Lammeren | Management

Vrijstelling geitenlammeren tot 30 dagen

Vanaf 6 mei 2020 tellen geitenlammeren tot dertig dagen leeftijd op het bedrijf van geboorte niet mee in de regeling ammoniak en veehouderij. Dat heeft de minister voor Milieu en Wonen aangekondigd in de Staatscourant.

De wijziging maakt het voor geitenhouders gemakkelijker om geitenlammeren langer op de eigen bedrijfslocatie te laten blijven. LTO Nederland vakgroep Melkgeitenhouderij heeft zich vanaf begin 2018 sterk gemaakt om de grens van 7 dagen waarop geitenlammeren meetellen in de regeling ammoniak en veehouderij, op te rekken.

Brandbrief

De uiteindelijke goedkeuring door zowel de Minister van Landbouw als de Minister van Milieu en Wonen heeft vanwege de stikstofcrisis lang op zich laten wachten. Op initiatief van LTO Nederland is daarom eind december 2019 een brandbrief naar beide ministers gestuurd met het verzoek om in het belang van de gezondheid van jonge dieren haast te maken met het voorstel. In dit verzoek werd LTO Nederland gesteund door de Nederlandse Geitenzuivel Organisatie, Vee & Logistiek Nederland, Koninklijke Nederlandse Maatschappij van Diergeneeskunde en de Vereniging van Slachterijen en Vleesverwerkende bedrijven.

Over de auteur: Wilma Wolters
Wilma groeide op tussen koeien en paarden, en vond dat geweldig. Ze volgde de Hogere Agrarische School in Dronten, studeerde nog 2 jaar aan de...
Deel dit bericht: WhatsApp Facebook

Melkprijzen

NieuwsbriefGeitenmelkprijsvergelijking uitgevoerd door AgriMedia bv.
Bekijk de melkprijzen

Nieuwsbrief Geitenhouderij

Nieuwsbrief