Management

Minister Schouten wil omslag naar kringlooplandbouw

Minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit wil naar een kringlooplandbouw in 2030. “Ik ben ervan overtuigd dat we de toekomst van onze voedselvoorziening veilig kunnen stellen als we overstappen op kringlooplandbouw”, zo onderschrijft zij de visie die zij aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.
De Nederlandse land- en tuinbouw en visserij is wereldwijd toonaangevend. Het is de ambitie van het kabinet deze positie te behouden, ook over 50 jaar. Schouten: “Ons huidige landbouwsysteem is erop gericht zoveel mogelijk te produceren tegen zo laag mogelijk kosten. Inmiddels staat onze landbouw daardoor steeds meer onder druk.” Ze doelt daarmee op de bodem die uitgeput lijkt te raken, het verlies aan  biodiversiteit en het klimaatakkoord dat nodig wordt geacht. “Het wordt nu de uitdaging om met zo min mogelijk grondstoffen, en dus minder belastend voor het milieu, ons voedsel te produceren. Om alle producten die het bedrijf verlaten te gebruiken als eindproduct of als grondstof voor andere schakels in de kringloop.”

Ontwikkeling al ingezet
Na gesprekken met verschillende partijen ziet Schouten kringlooplandbouw als een goede oplossing.
“Hierbij komt zo min mogelijk afval vrij, is de uitstoot van schadelijke stoffen zo klein mogelijk en worden  grondstoffen en eindproducten met zo min mogelijk verliezen benut. Kringlooplandbouw doet recht aan de natuur en levert ook een goede boterham op.”
Schouten ziet dat er reeds een ontwikkeling richting kringlooplandbouw is ingezet; er zijn grondgebonden agrarische bedrijven en er wordt samengewerkt om de biodiversiteit te behouden. De kringloop kan zich uitstrekken tot meerdere bedrijven in een regio. De ene ondernemer zet in op voedselproductie voor de lokale markt en zoekt daarvoor partners, een ander ziet kansen voor de export naar de wereldmarkt en benut daarvoor zijn internationale relaties.

Eerlijke prijs
Schouten realiseert zich dat de omslag naar kringlooplandbouw alleen kan slagen als de boer een eerlijke prijs voor zijn product krijgt. De boer produceert duurzame, veilige en hoogwaardige producten en wil daarvoor beloond worden, zodat hij ook weer kan investeren. “Daarom slaat deze visie ook op de banken, voedingsindustrie, supermarkten en de consument.”
In het voorjaar van 2019 wil Schouten dat er afspraken gemaakt zijn om de resultaten die de komende jaren bereikt moeten worden, te gaan volgen.

Over de auteur: Wilma Wolters
Wilma groeide op tussen koeien en paarden, en vond dat geweldig. Ze volgde de Hogere Agrarische School in Dronten, studeerde nog 2 jaar aan de...
Meer over:
Management
Deel dit bericht: Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn

Melkprijzen

NieuwsbriefGeitenmelkprijsvergelijking uitgevoerd door AgriMedia bv.
Bekijk de melkprijzen

Nieuwsbrief Geitenhouderij

Nieuwsbrief