groen of het voorhanden hebben van merken van derden, is ingedeeld in de categorie geringe overtredingen. Daar staat een boete op van 500,- euro.
Voorschriften die de traceerbaarheid en daarmee de kern van het I&R-systeem raken, zoals de uitgifte en gebruik van correcte merken, het merken en hermerken van dieren, de eerste melding van een dier en de melding van verplaatsingen van dieren zijn ingedeeld in de categorie overtredingen. Hiervoor zal het ministerie een boete van 1500,- euro opleggen.
Tot slot zijn overtredingen van voorschriften die de traceerbaarheid borgen in het geval er risico’s voor de volksgezondheid kunnen worden geconstateerd, geplaatst in de categorie ernstige overtredingen (2500,- euro). Deze boetes kunnen met name uitgegeven worden aan partijen zoals dierenarts en slachthuis. Denk aan een slachthuis dat geiten slacht die niet correct zijn geïdentificeerd en geregistreerd.

Reageren
Er kan gereageerd worden op de internetconsultatie die het ministerie van LNV heeft opgesteld omtrent de wijziging. Het Platform Kleinschalige Schapen- en Geitenhouders roept dierhouders op om dat te doen. Het platform vindt dat de kleine en hobbymatige geitenhouders onevenredig zwaar worden gestraft, en pleit voor aparte tarieven voor niet-bedrijfsmatige houders. “De boete voor door rood licht rijden met een auto, wat direct een levensgevaarlijke situatie oplevert, is 230 euro. In deze regeling levert een foutje met een oormerk of een administratief foutje, wat geen enkel gevolg heeft voor volksgezondheid, diergezondheid of dierenwelzijn, in vele gevallen een boete van 1.500 euro op”, zo schrijft het platform in een tekstvoorstel.

Over de auteur: Wilma Wolters
Wilma groeide op tussen koeien en paarden, en vond dat geweldig. Ze volgde de Hogere Agrarische School in Dronten, studeerde nog 2 jaar aan de...
Meer over:
Management
Deel dit bericht: Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn

Melkprijzen

NieuwsbriefGeitenmelkprijsvergelijking uitgevoerd door AgriMedia bv.
Bekijk de melkprijzen

Nieuwsbrief Geitenhouderij

Nieuwsbrief