Melkprijs

Geitenmelkprijzen september en oktober 2019

De gewogen gemiddelde voorschotmelkprijs is in september 2019 € 61,12 en in oktober 2019 € 64,53 per 100 kg standaardmelk. Vergeleken met het gewogen gemiddelde in oktober vorig jaar is er sprake van een stijging van € 5,82 per 100 kg. Ten opzichte van de vorige publicatie in augustus is de gewogen melkprijs gestegen met € 6,00 per 100 kg. Dit komt door prijsverhogingen en door hogere vet- en eiwitgehalten in de standaardmelk.

Alle 8 deelnemende zuivelondernemingen hebben in de afgelopen twee maanden de prijzen verhoogd. BGNN inde in september nog de seizoensheffing van € 2,00 per 100 kg melk, in oktober niet meer. Vanaf september int Amalthea geen seizoensheffingen meer. HGM betaalde in september de kwartaaltoeslag van € 0,20 per 100 kg melk uit. Ook keerde HGM in september en oktober de VLOG-toeslag uit ter grootte van € 0,25 per 100 kg melk. Dit betreft een eenjarige toeslag. Beide bedragen worden meegenomen als incidentele betaling en komen tot uiting in de voortschrijdende melkprijs over de laatste 12 maanden. CBM betaalde in september een kwaliteitstoeslag ter grootte van € 0,04 per 100 kg melk. Bettinehoeve betaalt sinds juli een duurzaamheidstoeslag uit van € 0,30 per 100 kg melk. Deze is niet meegenomen in de vergelijking, omdat deze betaling alleen wordt uitgekeerd bij 100 punten binnen het DGZK-programma, en dus niet iedereen dit bedrag krijgt.

Basisprijs

De basisprijs is de prijs bij een vast vet- en eiwitpercentage van 7,50%. In september 2019 is de basisprijs van het standaardbedrijf met 1.000.000 kg melk € 63,82 en in oktober 2019 komt de basisprijs uit op € 64,70.

Basisprijs (gemiddelde melkprijs bij 7,5% vet en eiwit), in euro’s per 100 kg standaardmelk.

Deze prijsvergelijking is mogelijk gemaakt door LTO Melkgeitenhouderij en vakblad Geitenhouderij.

Copyright en aansprakelijkheid

In opdracht van LTO vakgroep Melkgeitenhouderij wordt deze geitenmelkprijsvergelijking uitgevoerd door AgriMedia Wageningen bv, vakblad Geitenhouderij. De basis voor de vergelijking vormen de melkgeldafrekeningen en eventuele aanvullende informatie die beschikbaar worden gesteld door geitenhouders. Overname van gegevens uit deze vergelijking is uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van AgriMedia Wageningen met bronvermelding LTO Melkgeitenhouderij en vakblad Geitenhouderij.
Aan deze geitenmelkprijsvergelijking kunnen geen rechten worden ontleend. Deze vergelijking wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, maar de opdrachtgever en samensteller zijn niet aansprakelijk voor onjuistheid of onvolledigheid en aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de gepubliceerde gegevens.

Over de auteur: Jasper Lentz
Jasper Lentz (1989) is geboren in Hardenberg (Ov.) en is opgegroeid in het Drentse dorp Dalen. Na de studie Journalistiek is hij in 2013 aan...
Meer over:
Melkprijs
Deel dit bericht: Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn

Melkprijzen

NieuwsbriefGeitenmelkprijsvergelijking uitgevoerd door AgriMedia bv.
Bekijk de melkprijzen

Nieuwsbrief Geitenhouderij

Nieuwsbrief