Melkprijs

Geitenmelkprijzen juli en augustus 2019

Voorschotmelkprijzen
De gewogen gemiddelde voorschotmelkprijs is in juli 2019 € 57,50 en in augustus 2019 € 58,53 per 100 kg standaardmelk. Vergeleken met het gewogen gemiddelde in augustus vorig jaar is er sprake van een stijging van € 4,52 per 100 kg. Ten opzichte van de vorige publicatie in juni is de gewogen melkprijs gedaald met € 0,60 per 100 kg. Dit komt – ondanks prijsverhogingen – door lagere vet- en eiwitgehalten in de standaardmelk.

Vijf zuivelondernemingen – BGNN, Henri Willig, Amalthea, Bettinehoeve en CBM – verhoogden in de afgelopen twee maanden de vet- en eiwitprijzen. DeJong Cheese, HGM en Milkconnect veranderden de prijzen niet. BGNN inde in juli en augustus de seizoensheffing van € 2,00 per 100 kg melk. Amalthea paste ook deze maanden de seizoensheffing toe; in juli bedraagt die € 3,60 en in augustus € 2,65 per 100 kg melk. HGM betaalde in juli en augustus de VLOG-toeslag uit ter grootte van € 0,25 per 100 kg melk. Dit betreft een eenjarige toeslag. Dit bedrag wordt meegenomen als incidentele betaling en komt tot uiting in de voortschrijdende melkprijs over de laatste 12 maanden.

Basisprijs

De basisprijs is de prijs bij een vast vet- en eiwitpercentage van 7,50%. In juli 2019 is de basisprijs van het standaardbedrijf met 1.000.000 kg melk € 62,80 en in augustus 2019 komt de basisprijs uit op € 63,19. Basisprijs (gemiddelde melkprijs bij 7,5% vet en eiwit), in euro’s per 100 kg standaardmelk.

Deze prijsvergelijking is mogelijk gemaakt door LTO Melkgeitenhouderij en vakblad Geitenhouderij.
Copyright en aansprakelijkheid
In opdracht van LTO vakgroep Melkgeitenhouderij wordt deze geitenmelkprijsvergelijking uitgevoerd door AgriMedia Wageningen bv, vakblad Geitenhouderij. De basis voor de vergelijking vormen de melkgeldafrekeningen en eventuele aanvullende informatie die beschikbaar worden gesteld door geitenhouders. Overname van gegevens uit deze vergelijking is uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van AgriMedia Wageningen met bronvermelding LTO Melkgeitenhouderij en vakblad Geitenhouderij.
Aan deze geitenmelkprijsvergelijking kunnen geen rechten worden ontleend. Deze vergelijking wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, maar de opdrachtgever en samensteller zijn niet aansprakelijk voor onjuistheid of onvolledigheid en aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de gepubliceerde gegevens.
Over de auteur: Jasper Lentz
Jasper Lentz (1989) is geboren in Hardenberg (Ov.) en is opgegroeid in het Drentse dorp Dalen. Na de studie Journalistiek is hij in 2013 aan...
Meer over:
Melkprijs
Deel dit bericht: Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn

Melkprijzen

NieuwsbriefGeitenmelkprijsvergelijking uitgevoerd door AgriMedia bv.
Bekijk de melkprijzen

Nieuwsbrief Geitenhouderij

Nieuwsbrief