Lammeren | Management

Vanaf 1 november geboortes binnen 7 dagen melden

Op 1 november 2020 gaan de nieuwe I&R-regels in. De meldtermijn voor geboorte wordt dan 7 dagen. Daarnaast dient het geslacht te worden aangegeven en ook eventuele doodgeboortes moeten gemeld worden.

De nieuwe regels waren al bekend, maar minster Carola Schouten van het ministerie van LNV heeft nu bekendgemaakt dat ze ingaan op 1 november aanstaande.
De geboortemelding moet vanaf dat moment binnen 7 dagen gedaan worden of zoveel eerder als het geitenlam van het bedrijf wordt afgevoerd, en daarbij moet de exacte datum worden doorgegeven. De minister meldt in de Staatscourant dat ze mede op verzoek van en in overleg met de sector, deze beslissing heeft genomen. ‘Door de aanscherping van de termijn is het mogelijk om de sterfte van geitenlammeren op geboortebedrijven beter in kaart te brengen. De termijn is op zeven dagen vastgesteld, omdat deze aansluit bij de meldtermijn voor andere I&R-registraties zoals aan- en afvoermeldingen.’

Geslacht vermelden

Het geslacht van de dieren kan geregistreerd worden op het moment dat de geboorte wordt gemeld in het I&R-systeem. De minister schrijft hierover: ‘Door de registratie van het geslacht verplicht te stellen kunnen afwijkingen in de verhouding tussen het aantal geitenbokjes en het aantal vrouwelijke lammeren op een melkgeitenhouderij inzichtelijk gemaakt worden. Dit kan aanleiding zijn tot extra controles, zowel door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) als door de sector aangewezen organisatie die verantwoordelijk is voor het toezicht op het ketenkwaliteitssysteem KwaliGeit.’

Melding doodgeboorte

Door ook doodgeboortes te melden hoopt de minister dat geitenhouders in staat zijn de sterfte onder geitenlammeren terug te dringen. ‘Nu er uiterlijk zeven dagen na geboorte een melding moet worden gedaan in het I&R-systeem, is het risico dat er van de sterfte in de periode tussen geboorte en melding geen beeld te vormen is. Daarom zijn melkgeitenhouders nu verplicht melding te doen van doodgeboortes. Elke geboorte van een geit op een melkgeitenhouderij vanaf de laatste week van dracht waarbij de geit op moment van geboorte niet levend is, of sterft voordat bij de geit een merk moet zijn aangebracht, dient te worden geregistreerd als doodgeboorte in het I&R-systeem.’

Over de auteur: Wilma Wolters
Wilma groeide op tussen koeien en paarden, en vond dat geweldig. Ze volgde de Hogere Agrarische School in Dronten, studeerde nog 2 jaar aan de...
Deel dit bericht: WhatsApp Facebook

Melkprijzen

NieuwsbriefGeitenmelkprijsvergelijking uitgevoerd door AgriMedia bv.
Bekijk de melkprijzen

Nieuwsbrief Geitenhouderij

Nieuwsbrief