Management

Minder administratie door inzetten I&R in Landbouwtelling

Het inzetten van het I&R voor Schapen en Geiten om informatie over de schapen- en geitenhouderij voor de Landbouwtelling en de Emissieregistratie te verkrijgen, leidt tot minder administratieve lasten en een kwaliteitsverbetering van de gegevens.

Dat blijkt uit onderzoek van Wageningen University & Research op verzoek van het ministerie van LNV. Er is onderzocht of het mogelijk is om de benodigde gegevens af te leiden uit de bestaande I&R-database voor schapen en geiten. Het voordeel van het gebruik van het I&R-systeem is dat deze registraties met een bepaalde regelmaat worden gecontroleerd en dat veehouders verplicht zijn om wijzigingen voor schapen en geiten binnen 7 werkdagen te melden. Voor geboorten geldt – nu nog – een meldtermijn van 6 maanden.

Verschil door lammerperiode

De onderzoekers hebben de landbouwtellingen van 2014 en 2016 als basis gebruikt om de aantallen dieren te vergelijken met het I&R-systeem. In principe zou het totaal aantal schapen en geiten dat een bedrijf meldt binnen de Landbouwtelling precies moeten overeenkomen met het aantal dieren binnen I&R op 1 april. Voor veel bedrijven klopt dat volgens het onderzoek inderdaad. Maar het blijkt ook dat voor meer dan de helft van de bedrijven het aantal dieren met meer dan 10 dieren verschilt. Waarschijnlijk is het feit dat de lammerperiode voor de meeste bedrijven rond de teldatum van 1 april valt, de belangrijkste oorzaak voor het ontstaan van afwijkingen.

Productiedoel opvragen

Het afleiden van de aantallen schapen en geiten uit I&R blijkt goed mogelijk, maar het systeem bevat iets minder onderscheid tussen diergroepen dan nodig is voor de Landbouwtelling of Emissieregistratie. Door bij de betreffende veehouders nog wel het productiedoel op te vragen en een enkele aanname te doen, kunnen voor de meeste bedrijven alle benodigde aantallen schapen en geiten uit I&R worden afgeleid. Voor enkele bedrijven is een aanvullende verdeling over productiedoelen nodig. Bij de Gecombineerde opgave 2018 is deze werkwijze voor schapen en geiten voor het eerst toegepast. (WUR / AgriHolland)

Over de auteur: Jasper Lentz
Jasper Lentz (1989) is geboren in Hardenberg (Ov.) en is opgegroeid in het Drentse dorp Dalen. Na de studie Journalistiek is hij in 2013 aan...
Meer over:
Management
Deel dit bericht: Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn

Melkprijzen

NieuwsbriefGeitenmelkprijsvergelijking uitgevoerd door AgriMedia bv.
Bekijk de melkprijzen

Nieuwsbrief Geitenhouderij

Nieuwsbrief