Melkprijs

Geitenmelkprijzen januari en februari 2019

Melkprijsvergelijking

Voorschotmelkprijzen
Deze vergelijking is berekend volgens een aangepast standaardbedrijf. In dit nieuwe standaardbedrijf is de jaarproductie verhoogd van 800.000 naar 1.000.000 kg melk. Dit sluit beter aan bij de huidige omvang van melkgeitenbedrijven in Nederland.
De gewogen gemiddelde voorschotmelkprijs is in januari € 65,29 en in februari 2019 € 66,57 per 100 kg standaardmelk. Vergeleken met het gewogen gemiddelde in februari vorig jaar is er sprake van een stijging van € 4,10 per 100 kg. Ten opzichte van de vorige publicatie in december is de gewogen melkprijs gestegen met € 2,46 per 100 kg. Dit komt door prijsverhogingen en door hogere vet- en eiwitgehalten in de standaardmelk.

Zes van de acht zuivelondernemingen verhoogden de vet- en eiwitprijzen in januari en februari 2019, te weten Henri Willig, DeJong Cheese, Amalthea, CBM en Bettinehoeve. BGNN en Milkconnect hielden de vet- en eiwitprijzen gelijk.
Amalthea heeft per 1-1-2019 de uitbetalingsystematiek veranderd. De transportbonus is vervangen door een kwantumtoeslag per 100 kg vet en eiwit en een vaste inhouding kostenvergoeding per maand. De kwantumtoeslag komt voor het standaardbedrijf met 1.000.000 kg melk gemiddeld op jaarbasis op € 1,088 per 100 kg melk. De vaste inhouding bedraagt € 125,- per maand.
Amalthea betaalde in januari en februari de seizoenstoeslag van respectievelijk € 0,65 en € 0,48 per kg vet en eiwit, wat overeenkomt met € 5,21 en € 3,90 per 100 kg melk.
BGNN betaalde in januari en februari weer de seizoenstoeslag uit van € 5,00 per 100 kg melk.

Nabetalingen
In januari deden CBM en Bettinehoeve een (voorschot)nabetaling. Amalthea deed haar leveranciers in januari een nabetaling toekomen die bestond uit een kwaliteitsbonus over de melk geleverd in 2018 en een voorschotnabetaling. Ook Henri Willig deed in januari een nabetaling over 2018, de helft van dit bedrag is een duurzaamheids-nabetaling.
De gemiddelde nabetaling die deze zuivelondernemingen deden, bedraagt € 0,52. De gemiddelde gewogen voorschotmelkprijs over 2018 inclusief nabetalingen tot en met februari 2019 komt voor het standaardbedrijf van 1.000.000 kg melk daarmee op € 58,72.

Basisprijs
De basisprijs is de prijs bij een vast vet- en eiwitpercentage van 7,50%. In januari 2019 is de basisprijs van het standaardbedrijf met 1.000.000 kg melk € 60,55 en in februari 2019 komt de basisprijs uit op € 60,94.

Melkprijsvergelijking
Basisprijs (gemiddelde melkprijs bij 7,5% vet en eiwit), in euro’s per 100 kg standaardmelk.

Deze prijsvergelijking is mogelijk gemaakt door LTO Melkgeitenhouderij en vakblad Geitenhouderij.
Copyright en aansprakelijkheid In opdracht van LTO vakgroep Melkgeitenhouderij wordt deze geitenmelkprijsvergelijking uitgevoerd door AgriMedia Wageningen bv, vakblad Geitenhouderij. De basis voor de vergelijking vormen de melkgeldafrekeningen en eventuele aanvullende informatie die beschikbaar worden gesteld door geitenhouders. Overname van gegevens uit deze vergelijking is uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van AgriMedia Wageningen met bronvermelding LTO Melkgeitenhouderij en vakblad Geitenhouderij. Aan deze geitenmelkprijsvergelijking kunnen geen rechten worden ontleend. Deze vergelijking wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, maar de opdrachtgever en samensteller zijn niet aansprakelijk voor onjuistheid of onvolledigheid en aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de gepubliceerde gegevens.

Over de auteur: Wilma Wolters
Wilma groeide op tussen koeien en paarden, en vond dat geweldig. Ze volgde de Hogere Agrarische School in Dronten, studeerde nog 2 jaar aan de...
Meer over:
Melkprijs
Deel dit bericht: Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn

Melkprijzen

NieuwsbriefGeitenmelkprijsvergelijking uitgevoerd door AgriMedia bv.
Bekijk de melkprijzen

Nieuwsbrief Geitenhouderij

Nieuwsbrief