Melkprijs

Geitenmelkprijzen mei en juni 2019

VoorschotmelkprijzenDe gewogen gemiddelde voorschotmelkprijs is in mei 2019 € 60,82 en in juni 2019 € 59,13 per 100 kg standaardmelk. Vergeleken met het gewogen gemiddelde in juni vorig jaar is er sprake van een stijging van € 4,27 per 100 kg. Ten opzichte van de vorige publicatie in april is de gewogen melkprijs gedaald met € 3,58 per 100 kg. Dit komt – ondanks prijsverhogingen – door lagere vet- en eiwitgehalten in de standaardmelk.

Vijf zuivelondernemingen verhoogden de vet- en eiwitprijzen in mei en juni, te weten DeJong Cheese (door een veranderde verhouding tussen de vet- en eiwitprijzen), Henri Willig, Amalthea, BGNN en CBM. Bettinehoeve, HGM en Milkconnect hielden de prijzen gelijk.

BGNN int vanaf mei weer de seizoensheffing van € 2,00 per 100 kg melk. Ook Amalthea past in mei en juni de seizoensheffing toe; in mei bedraagt die € 0,89 en in juni € 2,72 per 100 kg melk.
CBM betaalde in juni een kwaliteitstoeslag van € 0,0421 per 100 kg melk. HGM betaalde in zowel mei als juni een VLOG-toeslag uit ter grootte van € 0,25 per 100 kg melk. Dit betreft een eenjarige toeslag. Ook deed HGM in juni weer de kwartaaltoeslag toekomen van € 0,20 per 100 kg melk. Deze bedragen worden meegenomen als incidentele betalingen en komen tot uiting in de voortschrijdende melkprijs over de laatste 12 maanden.

NabetalingenVijf zuivelondernemingen betaalden in mei een nabetaling uit: Amalthea, Henri Willig, CBM, HGM en DeJong Cheese. Daarmee hebben in totaal 7 zuivelondernemingen een nabetaling over 2018 gedaan, die gemiddeld € 1,49 per 100 kg standaardmelk bedroeg. De gemiddelde rekenkundige melkprijs over 2018 voor een standaardbedrijf met 1.000.000 kg melk, inclusief nabetalingen tot en met mei 2019, komt daarmee op € 59,67. De gewogen melkprijs 2018 bedraagt € 59,82 per 100 kg standaardmelk.
Voor het standaardbedrijf met 800.000 kg melk ligt de rekenkundig gemiddelde melkprijs 2018, in euro’s per 100 kg melk inclusief nabetalingen tot en met mei 2019, op € 59,53. De gewogen melkprijs 2018 voor het standaardbedrijf met 800.000 kg melk  is € 59,68.
Henri Willig betaalde naast bovenstaande in januari een duurzaamheids-nabetaling uit van € 1,00 per 100 kg melk. Deze is niet meegenomen in de vergelijking, omdat deze betaling alleen werd uitgekeerd bij 100 punten binnen het DGZK-programma, en dus niet iedereen dit bedrag krijgt. Om deze toeslag te kunnen doen heeft Henri Willig in mei een generieke heffing gedaan van € 0,72 per 100 kg melk. Ook deze is niet in de cijfers verwerkt.

BasisprijsDe basisprijs is de prijs bij een vast vet- en eiwitpercentage van 7,50%. In mei 2019 is de basisprijs van het standaardbedrijf met 1.000.000 kg melk € 62,17 en in juni 2019 komt de basisprijs uit op € 62,43.

Deze prijsvergelijking is mogelijk gemaakt door LTO Melkgeitenhouderij en vakblad Geitenhouderij. Copyright en aansprakelijkheid In opdracht van LTO vakgroep Melkgeitenhouderij wordt deze geitenmelkprijsvergelijking uitgevoerd door AgriMedia Wageningen bv, vakblad Geitenhouderij. De basis voor de vergelijking vormen de melkgeldafrekeningen en eventuele aanvullende informatie die beschikbaar worden gesteld door geitenhouders. Overname van gegevens uit deze vergelijking is uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van AgriMedia Wageningen met bronvermelding LTO Melkgeitenhouderij en vakblad Geitenhouderij. Aan deze geitenmelkprijsvergelijking kunnen geen rechten worden ontleend. Deze vergelijking wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, maar de opdrachtgever en samensteller zijn niet aansprakelijk voor onjuistheid of onvolledigheid en aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de gepubliceerde gegevens.

Over de auteur: Wilma Wolters
Wilma groeide op tussen koeien en paarden, en vond dat geweldig. Ze volgde de Hogere Agrarische School in Dronten, studeerde nog 2 jaar aan de...
Meer over:
Melkprijs
Deel dit bericht: WhatsApp Facebook

Melkprijzen

NieuwsbriefGeitenmelkprijsvergelijking uitgevoerd door AgriMedia bv.
Bekijk de melkprijzen

Nieuwsbrief Geitenhouderij

Nieuwsbrief