Algemeen | Management

Sectorplan nu concreet

Het sectorplan ‘Versnellen verduurzaming van de melkgeitenhouderij’ dat in 2019 is opgesteld door het Platform Melkgeitenhouderij, is nu concreet gemaakt naar een plan met duidelijke doelen en acties: het implementatieplan.

 

Het implementatieplan bestaat uit een serie concrete projecten (10 verschillende onderwerpen hebben elk gemiddeld 3 deelprojecten), met concrete doelen, tijdpaden en budgetten. Dierwelzijn en zorg voor jonge dieren zijn onderwerpen, en ook maatschappelijke inbedding, biodiversiteit en integraal duurzame huisvesting. Hier is, naast het volledige implementatieplan, ook een beknopt overzicht van alle projecten te vinden.
Op dit moment zijn de meeste projecten opgestart.

Financiering

Sommige onderdelen in het plan zal de overheid betalen, een aantal projecten betaalt de sector zelf. Maar de financiering van de meeste onderdelen is geregeld in een Publiek Private Samenwerking (PPS); de overheid (het ministerie van LNV) betaalt de helft van de kosten en de sector (Platform Melkgeitenhouderij) betaalt de andere helft. Om de bijdrage van de sector op te kunnen brengen heeft het Platform Melkgeitenhouderij in 2020 de heffing verhoogd. Vrijwel alle Nederlandse melkgeitenhouders betalen hier aan mee.

Om de processen goed te kunnen bewaken is het bestuur van het Platform Melkgeitenhouderij gestart met het werven van een ondersteuner.

Samenwerking en inbreng

Het implementatieplan is tot stand gekomen in samenwerking met het ministerie van LNV. De minister stelde de middelen beschikbaar die nodig waren om de opstellers hun werk te laten doen, en het ministerie praatte mee over de thema’s en gaf duidelijk aan wat vanuit de politieke en beleidsmatige kant belangrijk wordt gevonden. Ook was er inbreng van veel melkgeitenhouders en inzamelaars en verwerkers van geitenmelk. Het Platform raadpleegde deze achterban gedurende het proces meermaals.

In Geitenhouderij 1 van 2021 staat een interview met Jos Tolboom als voorzitter van het Platform Melkgeitenhouderij, waarin hij meer vertelt over het verduurzamingsplan.

Over de auteur: Wilma Wolters
Wilma groeide op tussen koeien en paarden, en vond dat geweldig. Ze volgde de Hogere Agrarische School in Dronten, studeerde nog 2 jaar aan de...
Deel dit bericht: Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn

Melkprijzen

NieuwsbriefGeitenmelkprijsvergelijking uitgevoerd door AgriMedia bv.
Bekijk de melkprijzen

Nieuwsbrief Geitenhouderij

Nieuwsbrief