Melkprijs

Geitenmelkprijzen maart en april 2020

De gewogen gemiddelde voorschotmelkprijs is in maart 2020 € 71,39  en in april 2020 € 68,20 per 100 kg standaardmelk. Vergeleken met het gewogen gemiddelde in april vorig jaar is er sprake van een stijging van € 5,71 per 100 kg. Ten opzichte van de vorige publicatie in februari is de gewogen melkprijs gedaald met € 4,93 per 100 kg. Dit komt door lagere vet- en eiwitgehalten in de standaardmelk.

De zuivelondernemingen deden in de afgelopen twee maanden geen prijsaanpassingen. Alleen bij Amalthea daalden de vet- en eiwitprijzen licht doordat de gemiddeld in de maand uitgekeerde kwantumtoeslag licht is gestegen.
CBM betaalde in maart een kwaliteitstoeslag uit van € 0,1066 per 100 kg melk. HGM betaalde in maart de kwartaaltoeslag uit, die bedroeg € 0,20 per 100 kg melk. Dit wordt meegenomen als incidentele betaling en komt tot uiting in de voortschrijdende melkprijs over de laatste 12 maanden.
Amalthea en BGNN stopten in maart met het uitbetalen van de seizoenstoeslag.

Nabetalingen

BGNN en HGM deden in de twee afgelopen maanden een nabetaling. Tot en met april deden zes zuivelondernemingen een nabetaling, deze bedragen gemiddeld € 0,72 per 100 kg standaardmelk.
De gemiddeld rekenkundige voorschotmelkprijs 2019 inclusief nabetalingen tot en met april 2020 komt daarmee op € 63,87.

Basisprijs

De basisprijs is de prijs bij een vast vet- en eiwitpercentage van 7,50%. In maart 2020 is de basisprijs van het standaardbedrijf met 1.000.000 kg melk € 67,61 en in april 2020 komt de basisprijs uit op € 67,60.

Basisprijs (gemiddelde melkprijs bij 7,5% vet en eiwit), in euro’s per 100 kg standaardmelk.

Deze prijsvergelijking is mogelijk gemaakt door LTO Melkgeitenhouderij en vakblad Geitenhouderij.

Copyright en aansprakelijkheid
In opdracht van LTO vakgroep Melkgeitenhouderij wordt deze geitenmelkprijsvergelijking uitgevoerd door AgriMedia Wageningen bv, vakblad Geitenhouderij. De basis voor de vergelijking vormen de melkgeldafrekeningen en eventuele aanvullende informatie die beschikbaar worden gesteld door geitenhouders. Overname van gegevens uit deze vergelijking is uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van AgriMedia Wageningen met bronvermelding LTO Melkgeitenhouderij en vakblad Geitenhouderij.
Aan deze geitenmelkprijsvergelijking kunnen geen rechten worden ontleend. Deze vergelijking wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, maar de opdrachtgever en samensteller zijn niet aansprakelijk voor onjuistheid of onvolledigheid en aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de gepubliceerde gegevens.
Over de auteur: Wilma Wolters
Wilma groeide op tussen koeien en paarden, en vond dat geweldig. Ze volgde de Hogere Agrarische School in Dronten, studeerde nog 2 jaar aan de...
Meer over:
Melkprijs
Deel dit bericht: Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn

Melkprijzen

NieuwsbriefGeitenmelkprijsvergelijking uitgevoerd door AgriMedia bv.
Bekijk de melkprijzen

Nieuwsbrief Geitenhouderij

Nieuwsbrief