Melkprijs

Geitenmelkprijzen november en december 2018

De gewogen gemiddelde voorschotmelkprijs is in november 2018 € 61,41 en in december 2018 € 63,94 per 100 kg standaardmelk. Vergeleken met het gewogen gemiddelde in december vorig jaar is er sprake van een stijging van € 2,56 per 100 kg.

Ten opzichte van de vorige publicatie in oktober is de gewogen melkprijs gestegen met € 5,39 per 100 kg. Dit komt door enkele prijsverhogingen, en door hogere vet- en eiwitgehalten in de standaardmelk.

Vier van de acht zuivelondernemingen – BGNN, HGM, DeJong Cheese en Henri Willig – lieten de afgelopen twee maanden de prijzen ongemoeid. De andere vier ondernemingen verhoogden de vet- en eiwitprijzen. BGNN past in december een seizoenstoeslag toe van 5 euro per 100 kg melk. Amalthea biedt in december de wintertoeslag aan van € 3,83 per 100 kg melk. CBM biedt in december een kwaliteitstoeslag van € 0,0403 per 100 kg melk. HGM betaalde in december de kwartaaltoeslag van € 0,20 per 100 kg melk uit. Beide komen tot uiting in de gemiddelde melkprijs over de laatste 12 maanden. DeJong Cheese betaalde met het melkgeld van december weer het saldo uit van de wintertoeslagen en de zomerheffingen. Dit komt neer op een bedrag van € 1.840,58 voor het standaardbedrijf. Dit is meegenomen als incidentele betaling en komt tot uiting in de voortschrijdende melkprijs over de laatste 12 maanden.

Basisprijs

De basisprijs is de prijs bij een vast vet- en eiwitpercentage van 7,50%. In november 2018 is de basisprijs € 59,22 en in december 2018 komt de basisprijs uit op € 59,48.

Basisprijs (gemiddelde melkprijs bij 7,5% vet en eiwit), in euro’s per 100 kg standaardmelk:

Deze prijsvergelijking is mogelijk gemaakt door LTO Melkgeitenhouderij en vakblad Geitenhouderij.
Copyright en aansprakelijkheid In opdracht van LTO vakgroep Melkgeitenhouderij wordt deze geitenmelkprijsvergelijking uitgevoerd door AgriMedia Wageningen bv, vakblad Geitenhouderij. De basis voor de vergelijking vormen de melkgeldafrekeningen en eventuele aanvullende informatie die beschikbaar worden gesteld door geitenhouders. Overname van gegevens uit deze vergelijking is uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van AgriMedia Wageningen met bronvermelding LTO Melkgeitenhouderij en vakblad Geitenhouderij. Aan deze geitenmelkprijsvergelijking kunnen geen rechten worden ontleend. Deze vergelijking wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, maar de opdrachtgever en samensteller zijn niet aansprakelijk voor onjuistheid of onvolledigheid en aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de gepubliceerde gegevens.
Over de auteur: Jasper Lentz
Jasper Lentz (1989) is geboren in Hardenberg (Ov.) en is opgegroeid in het Drentse dorp Dalen. Na de studie Journalistiek is hij in 2013 aan...
Meer over:
Melkprijs
Deel dit bericht: Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn

Melkprijzen

NieuwsbriefGeitenmelkprijsvergelijking uitgevoerd door AgriMedia bv.
Bekijk de melkprijzen

Nieuwsbrief Geitenhouderij

Nieuwsbrief