Melkprijs

Geitenmelkprijzen maart en april 2019

Melkprijsvergelijking

Voorschotmelkprijzen
De gewogen gemiddelde voorschotmelkprijs is in maart 2019 € 65,63 en in april 2019 € 62,71 per 100 kg standaardmelk (bij een standaardbedrijf met 1.000.000 kg melk). Vergeleken met het gewogen gemiddelde in april vorig jaar is er sprake van een stijging van € 4,53 per 100 kg. Ten opzichte van de vorige publicatie in februari is de gewogen melkprijs gedaald met € 3,86 per 100 kg. Dit komt – ondanks enkele prijsverhogingen – door lagere vet- en eiwitgehalten in de standaardmelk.

Drie zuivelondernemingen verhoogden de vet- en eiwitprijzen in maart en april 2019, te weten HGM, BGNN en Amalthea. De andere ondernemingen hielden de prijzen gelijk.

Amalthea en BGNN betalen in maart en april geen seizoenstoeslag meer. CBM biedt in maart een kwaliteitstoeslag van € 0,1089 per 100 kg melk. HGM betaalde in maart de kwartaaltoeslag van € 0,20 per 100 kg melk uit. Ook betaalt HGM haar leveranciers een VLOG-toeslag uit, ter grootte van € 0,25 per 100 kg melk. Het gaat hier om een eenjarige toeslag. Al deze uitbetalingen worden meegenomen als incidentele betalingen en komen tot uiting in de voortschrijdende melkprijs over de laatste 12 maanden.
In de vorige geitenmelkprijsvergelijking was de VLOG-toeslag van HGM niet meegenomen. Nu is besloten deze wel mee te nemen, omdat alle leveranciers aan HGM VLOG-melk afleveren. Het gaat hier om een 1-jarige toeslag. De toeslag is meegenomen als incidentele betaling en komt dus tot uiting in de 12-maandenprijs.

Nabetalingen
BGNN betaalde in april een slotnabetaling over 2018 uit en Amalthea deed haar leveranciers in maart een nabetaling toekomen. Tot en met april 2019 hebben vijf zuivelondernemers een nabetaling gedaan en het bedrag dat zij gemiddeld uitbetaalden bedraagt € 0,49 per 100 kg melk. De gemiddelde gewogen voorschotmelkprijs over 2018 inclusief nabetalingen tot en met april 2019 komt op € 58,74 voor het standaardbedrijf van 1.000.000 kg melk. Voor het standaardbedrijf met 800.000 kg melk ligt de gemiddelde gewogen voorschotmelkprijs over 2018 (inclusief nabetalingen tot en met april 2019) op
€ 58,61.
In de vorige geitenmelkprijsvergelijking is de duurzaamheids-nabetaling van Henri Willig meegenomen. Echter, omdat die alleen werd uitbetaald bij 100 punten binnen het DGZK-programma, krijgt niet iedereen dit bedrag. Deze hoort daarom niet in de vergelijking te worden meegenomen.

Basisprijs
De basisprijs is de prijs bij een vast vet- en eiwitpercentage van 7,50%. In maart 2019 is de basisprijs van het standaardbedrijf met 1.000.000 kg melk € 61,69 en in april 2019 komt de basisprijs uit op € 61,73.

Melkprijsvergelijking
Basisprijs – gemiddelde melkprijs bij 7,5% vet en eiwit, in euro’s per 100 kg standaardmelk.
Deze prijsvergelijking is mogelijk gemaakt door LTO Melkgeitenhouderij en vakblad Geitenhouderij.
Copyright en aansprakelijkheid
In opdracht van LTO vakgroep Melkgeitenhouderij wordt deze geitenmelkprijsvergelijking uitgevoerd door AgriMedia Wageningen bv, vakblad Geitenhouderij. De basis voor de vergelijking vormen de melkgeldafrekeningen en eventuele aanvullende informatie die
beschikbaar worden gesteld door geitenhouders. Overname van gegevens uit deze vergelijking is uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van AgriMedia Wageningen met bronvermelding LTO Melkgeitenhouderij en vakblad Geitenhouderij.
Aan deze geitenmelkprijsvergelijking kunnen geen rechten worden ontleend. Deze vergelijking wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, maar de opdrachtgever en samensteller zijn niet aansprakelijk voor onjuistheid of onvolledigheid en
aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de gepubliceerde gegevens.
Over de auteur: Wilma Wolters
Wilma groeide op tussen koeien en paarden, en vond dat geweldig. Ze volgde de Hogere Agrarische School in Dronten, studeerde nog 2 jaar aan de...
Meer over:
Melkprijs
Deel dit bericht: WhatsApp Facebook

Melkprijzen

NieuwsbriefGeitenmelkprijsvergelijking uitgevoerd door AgriMedia bv.
Bekijk de melkprijzen

Nieuwsbrief Geitenhouderij

Nieuwsbrief