Management | Melken | Melkprijs

Stijgende melkprijs compenseert hoge voerkosten

Het inkomen uit bedrijf op melkgeitenbedrijven zal in 2019 naar verwachting uitkomen op gemiddeld 102.000 euro per onbetaalde arbeidsjaareenheid (aje), zo’n 25.000 euro hoger dan in 2018. Volgens Wageningen Economic Research is de 7 procent hogere melkprijs ruimschoots voldoende om de hogere voerkosten en toename van diverse vaste en algemene kosten te compenseren.

Het genoemde inkomen uit bedrijf ligt 7.000 euro onder het gemiddelde van de voorgaande 5 jaren (2014-2018).
Door schaalvergroting en de hogere melkprijs wordt er een stijging van de opbrengsten geraamd van 78.000 euro per bedrijf. Deze wordt voor 85% veroorzaakt door de hogere melkprijs. Daarnaast neemt de omzet en aanwas toe met 6.500 euro. De betaalde kosten en afschrijvingen lopen met gemiddeld 34.000 euro per bedrijf fors op. Dit wordt voor meer dan de helft veroorzaakt door hogere voerkosten. De kosten voor strooisel nemen daarentegen af met 8%. Deze hebben nog een relatief groot aandeel van 9% in de directe kosten. Door de schaalvergroting nemen ook de kosten van materiële activa toe waaronder gebouwen, werktuigen en installaties. Zij zijn verantwoordelijk voor 20% van de stijging van de kosten.

Melkprijs

De prijs van geitenmelk (waarvan circa 10% biologische melk) was tot 2016 hoog, vooral door de gunstige afzetmogelijkheden. De garantieprijs is daardoor vrij fors gestegen. Vanaf 2016 zette de daling van de melkprijs in. In eerste instantie nog beperkt maar in 2017 en 2018 daalde de prijs per 100 kg met circa 4 euro. De verwachting is dat in 2019 de melkprijs met 4 euro stijgt. Hiermee komt de melkprijs gemiddeld uit op ruim 70 euro per 100 kg. De gangbare prijs stijgt iets meer en die van de biologische melk zal met een paar euro dalen. De vraag naar geitenmelk is goed, maar de schaarste van de afgelopen jaren is verminderd door de toenemende productie in Nederland en omringende landen door de hoge melkprijzen.

Voerkosten

De prijs van krachtvoer begon in 2017 te stijgen en dit zette zich versterkt door in 2018. In 2019 is de prijsstijging vergelijkbaar met die van 2017. De prijsontwikkeling staat onder invloed van de wereldwijde markt van vraag en aanbod. De voerkosten nemen gemiddeld toe door prijsstijgingen van met name de geitenbrok (+4,2%). De voerkosten maken 43% uit van de totale kosten, dus een prijsverandering kan flink aantikken in het resultaat. Het aandeel krachtvoerkosten binnen het aangekochte voer was in 2018 75%.
De diversiteit binnen de sector is groot. Bij bedrijven zonder grond kunnen de voerkosten oplopen tot 400 euro of meer per geit. Bij bedrijven met grond zijn de bijkomende voerkosten vaak lager dan 250 euro per geit. Daarentegen zijn er soms bedrijven die al het ruwvoer moeten aankopen maar toch gemiddelde voerkosten hebben. Ook zijn er bedrijven die veel grond hebben maar toch veel voerkosten hebben. Biologische bedrijven hebben met duurder voer te maken. De voerkosten zijn gemiddeld 50% hoger dan bij hun gangbare collega’s.

Over de auteur: Wilma Wolters
Wilma groeide op tussen koeien en paarden, en vond dat geweldig. Ze volgde de Hogere Agrarische School in Dronten, studeerde nog 2 jaar aan de...
Deel dit bericht: Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn

Melkprijzen

NieuwsbriefGeitenmelkprijsvergelijking uitgevoerd door AgriMedia bv.
Bekijk de melkprijzen

Nieuwsbrief Geitenhouderij

Nieuwsbrief