Gezondheid | Lammeren | Management

Zeven dagen voor geboortemelding

De termijn waarbinnen geboortes van lammeren gemeld moeten worden in het I&R-systeem, wordt aangescherpt van zes maanden naar zeven kalenderdagen. Dat schreef minister Carola Schouten begin deze maand in een Kamerbrief. Eerder dit jaar liet Schouten weten zich zorgen te maken over de sterfte onder jonge dieren, en daar aan te zullen werken.

Naast de kortere meldtermijn voor geboortes, gaat Schouten melkgeitenhouders verplichten om het geslacht en de exacte geboortedatum van het lam te registreren in het I&R-systeem en doodgeboortes te melden. De verwachting is dat de aangescherpte eisen  nog niet in 2020 worden gehanteerd. Met deze uitgebreidere informatie is een betere analyse van sterfte mogelijk, schrijft de minister in de brief.

Benchmark

De geitensector ontwikkelt op dit moment een benchmark waarbij bedrijven worden ingedeeld in groen (lage sterfte), oranje en rood (relatief hoge sterfte). ‘Deze systematiek biedt de sectoren de mogelijkheid om concrete maatregelen te nemen om bedrijven in het rode gebied te ondersteunen om de zorg voor jonge dieren te verbeteren’, aldus de minister. Eind van dit jaar moet duidelijk zijn hoe de benchmarksystematiek exact wordt vormgegeven. ‘Deze bevat in ieder geval kengetallen op sterfte, maar ook andere data met betrekking tot goede zorg voor dieren, zoals bijvoorbeeld de dierziektestatus. Daarnaast onderzoekt de geitensector of hun benchmark kan worden uitgebreid naar een systematiek zoals de melkveesector die hanteert, waarin meerdere kenmerken met betrekking tot de opfok van het jonge dier worden meegenomen. Op die manier kan een meer integrale aanpak nagestreefd worden en komt de zorg voor het jonge dier beter in beeld’, zo staat in de Kamerbrief.

Verder stelt de minister een onafhankelijke groep van experts samen die meekijkt bij het opstellen van de benchmarks en de grenzen van het streef-, signalerings- en actiegebied. Deze expertgroep zal ook een voorstel doen voor een realistisch streefcijfer.

Melkprijzen

NieuwsbriefGeitenmelkprijsvergelijking uitgevoerd door AgriMedia bv.
Bekijk de melkprijzen

Nieuwsbrief Geitenhouderij

Nieuwsbrief