Melkprijs

Geitenmelkprijzen januari en februari 2020

Deze geitenmelkprijsvergelijking is berekend naar een standaardbedrijf met een jaarproductie van nog altijd 1.000.000 kg melk, maar de maandelijkse vet- en eiwitpercentages zijn aangepast naar meer actuele waardes.

De gewogen gemiddelde voorschotmelkprijs is in januari 2020 € 71,66  en in februari 2020 € 73,14 per 100 kg standaardmelk. Vergeleken met het gewogen gemiddelde in februari vorig jaar is er sprake van een stijging van € 7,05 per 100 kg. Ten opzichte van de vorige publicatie in december is de gewogen melkprijs gestegen met € 2,91 per 100 kg. Dit komt door prijsverhogingen en door hogere vet- en eiwitgehalten in de standaardmelk.

Zeven zuivelondernemingen verhoogden de vet- en eiwitprijzen in de afgelopen twee maanden, te weten Bettinehoeve, CBM, DeJong Cheese, BGNN,  Amalthea, Milkconnect en Henri Willig. HGM paste de prijzen niet aan. Amalthea betaalde in januari en februari de seizoenstoeslag van € 5,18 en € 3,87 per 100 kg melk. BGNN betaalde € 5,00 seizoenstoeslag uit in januari en februari. DeJong Cheese stopte per 1 januari 2020 met de seizoenstoeslag en –heffing, en paste de kwantumtoeslag aan.

Nabetalingen

CBM, Amalthea en Henri Willig keerden een (voorschot) nabetaling uit. Bettinehoeve betaalde de eerste klas melk over 2019 uit, een bedrag dat wordt meegenomen als nabetaling. Deze nabetalingen bedragen gemiddeld € 0,48 per 100 kg standaardmelk.

De gemiddeld rekenkundige voorschotmelkprijs 2019 inclusief nabetalingen tot en met februari 2020 komt daarmee op
€ 63,63.

Basisprijs

De basisprijs is de prijs bij een vast vet- en eiwitpercentage van 7,50%. In januari 2020 is de basisprijs van het standaardbedrijf met 1.000.000 kg melk € 66,75 en in februari 2020 komt de basisprijs uit op € 67,61.

Basisprijs (gemiddelde melkprijs bij 7,5% vet en eiwit), in euro’s per 100 kg standaardmelk

Deze prijsvergelijking is mogelijk gemaakt door LTO Melkgeitenhouderij en vakblad Geitenhouderij.

Copyright en aansprakelijkheid

In opdracht van LTO vakgroep Melkgeitenhouderij wordt deze geitenmelkprijsvergelijking uitgevoerd door AgriMedia Wageningen bv, vakblad Geitenhouderij. De basis voor de vergelijking vormen de melkgeldafrekeningen en eventuele aanvullende informatie die beschikbaar worden gesteld door geitenhouders. Overname van gegevens uit deze vergelijking is uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van AgriMedia Wageningen met bronvermelding LTO Melkgeitenhouderij en vakblad Geitenhouderij.

Aan deze geitenmelkprijsvergelijking kunnen geen rechten worden ontleend. Deze vergelijking wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, maar de opdrachtgever en samensteller zijn niet aansprakelijk voor onjuistheid of onvolledigheid en aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de gepubliceerde gegevens.

Over de auteur: Jasper Lentz
Jasper Lentz (1989) is geboren in Hardenberg (Ov.) en is opgegroeid in het Drentse dorp Dalen. Na de studie Journalistiek is hij in 2013 aan...
Meer over:
Melkprijs
Deel dit bericht: Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn

Melkprijzen

NieuwsbriefGeitenmelkprijsvergelijking uitgevoerd door AgriMedia bv.
Bekijk de melkprijzen

Nieuwsbrief Geitenhouderij

Nieuwsbrief