Algemeen

Stoptarieven Rendac omhoog, verenigingen voor hobbyboeren boos

De stoptarieven voor het ophalen van kadavers gaan met 74 cent omhoog. De Nederlandse Belangenvereniging van Hobbydierhouders (NBvH) en het Platform Kleinschalige Schapen- en Geitenhouders (KSG) zijn verontwaardigd over de nieuwe tarieven, die ten koste zouden gaan van kleine boeren.

Op 3 februari maakte Rendac de nieuwe tarieven voor 2021 bekend. De kosten voor zowel een reguliere stop als een geplande stop gaat met 74 cent omhoog, waardoor een geplande stop € 19,26 kost en een reguliere stop € 23,37. De verwerkingskosten blijven bijna gelijk. Elk jaar stelt Rendac tarieven op voor het ophalen, verwerken en vernietigen van kadavers. Het ministerie van LNV moet deze daarna goedkeuren. In 2020 stegen de stopkosten ook al met meerdere euro’s, terwijl de verwerkingskosten daalden.

Geplande en reguliere stops

Bij een geplande stop worden alleen tonnen (200 liter), kantelcontainers (750 liter) en bakken (950 liter) opgehaald. Een reguliere stop is een door de boer aangevraagde stop. Rendac haalt losse dieren alleen bij reguliere stops op. Onder andere hobbyboeren laten vaak één dier per keer ophalen. De NBvH en KSG zijn het niet eens met de verhoging van de stoptarieven. Het is volgens hen oneerlijk dat een groot bedrijf een bak van 950 liter kan laten legen voor € 19,26, terwijl het laten ophalen van een dood schaap of geit een hobbyboer € 23,37 kost. “Wij – en andere kleine dierhouders – hebben geen schijn van kans in dit machtsspel van grote bedrijven,” zeggen de twee verenigingen. In januari en november van 2020 stuurden zij brieven naar minister Carola Schouten van LNV.

Tariefsystematiek

In haar antwoord op de eerste brief liet Schouten weten dat zij een traject zou starten om de tariefsystematiek, de manier waarop de tarieven worden vastgelegd, te actualiseren. Ze wil meer transparantie over de opbouw van de tarieven. Het is niet gelukt om het nog lopende traject te gebruiken bij het vaststellen van de tarieven van 2021. De tarieven van 2021 zijn daarom gebaseerd op de huidige tariefsystematiek, die gemaakt is met goedkeuring van de sectorpartijen en nog steeds klopt met de afspraken die de sectoren toen maakten. Wel laat Schouten weten dat ze op zoek gaat naar nieuwe mogelijkheden voor het destructiebestel. Dat doet ze naar aanleiding van de resultaten van het onderzoek van adviesbureau Rebel naar het destructiebestel. Schouten zegt daarbij de visie van de twee verenigingen en andere belanghebbenden te willen betrekken.

Bron: NBvH, LNV, Rendac

Melkprijzen

NieuwsbriefGeitenmelkprijsvergelijking uitgevoerd door AgriMedia bv.
Bekijk de melkprijzen

Nieuwsbrief Geitenhouderij

Nieuwsbrief