Management | Melken | Melkprijs

ABAB: spreiding kritieke opbrengstprijs groot

Voor het eerst in jaren is de productie per geit teruggelopen, van 1.175 kg in 2017 naar 1.157 kg per geit in 2018. Dat is een van de conclusies die ABAB accountants en adviseurs trekt uit haar melkgeitenmonitor. De accountant ziet een grote spreiding in kritieke opbrengstprijs tussen geitenbedrijven.

De weersomstandigheden in 2018 hebben volgens de accountant een rol gespeeld bij de lagere productie. Het koude voorjaar heeft er bij verschillende bedrijven toe geleid dat de melkproductie minder voorspoedig op gang kwam, en de warmte in de zomer heeft ook zijn effect gehad. Uit ABAB-cijfers blijkt dat de melkprijs in 2018 gedaald is met 7,6 procent. Daarentegen zijn de krachtvoerkosten gestegen, met 1,4 cent per kg melk. Dit als gevolg van een prijsstijging en door de invoering van VLOG-voer. De ruwvoerkosten zijn gestegen met 0,68 cent per kg melk, door ABAB verklaard door met name de lagere ruwvoerwinning vanwege de droogte.
De toename van de veekosten wordt vrijwel geheel veroorzaakt door de forse prijsstijging van strooisel, rekende de accountant uit. De kosten hiervan zijn met ongeveer 1,5 cent per kg melk gestegen.

 

Kritieke opbrengstprijs

In 2018 is de kritieke opbrengstprijs gestegen naar 52,65 cent per kg melk, terwijl die de afgelopen jaren op ongeveer 50 cent lag. ABAB ziet dat de spreiding tussen de bedrijven in kritieke opbrengstprijs groot is.

 

Toekomst

De ontwikkeling van de melkprijs ziet er gunstig uit, zegt ABAB. In het eerste kwartaal 2019 ligt de melkprijs ongeveer 3 cent hoger als vorig jaar. Het aanbod van melk wordt de komende jaren afgeremd door het uitbreidingsverbod. Voor bedrijven met een hoge kritieke opbrengstprijs geeft dit ruimte om hun bedrijfsvoering te optimaliseren en er zo voor te zorgen dat hun financiële buffer vergroot wordt en de kostprijs omlaag gaat.

Over de auteur: Wilma Wolters
Wilma groeide op tussen koeien en paarden, en vond dat geweldig. Ze volgde de Hogere Agrarische School in Dronten, studeerde nog 2 jaar aan de...
Deel dit bericht: Facebook Twitter LinkedIn

Melkprijzen

NieuwsbriefGeitenmelkprijsvergelijking uitgevoerd door AgriMedia bv.
Bekijk de melkprijzen

Nieuwsbrief Geitenhouderij

Nieuwsbrief

Geitenhouderij archief

Blader in de archieven